Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 30-37 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.30
*Dagmara Żołędowska-Będziechowska1, Damian Kołacin1, Bartosz Ziółkowski1, 2, Tomasz Banasiewicz3, Marek Szczepkowski1, 2
TachoSil w zespoleniach jelitowych – ocena bezpieczeństwa stosowania
TachoSil in intestinal anastomoses – safety assessment
1Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3General and Endocrine Surgery and Gastroenterological Oncology Department, Poznań University of Medical Sciences
Head of Department: Professor Tomasz Banasiewicz, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Nieszczelność zespolenia jest groźnym powikłaniem operacji przebiegających z naruszeniem ciągłości ściany przewodu pokarmowego. Użycie matrycy kolagenowej pokrytej fibrynogenem i trombiną (TachoSil) jest jednym z działań z intencją obniżenia ryzyka wystąpienia tego powikłania.
Cel pracy. Celem badań było określenie, czy zastosowanie preparatu TachoSil jest bezpieczne i czy nie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka okołooperacyjnego dla pacjentów poddawanych operacjom jelitowym.
Materiał i metody. Przeanalizowano historie chorób 32 pacjentów (13 kobiet i 19 mężczyzn) operowanych w Klinice Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej CMKP w roku 2017, u których zespolenia jelitowe pokryto TachoSilem. Średnia wieku wynosiła 65,41 roku. W grupie badanej zakres zabiegów obejmował: hemikolektomię prawostronną, lewostronną, odcinkową resekcję esicy, niską i ultraniską przednią resekcję odbytnicy, odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego oraz zabiegi w technice TEM. Autorzy za definicję nieszczelności zespolenia przyjęli wystąpienie objawów klinicznych, radiologicznych bądź nieprawidłowości w badaniu rektoskopowym świadczących o przedostawaniu się treści jelitowej ze światła przewodu pokarmowego poprzez wytworzone zespolenie.
Wyniki. Na podstawie przeanalizowanych przypadków klinicznych autorzy nie znaleźli związku między zastosowaniem TachoSilu na zespolenia jelitowe a wystąpieniem zdarzeń niepożądanych w okresie pooperacyjnym. W naszym badaniu nie stwierdzono wystąpienia klinicznych objawów nieszczelności zespolenia.
Wnioski. TachoSil może być bezpiecznie stosowany na zespolenia jelitowe. Nie stwierdzono wystąpienia żadnych powikłań w okresie okołooperacyjnym, które byłyby bezpośrednio związane z użyciem matrycy kolagenowej na linię zespolenia.
Summary
Introduction. Anastomotic leakage is a serious complication of surgeries involving gastrointestinal wall disruption. The use of a collagen matrix coated with fibrinogen and thrombin (TachoSil) is one of the methods to reduce the risk of this complication.
Aim. The aim of the study was to determine whether TachoSil is safe and does not increase the perioperative risk in patients undergoing intestinal surgeries.
Material and methods. We analysed medical histories of 32 patients (13 females and 19 males) who underwent surgeries with the use of TachoSil for anastomotic sealing in the Department of Colorectal, General and Oncological Surgery in the Centre of Postgraduate Medical Education in 2017. The mean age of patients was 65.41 years. The scope of procedures performed in the study group included right-sided and left-sided hemicolectomy, segmental resection of the sigmoid colon, low and ultra-low anterior rectal resection, restoration of gastrointestinal tract continuity and TEM procedures. Anastomotic leakage was defined by the authors as clinical or radiological signs or rectoscopic abnormalities indicating extravasation of enteric contents at the anastomotic site.
Results. Based on the analysed clinical cases, we found no relationship between the use of TachoSil as an anastomotic coating agent and postoperative adverse events. We found no clinical manifestations of anastomotic leak.
Conclusions. TachoSil may be safely used as an anastomotic coating agent. No perioperative complications directly related to the application of this collagen matrix on the anastomotic line were found.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Szczepkowski M, Banasiewicz T, Krokowicz P et al.: Polish consensus statement on the protective stoma. Pol Przegl Chir 2014; 86(8): 391-404.
2. McDermott FD, Arora S, Smith J et al. (on behalf of the joint ASGBI/ACPGBI Anastomotic Leakage Working Group): Prevention, diagnosis and management of colorectal anastomotic leakage. Association of Surgeons of Great Britain and Ireland March 2016.
