Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2000

Spis treści / Contents

Wrodzona przepuklina przeponowa: przygotowanie do zabiegu operacyjnego
Congenital diaphragmatic hernia: preparation for the operative treatment
Hanna Bułhak-Guz - s. 2-4
Wrodzone wady powłok brzusznych, a ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna
Congenital abdominal wall defects and ultrasound prenatal diagnosis
Hanna Bułhak-Guz, Maria Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski - s. 5-7
Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy u dzieci po operacji wrodzonej niedrożności przełyku
Gastroesophageal reflux in children after surgical repair of esophageal atresia
Joanna Stąpor, Iwona Jasińska-Jaskuła - s. 8-10
Leczenie obumierającego zapalenia jelit – doświadczenia własne
The personal experience in the treatment of necrotizing enterocolitis
Maria Klimanek-Sygnet, Hanna Bułhak-Guz - s. 11-13
Profilaktyka zrostów pooperacyjnych
Prevention of postoperative adhesions
Joanna Kasznia-Brown, Andrzej Chilarski - s. 14-17
Przepływowe płukanie jelit u dzieci, jako przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych
Whole bowel irrigation in preparation for intestinal therapeutic and diagnostic procedures in children
Joanna Stąpor, Maria Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski - s. 18-20
Odpływ żołądkowo-przełykowy u niemowląt: patogeneza, rozpoznanie, leczenie
Gastroesophaegal reflux in infants: pathogenesis, diagnosis, therapy
Anna Piaseczna-Piotrowska, Andrzej Chilarski - s. 21-26
Chirurgiczne leczenie odpływu żołądkowo-przełykowego u niemowląt
Surgical treatment of gastro-oesophageal reflux in infants
Anna Piaseczna-Piotrowska - s. 27-29
Żylaki powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży
Varicocele in children and adolescents
Dariusz Olejniczak, Emeryk Samolewicz - s. 30-34
Ocena kleju tkankowego Dermabond w zaopatrywaniu ran u dzieci
The evaluation of tissue adhesive (Dermabond) in the wounds´ management in children
Paweł Pawlak, Hanna Grochulska-Cerska, Andrzej Chilarski - s. 35-36
Badania defekograficzne w diagnostyce zaburzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Defecography in the diagnosis of large bowel disease in children
Joanna Stąpor, Ewa Skłodowska - s. 37-39
Rzekomy guz nerki w przebiegu odmiedniczkowego zapalenia
Pseudotumor of the kidney in the course of acute pyelonephritis – a case report
Ewa Krupińska, Elżbieta Jaskólska, Emeryk Samolewicz, Dariusz Olejniczak - s. 40-42