Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2000, s. 14-17
Joanna Kasznia-Brown, Andrzej Chilarski
Profilaktyka zrostów pooperacyjnych
Prevention of postoperative adhesions
z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
Streszczenie
Secondary mechanical small bowel obstruction, developed as a late complication after a surgical procedure is a complex phenomenon, whose etiology still remains unclear. Knowledge about the mechanisms of adhesive formation and risk factors predisposing to its development may play a significant role in providing optimum treatment and prevention of intestinal obstruction due to postoperative adhesions.
Powikłanie w postaci mechanicznej niedrożności jelit z powodu zrostów pooperacyjnych występuje u około 5% pacjentów, u których wykonano zabieg operacyjny w obrębie jamy brzusznej. Kolejne epizody niedrożności rozwijają się u 5-14% chorych wymienionej powyżej grupy (15).
Postępowanie terapeutyczne w przebiegu wtórnej niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego nadal pozostaje kontrowersyjne. Zabieg operacyjny prowadzi do tworzenia się następnych zrostów i przyczynia się do kolejnego epizodu niedrożności (2, 3, 15). Leczenie zachowawcze zaś, które polecane jest u pacjentów w ustabilizowanym stanie ogólnym, nie usuwa przyczyny niedrożności i grozi potencjalnym pozostawieniem niedokrwionych fragmentów jelita i innych tkanek w obrębie jamy brzusznej (2, 8, 26). Niewyjaśniona etiologia i mechanizm powstawania zrostów pooperacyjnych oraz poważne ich następstwa skłaniają do poszukiwań najlepszych sposobów zapobiegania ich rozwoju.
Profilaktyka tworzenia się zrostów jest szczególnie ważna w populacji dziecięcej. Ocenia się, że około 8% noworodków, u których przeprowadzono zabieg operacyjny w obrębie jamy brzusznej, wymaga kolejnej interwencji chirurgicznej z powodu zrostów otrzewnowych (29).
MATERIAŁ I METODY
W okresie od sierpnia 1990 roku do grudnia 1997 roku do Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyjęto 32 dzieci z powodu ostrej niedrożności przewodu pokarmowego, spowodowanej zrostami po przebytych zabiegach operacyjnych.
Wśród nich było 11 dziewczynek i 21 chłopców w wieku od 2 miesięcy do 17 lat, średnia wieku 8, 77 lat (błąd standardowy 1,05); przy czym jedynie 4-ro pacjentów było młodszych niż rok życia.
Poddano analizie dokumentację lekarską dotyczącą okresu leczenia szpitalnego oceniając:
1. Chorobę (wadę) stanowiącą wskazanie do pierwszego zabiegu i rodzaj wykonanej operacji.
2. Upływ czasu między wyżej opisanym zabiegiem, a wystąpieniem objawów niedrożności mechanicznej; charakterystykę i nasilenie tych objawów.
3. Rodzaj zastosowanej terapii (leczenie chirurgiczne lub zachowawcze) i uzyskane wyniki.
Zwrócono szczególną uwagę na czynniki ryzyka jak zapalenie otrzewnej czy perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, usposabiające do wystąpienia mechanicznej niedrożności przewodu pokarmowego, jako późnego powikłania po zabiegu operacyjnym.
WYNIKI
U wszystkich dzieci z przedstawionej grupy przeprowadzono w przeszłości zabieg operacyjny w obrębie jamy brzusznej. U 5 z nich wykonano więcej niż jeden zabieg operacyjny. Najczęściej była to interwencja chirurgiczna z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, niedrożności mechanicznej jelita czy wgłobienia (tab.1). Z grupy tej 2 dzieci zostało przyjętych do szpitala 2 lub więcej razy z powodu nawrotu niedrożności w ciągu pół roku od poprzedniej hospitalizacji.
Tabela 1.
Rozpoznanie operacyjneLiczba dzieci
Zapalenie wyrostka robaczkowego
mmmmmZapalenie ropowicze
mmmmmZapalenie zgorzelinowe z perforacją
mmmmmZapalenie proste
mmmmmBez cech zapalnych
Niedrożność mechaniczna
mmmmmResekcja jelita
Wgłobienie
Uchyłek Meckela
Atrezja jelita
Torbiel krezki
Ropień w obrębie jamy brzusznej
Uraz jamy brzusznej
17
8
4
4
1
7
3
6
2
2
1
1
1
U dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego, u których rozwinęła się niedrożność pooperacyjna, wyniki badania histopatologicznego wykazały: w 8 przypadkach zapalenie ropowicze, w 4 przypadkach zapalenie proste, u 4 dzieci znaleziono wyrostek zgorzelinowy perforowany z miejscowym stanem zapalnym otrzewnej i w 1 przypadku wyrostek nie wykazywał cech zapalnych.
Objawy kliniczne sugerujące ostrą niedrożność jelita cienkiego wystąpiły w okresie od 2 tygodni do 10 lat po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. U 22 dzieci (69%) niedrożność mechaniczna z powodu zrostów pooperacyjnych rozwinęła się w ciągu roku od interwencji chirurgicznej, zaś u 16 pacjentów (50%) w ciągu 6 miesięcy od zabiegu.
Interesujący jest fakt, że u wszystkich dzieci, u których przeprowadzono zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego wtórna niedrożność przewodu pokarmowego rozwinęła się w ciągu roku po zabiegu operacyjnym. Nie zauważono wpływu zaawansowania stanu zapalnego wyrostka na czas wystąpienia dolegliwości związanych z rozwojem zrostów pooperacyjnych.
Objawy kliniczne występujące w dniu hospitalizacji obejmowały: dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, wymioty i zaburzenia w oddawaniu stolca (tab. 2).
Tabela 2.
Objawy kliniczneLiczba dzieci
Dolegliwości bólowe w jamie brzusznej
Wymioty
Zaburzenia w oddawaniu stolca
mmmmmmmmmmmmBiegunka
mmmmmmmmmmmmZaparcie
mmmmmmmmmmmmKrew w stolcu
Brak łaknienia
Niepokój
27
25
19
1
18
-
10
8
Dolegliwości bólowe w jamie brzusznej wystąpiły u 84 % pacjentów, czas trwania bólu wahał się od jednego dnia (dolegliwości wystąpiły w dniu przyjęcia do oddziału), do 10 dni, był to ból o charakterze nawracającym. Średnio dolegliwości bólowe utrzymywały się 3,37 dnia przed hospitalizacją.
Wyniki badania przedmiotowego obrazuje tabela 3.
Tabela 3.
Badanie przedmiotoweLiczba dzieci
Zwiększone napięcie powłok brzucha, wyraźna obrona mięśniowa
Wyczuwalny opór w jamie brzusznej
Zaburzenia perystaltyki
mmmmmmmmPerystaltyka słabo słyszalna
mmmmmmmmBrak perystaltyki
mmmmmmmmPerystaltyka jelit wzmożona
mmmmmmmmTony metaliczne
26
7
21
7
6
4
5
Objawy kliniczne charakterystyczne dla ostrej niedrożności przewodu pokarmowego, jak dolegliwości bólowe jamy brzusznej, wymioty, zaburzenia w oddawaniu stolca i zmiany w badaniu przedmiotowym wystąpiły łącznie jedynie u 9 (28 %) dzieci.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ahlberg G. et al.: Mechanical small bowel obstruction after conventional appendectomy in children. Eur . J. Pediatr. Surg. 1997, 7(1):13-5. 2. Barkan H.: Factors predicting the recurrence of adhesive small-bowel obstruction. Am. J. Surg. 1995, 170:361-65. 3. Bass KN et al.: Current management of small-bowel obstruction. Adv. Surg. 1997, 31:1-34. 4. Becker JM et al.: Prevention of postoperative abdominal adhesions by a sodium hyaluronate-based bioresorbable membrane: a prospective, randomized, double-blind multicenter study. J. Am. Coll. Surg. 1996, 183(4): 297-306. 5. Bevan PG: Adhesive obstruction. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 1984, 66:164-69. 