3. Mirnezami A, Mirnezami R, Chandrakumaran K et al.: Increased local recurrence and reduced survival from colorectal cancer following anastomotic leak: systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2011; 253(5): 890-899.
4. Kim HJ, Huh JW, Kim HR, Kim YJ: Oncologic impact of anastomotic leakage in rectal cancer surgery according to the use of fibrin glue: case-control study using propensity score matching method. Am J Surg 2014; 207(6): 840-846.
5. Blumetti J, Chaudhry V, Cintron JR et al.: Management of anastomotic leak: lessons learned from a large colon and rectal surgery training program. World J Surg 2014; 38: 985-991.
6. Soeters PB, de Zoete JP, Dejong CH et al.: Colorectal surgery and anastomotic leakage. Dig Surg 2002; 19: 150-155.
7. Sørensen LT, Jørgensen T, Kirkeby LT et al.: Smoking and alcohol abuse are major risk factors for anastomotic leakage in colorectal surgery. Br J Surg 1999; 86(7): 927-931.
8. Vermeer TA, Orsini RG, Daams F et al.: Anastomotic leakage and presacral abscess formation after locally advanced rectal cancer surgery: Incidence, risk factors and treatment. Eur J Surg Oncol 2014; 40: 1502-1509.
9. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Obcowska A: Powikłania po operacjach koloproktologicznych. Nowa Med 2010; 3: 66-73.
10. Huh JW, Kim HR, Kim YJ: Anastomotic leakage after laparoscopic resection of rectal cancer: the impact of fibrin glue. Am J Surg 2010; 199(4): 435-441.
11. Buchs NC, Gervaz P, Secic M et al.: Incidence, consequences, and risk factors for anastomotic dehiscence after colorectal surgery: a prospective monocentric study. Int J Colorectal Dis 2008; 23(3): 265-270.
12. Burns B, Cataldo PA: Anastomotic leaks after intestinal anastomosis: it’s later than you think. Ann Surg 2007; 245(2): 254-258.
13. Komen N, Dijk JW, Lalmahomed Z et al.: After-hours colorectal surgery: a risk factor for anastomotic leakage Int J Colorectal Dis 2009; 24(7): 789-795.
14. Konishi T, Watanabe T, Kishimoto J, Nagawa H: Risk factors for anastomotic leakage after surgery for colorectal cancer: results of prospective surveillance. J Am Coll Surg 2006; 202(3): 439-444.
15. Matthiessen P, Hallböök O, Rutegård J et al.: Defunctioning stoma reduces symptomatic anastomotic leakage after low anterior resection of the rectum for cancer: a randomized multicenter trial. Ann Surg 2007; 246(2): 207-214.
16. Platell C, Barwood N, Dorfmann G, Makin G: The incidence of anastomotic leaks in patients undergoing colorectal surgery. Colorectal Dis 2007; 9(1): 71-79.
17. Tallón-Aguilar L, Lopez-Bernal FA, Muntane-Relat J et al.: The use of TachoSil as sealant in an experimental model of colonic perforation. Surg Innov 2015; 22(1): 54-60.
18. Stumpf M, Junge K, Rosch R et al.: Suture-free small bowel anastomoses using collagen fleece covered with fibrin glue in pigs. J Invest Surg 2009; 22(2): 138-147.
19. Nordentoft T, Rømer J, Sørensen M: Sealing of gastrointestinal anastomoses with a fibrin glue-coated collagen patch: a safety study. J Invest Surg 2007; 20(6): 363-369.
20. Pantelis D, Beissel A, Kahl P et al.: The effect of sealing with a fixed combination of collagen matrix-bound coagulation factors on the healing of colonic anastomoses in experimental high-risk mice models. Langenbecks Arch Surg 2010; 395(8): 1039-1048.
21. Parker MC, Pohlen U, Borel Rinkes IH, Delvin T: The application of TachoSil® for sealing colorectal anastomosis: a feasibility study. Colorectal Dis 2013; 15(2): 252.
22. De Stefano A, Capuano L, D’Ignazio A, Neri A: Use of TachoSil® in the entero-colic anastomoses: results of an observational study. Minerva Chirurgica 2014; 69(2): 97-105.
23. De Stefano A, Bettarini F, Di Mare G, Neri A: Enteric anastomosis and Tachosil®. Minerva Chirurgica 2011; 66(3): 183-188.
otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
*Dagmara Żołędowska-Będziechowska
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
zoledowska.dag@gmail.com

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna