Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2019

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 41
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 42
Opis przypadku
Case report
Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu zadzierzgnięcia wypadniętej odbytnicy – opis przypadku
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated rectal prolapse – a case report
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Paweł Siekierski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 45-48
Gastrointestinal obstruction in the course of incarcerated rectal prolapse – a case report
Niedrożność przewodu pokarmowego w przebiegu zadzierzgnięcia wypadniętej odbytnicy – opis przypadku
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Paweł Siekierski, Małgorzata Kołodziejczak – s. 45-48
Prace poglądowe
Review papers
Kiedy pacjentce po porodzie potrzebny jest proktolog
When a postpartum patient needs a proctologist
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 49-57
When a postpartum patient needs a proctologist
Kiedy pacjentce po porodzie potrzebny jest proktolog
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 49-57
Postępy w diagnostyce obrazowej chorób zapalnych odbytu
Progress in diagnostic imaging of anal inflammatory diseases
Jacek Piłat, Sławomir Rudzki, Jacek Bicki, Wojciech Dąbrowski – s. 58-69
Progress in diagnostic imaging of anal inflammatory diseases
Postępy w diagnostyce obrazowej chorób zapalnych odbytu
Jacek Piłat, Sławomir Rudzki, Jacek Bicki, Wojciech Dąbrowski – s. 58-69
Historia medycyny
History of medicine
Władysław Dering i Jan Grabczyński – lekarze-więźniowie w Auschwitz
Władysław Dering and Jan Grabczyński – prisoners and doctors at Auschwitz
Maria Ciesielska, – s. 70-76