Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2020

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 29
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 30
Praca oryginalna
Original paper
Analiza metod i wyników leczenia ropni okołoodbytniczych i przetok okołoodbytniczych u niemowląt
Analysis of treatment methods and outcomes for perianal abscess (PA) and fistula in ano (FIA) in infants
Michał Puliński, Natalia Hawryluk, Wojciech Choiński – s. 33-41
Analysis of treatment methods and outcomes for perianal abscess (PA) and fistula in ano (FIA) in infants
Analiza metod i wyników leczenia ropni okołoodbytniczych i przetok okołoodbytniczych u niemowląt
Michał Puliński, Natalia Hawryluk, Wojciech Choiński – s. 33-41
Opis przypadku
Case report
Jatrogenna przetoka pęcherzowo-odbytnicza – trudności terapeutyczne. Opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Iatrogenic vesicorectal fistula: therapeutic challenges. Case reports and literature review
Marek Roslan, Michał Borowik, Maciej Przudzik, Jarosław Ćwikła, Dariusz Zadrożny, – s. 42-48
Iatrogenic vesicorectal fistula: therapeutic challenges. Case reports and literature review
Jatrogenna przetoka pęcherzowo-odbytnicza – trudności terapeutyczne. Opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Marek Roslan, Michał Borowik, Maciej Przudzik, Jarosław Ćwikła, Dariusz Zadrożny, – s. 42-48
Prace poglądowe
Review papers
Rola statyn w chemoprewencji raka jelita grubego
The role of statins in chemoprevention of colorectal carcinoma
Agata Tomaszewska, Monika Ostrowska, Jadwiga Snarska, Radosław Grabysa – s. 49-56
The role of statins in chemoprevention of colorectal carcinoma
Rola statyn w chemoprewencji raka jelita grubego
Agata Tomaszewska, Monika Ostrowska, Jadwiga Snarska, Radosław Grabysa – s. 49-56
Rak jelita grubego po zabiegu przeszczepienia nerki – czynniki ryzyka i konieczność profilaktyki
Colorectal cancer after kidney transplantation – risk factors and the need for prevention
Łukasz Kozak, Jacek Janiszewski, Joanna Woźniak, Martyna Kamrowska, Beata Januszko-Giergielewicz, – s. 57-71
Colorectal cancer after kidney transplantation – risk factors and the need for prevention
Rak jelita grubego po zabiegu przeszczepienia nerki – czynniki ryzyka i konieczność profilaktyki
Łukasz Kozak, Jacek Janiszewski, Joanna Woźniak, Martyna Kamrowska, Beata Januszko-Giergielewicz, – s. 57-71