6. Brands W. et al.: Use of fibrin glue in prevention and therapy of intraabdominal adhesions. Chirurg. 1990, 61(1):22-6. 7. Collins SM et al.: The immunomodulation of gut motility: factors that determine the proliferation of mast cells in the sensitized gut. Gastroenterology 1988, 94:A74-79. 8. Cox MR: The safety and duration of non-operative treatment for adhesive small bowel obstruction. Aust. N. Z. J. Surg. 1993, 63(5):367-71. 9. DiSimone JM et al.: Indomethacin decreases carrageenan-induced peritoneal adhesions. Surgery 1988, 104:788-95. 10. Ellis H: The clinical significance of adhesions: focus on intestinal obstruction. Eur. J. Surg. Suppl. 1997, 577:5-9. 11. Ellis H: Adhesions: An introduction. H. Ellis, M. Lennox, editors. London, Westminster Hospital Medical School, 1983: 1-5. 12. Fabri PJ et al.: High molecular weight dextran – effect on adhesion formation and peritonitis in rats. Surgery 1983, 94:336-41. 13. Festen C: Postoperative small bowel obstruction in infants and children. Ann. Surg. 1982, 196(5):580-3. 14. Grosfeld JL et al.: Excessive morbidity resulting from the prevention of intestinal adhesions with steroids and antyhistamines. J. Ped. Surg. 1973, 8:221-26. 15. Jones PF, Munro A: Recurrent adhesive small bowel obstruction. World. J. Surg. 1985, 9:868-75. 16. Liebman SM et al.: Role of mast cells in peritoneal adhesion formation. Am. J. Surg. 1993, 165:127-29. 17. Meagher AP et al.: Non-opeartive treatment of small bowel obstruction following appendicectomy or operation on the ovary or tube. Br. J. Surg. 1993, 80:1310-11. 18. Menzies D, Ellis H: Intra-abdominal adhesions and their prevention by topical tissue plasminogen activator. J. R. Soc. Med. 1989, 82:534-5. 19. Minami T et al.: Effects of erythromycin in chronic intestinal pseudo-obstruction. J. Gastroenterol. 1996, 31:855-59. 20. Nagler A. et al.: Halofuginone – an inhibitor of collagen type I synthesis – prevents postoperative formation of abdominal adhesions. Ann. Surg. 1998, 227(4):575-82. 21. Nishimura K. et al.: Biochemical evaluation of postsurgical wound repair: prevention of intraperitoneal adhesion formation with ibuprofen. J. Surg. Res. 1983, 34:219-26. 22. Ramos BF et al.: The importance of mast cells for the neutrophil influx in immune complex-induced peritonitis in mice. J. Immunol. 1990, 145:1868-73. 23. Richards WO, Williams LF: Obstruction of the large and small intestine. Surg. Clin. North. Am. 1988, 68(2):355-76. 24. Rivkind AL: Urokinase does not prevent abdominal adhesion formation in rats. Eur. Surg. Res. 1985, 17(4):254-8. 25. Scott-Coombes DM et al.: General surgeons´ attitudes to the treatment and prevention of abdominal adhesions. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 1993, 75:123-28. 26. Seror D. et al.: How conservatively can postoperative small bowel obstruction be treated? Am. J. Surg. 1993, 165(1):121-6. 27. Springall RG, Spitz L: The prevention of post-operative adhesions using a gastrointestinal prokinetic agent. J. Ped. Surg. 1989, 24(6):530-33. 28. Tsimoyiannis EC et al.: The role of oxygen-derived free radicals in peritoneal adhesion formation induced by ileal ischemia/reperfusion. Acta. Chir. Scand. 1989, 155: 171-4. 29. Wilkins BM, Spitz L: Incidence of postoperative adhesion obstruction following neonatal laparotomy. Br. J. Surg. 1986, 73:762-64.
Nowa Pediatria 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria