Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2000, s. 18-20
Joanna Stąpor, Maria Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski
Przepływowe płukanie jelit u dzieci, jako przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych
Whole bowel irrigation in preparation for intestinal therapeutic and diagnostic procedures in children
z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
Streszczenie
The authors present indications, contraindications, side-effects and technique of whole bowel irrigation.This method provides excellent preparation, is well-tolerated and decreases the number of postoperative complications after bowel resections and anastomosis.
Przepływowe płukanie jelit to szybkie i skuteczne oczyszczenie przewodu pokarmowego z zalegających mas kałowych metodą wykorzystującą mechanizm tzw. biegunki objętościowej.
W 1973 roku John Hewitt opublikował pracę o całkowitym płukaniu jelita jako przygotowaniu pacjentów do operacji na jelicie grubym (5). Wcześniejsze metody polegające na diecie bezresztkowej oraz wlewach oczyszczających, nie eliminują w całości, ani zalegających mas kałowych, ani chorobotwórczej flory bakteryjnej jelita (4).
W następnych latach ukazały się prace oparte o doświadczenia Hewitta, a dotyczące już nie tylko przygotowania pacjentów do operacji brzusznych, ale również do badań radiologicznych przewodu pokarmowego i kolonoskopii (3, 7).
W Polsce pierwsza praca oparta na dużym materiale, ponad stu pacjentów, ukazała się w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym w roku 1982 (14). W 1983 roku przedstawiono ocenę kliniczną skuteczności przygotowania jelita grubego do operacji za pomocą płukania przepływowego (2). Pierwsze doniesienia światowe o przepływowym płukaniu jelit u dzieci pochodzą z lat 1987, 1988 (8, 11, 12 ,13).
Materiał i metody
W 1973 roku John Hewitt rozpropagował płukanie jelit podając pacjentom płyn, będący mieszaniną wody destylowanej i roztworów – NaCl, KCl, NaHCO 3 (5). Później stosowano tę metodę w różnych modyfikacjach, podając dwa lub więcej litrów płynu pacjentom do wypicia lub przez sondę nosowo-żołądkową (2, 9, 10). Zasada tej metody polega na wywołaniu tzw. biegunki objętościowej.
Wskazaniem do wykonania przepływowego płukania jelit jest:
1. Przygotowanie przewodu pokarmowego do badań diagnostycznych:
– rentgenowskich – pasaż przewodu pokarmowego, wlew doodbytniczy,
– endoskopowych – kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia (biopsja i polipectomia).
2. Przygotowanie przewodu pokarmowego do operacji na jelitach.
3. Oczyszczenie przewodu pokarmowego z zalegających mas kałowych przy zaparciach nawykowych.
Przeciwwskazaniem do wykonania płukania jelit jest:
– ciężki stan ogólny,
– niedrożność przewodu pokarmowego,
– objawy tzw. ostrego brzucha,
– niewydolność układu krążenia,
– niewydolność wątroby, nerek (retencja sodu, wody).
Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest przygotowanie pacjenta, które obejmuje: określenie stanu ogólnego dziecka, jego masy przed zabiegiem, wysokości ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna i temperatury. Należy określić przed rozpoczęciem płukania poziom białka całkowitego w surowicy krwi, hematokryt, jonogram i rkz. Pacjent powinien być na czczo, albo 4-6 godzin po ostatnim posiłku. Płukanie prowadzimy przez sondę nosowo-żołądkową. Pacjenta umieszczamy w oddzielnej sali lub izolatce. Dzieci starsze powinny być ułożone na łóżku z otworem w materacu i zamocowanym poniżej zbiornikiem na wypływający płyn. Małe dzieci mogą być zabezpieczone kilkoma pieluchami zmienianymi wielokrotnie w trakcie zabiegu.
Przygotowanie kroplówki płuczącej polega na określeniu rodzaju, ilości potrzebnego płynu, podgrzaniu go w łaźni wodnej lub cieplarce do temperatury 37°C (tab. 1).
Tabela 1. Objętości płynu użyte do przepływowego płukania jelit w zależności od wieku i masy ciała dziecka.
Wiek i masa ciała dzieckaObjętość płynu podanego przez pierwsze 30 minObjętości płynu użytego w następnych godzinach
6 m-cy-1 r. ż.
6-10 kg
150-400 ml300-800 ml
max 750-2000 ml
1 r. ż.-2 lata
10-15 kg
400-500 ml800-1000 ml/h
max 2000-2500 ml
2-6 lat
15-20 kg
500-700 ml1000-1500 ml/h
max 2500-3700 ml
6-10 lat
20-35 kg
750-100 ml1500-2000 ml/h
max 3700-5000 ml
10-14 lat
35-50 kg
1000-1500 ml2000-3000 ml/h
max 5000-7500 ml
14-18 lat
50-60 kg
1500-2000 ml3000-4000 ml/h
max 7000-8000 ml
Ważny jest stały nadzór pielęgniarski nad przygotowaniami do płukania i przebiegiem zabiegu.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ciesielski L. i wsp.: Przygotowanie chorych do operacji na jelicie grubym za pomocą odżywek przemysłowych i płukania przepływowego. Wiadomości Lekarskie 1986, XXXIX, 1: 9-14. 2. Ciesielski L. i wsp.: Kliniczna ocena skuteczności przygotowania do operacji za pomocą płukania przepływowego. Polski Tygodnik Lekarski 1983, T XXXVIII, 25:753-756. 3. Craff A.R. et al.: Preparation of the bowel by whole –gut irrigation. The Lancet, 1975 Dec. 20, 1239-1240. 4. Harter F.P.: Preparation of the bowel for surgery. Surgical Clinics of North America 1972, 52, 4, Aug., 859-870. 5. Hewitt J. et al.: Whole – gut irrigation in preparation for large-bowel surgery. The Lancet. 1973, Aug. 18:337-340. 6. Kultys B.: Przygotowanie chorych do planowej operacji jelita grubego ze szczególnym uwzględnieniem całkowitego płukania jelit. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1985, 57, 10:875-881. 7. Levy A.L. et al.: Saline lavage: A rapid, effective, and acceptable method for cleansing the gastrointestinal tract. Gastroenterology 1976, 70, 2:157-161. 8. Postuma R.: Whole bowel irrigation in pediatric patients; A comparison of irrigating solutions. Journal of Pediatric Surgery, 1988, 23, 8(August), 769-770. 9. Śpikowski J.: Płukanie jelit jako przygotowanie okrężnicy do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych. Problemy Lekarskie 1984, XXIII, 1-2, 35-37. 10. Taylor E.W. et al.: Bowel preparation and safety of colonoscopic polypectomy. Gastroenterology 1981, 81:1-4. 11. Tuggle D.W. et al.: The safety and cost – effectiveness of polyethylene glycol electrolyte solution bowel preparation in infants and children. Journal of Pediatric Surgery,1987, 22, 6, (June), 513-515. 12. Tuggle D.W. et al.: Outpatient bowel preparation in children. Journal of Pediatric Surgery, 1989, 24, 7 (July), 703-704. 13. Vila J.J. et al.: Whole bowel irrygation: Experience in pediatric patients. Journal of Pediatric Surgery, 1987, 22, 5 (May) 447-450. 14. Zalewski J. i wsp.: Płukanie przewodu pokarmowego w przygotowaniu chorego do wziernikowania lub operacji jelita grubego. Polski Przegląd Chirurgiczny 1982, 54, 7-8:533-537.
Nowa Pediatria 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria