Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 43-49 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.43
*Łukasz Panufnik1, Tomasz Zieliński1, 2, Adam Kobus1, 2, Bartosz Ziółkowski1, 2, Grzegorz Gil1, 2, Piotr Czyżewski1, 3, Marek Szczepkowski1-3
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
1Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw
Head of Department: Associate Professor Bartosz Molik, PT, PhD
Streszczenie
Nowotwory jelita grubego są drugą u mężczyzn i trzecią u kobiet przyczyną zgonu z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Ich wczesne rozpoznanie oraz jak najmniej inwazyjne leczenie leżą w kręgu zainteresowań nie tylko oddziałów chirurgicznych, ale również gastroenterologicznych i onkologicznych. W zależności od lokalizacji zmiany, jej rozległości, zaawansowania choroby, stanu pacjenta i chorób współistniejących istnieje kilka wariantów postępowania w leczeniu nowotworów jelita grubego, takich jak: operacje brzuszno-kroczowe, operacje przezzwieraczowe czy zabiegi endoskopowe. Coraz częściej w leczeniu wykorzystywana jest małoinwazyjna przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa (ang. transanal endoscopic microsurgery – TEM). Jest ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczenia nowotworów położonych w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Jej wpływ na funkcje układu zwieraczowego odbytu jest stale dyskutowany. Dotychczas opublikowane badania sugerują brak lub niewielki i przemijający jej wpływ na funkcje zwieraczy. Jednak dokładne poznanie i określenie czynników mogących upośledzać aparat zwieraczowy odbytu, a tym samym wpływać na komfort życia pacjentów po leczeniu nowotworów jelita grubego, wymaga dalszych badań.
Summary
Colorectal cancers are the second leading neoplastic cause of death among men and the third leading neoplastic cause of death among women in Poland. Early diagnosis and minimally invasive treatment of these cancers is of interest not only to surgical but also gastroenterological and oncological departments. There are several treatment options in colorectal cancer, such as abdominoperineal surgeries, transsphincteric surgeries or endoscopic procedures, depending on disease location, extent and stage, as well as patient’s condition and comorbidities. The minimally invasive transanal endoscopic microsurgery (TEM) is an increasingly used therapeutic technique. It is also one of the most rapidly developing treatment modalities for cancers located at the end segments of the gastrointestinal tract. Its effects on the sphincter complex function is still a subject of discussion. Previous studies suggest no or minor and transient effects on sphincter function. However, further research is needed to identify factors that may impair the sphincter complex, and thus affect the comfort of life in patients after colorectal cancer treatment.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
*Łukasz Panufnik
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
lukasz.panufnik@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna