Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2000, s. 18-20
Joanna Stąpor, Maria Klimanek-Sygnet, Andrzej Chilarski
Przepływowe płukanie jelit u dzieci, jako przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych
Whole bowel irrigation in preparation for intestinal therapeutic and diagnostic procedures in children
z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
Streszczenie
The authors present indications, contraindications, side-effects and technique of whole bowel irrigation.This method provides excellent preparation, is well-tolerated and decreases the number of postoperative complications after bowel resections and anastomosis.Przepływowe płukanie jelit to szybkie i skuteczne oczyszczenie przewodu pokarmowego z zalegających mas kałowych metodą wykorzystującą mechanizm tzw. biegunki objętościowej.
W 1973 roku John Hewitt opublikował pracę o całkowitym płukaniu jelita jako przygotowaniu pacjentów do operacji na jelicie grubym (5). Wcześniejsze metody polegające na diecie bezresztkowej oraz wlewach oczyszczających, nie eliminują w całości, ani zalegających mas kałowych, ani chorobotwórczej flory bakteryjnej jelita (4).
W następnych latach ukazały się prace oparte o doświadczenia Hewitta, a dotyczące już nie tylko przygotowania pacjentów do operacji brzusznych, ale również do badań radiologicznych przewodu pokarmowego i kolonoskopii (3, 7).
W Polsce pierwsza praca oparta na dużym materiale, ponad stu pacjentów, ukazała się w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym w roku 1982 (14). W 1983 roku przedstawiono ocenę kliniczną skuteczności przygotowania jelita grubego do operacji za pomocą płukania przepływowego (2). Pierwsze doniesienia światowe o przepływowym płukaniu jelit u dzieci pochodzą z lat 1987, 1988 (8, 11, 12 ,13).
Materiał i metody
W 1973 roku John Hewitt rozpropagował płukanie jelit podając pacjentom płyn, będący mieszaniną wody destylowanej i roztworów – NaCl, KCl, NaHCO 3 (5). Później stosowano tę metodę w różnych modyfikacjach, podając dwa lub więcej litrów płynu pacjentom do wypicia lub przez sondę nosowo-żołądkową (2, 9, 10). Zasada tej metody polega na wywołaniu tzw. biegunki objętościowej.
Wskazaniem do wykonania przepływowego płukania jelit jest:
1. Przygotowanie przewodu pokarmowego do badań diagnostycznych:
– rentgenowskich – pasaż przewodu pokarmowego, wlew doodbytniczy,
– endoskopowych – kolonoskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia (biopsja i polipectomia).
2. Przygotowanie przewodu pokarmowego do operacji na jelitach.
3. Oczyszczenie przewodu pokarmowego z zalegających mas kałowych przy zaparciach nawykowych.
Przeciwwskazaniem do wykonania płukania jelit jest:
– ciężki stan ogólny,
– niedrożność przewodu pokarmowego,
– objawy tzw. ostrego brzucha,
– niewydolność układu krążenia,
– niewydolność wątroby, nerek (retencja sodu, wody).
Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest przygotowanie pacjenta, które obejmuje: określenie stanu ogólnego dziecka, jego masy przed zabiegiem, wysokości ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna i temperatury. Należy określić przed rozpoczęciem płukania poziom białka całkowitego w surowicy krwi, hematokryt, jonogram i rkz. Pacjent powinien być na czczo, albo 4-6 godzin po ostatnim posiłku. Płukanie prowadzimy przez sondę nosowo-żołądkową. Pacjenta umieszczamy w oddzielnej sali lub izolatce. Dzieci starsze powinny być ułożone na łóżku z otworem w materacu i zamocowanym poniżej zbiornikiem na wypływający płyn. Małe dzieci mogą być zabezpieczone kilkoma pieluchami zmienianymi wielokrotnie w trakcie zabiegu.
Przygotowanie kroplówki płuczącej polega na określeniu rodzaju, ilości potrzebnego płynu, podgrzaniu go w łaźni wodnej lub cieplarce do temperatury 37°C (tab. 1).
Tabela 1. Objętości płynu użyte do przepływowego płukania jelit w zależności od wieku i masy ciała dziecka.
Wiek i masa ciała dzieckaObjętość płynu podanego przez pierwsze 30 minObjętości płynu użytego w następnych godzinach
6 m-cy-1 r. ż.
6-10 kg
150-400 ml300-800 ml
max 750-2000 ml
1 r. ż.-2 lata
10-15 kg
400-500 ml800-1000 ml/h
max 2000-2500 ml
2-6 lat
15-20 kg
500-700 ml1000-1500 ml/h
max 2500-3700 ml
6-10 lat
20-35 kg
750-100 ml1500-2000 ml/h
max 3700-5000 ml
10-14 lat
35-50 kg
1000-1500 ml2000-3000 ml/h
max 5000-7500 ml
14-18 lat
50-60 kg
1500-2000 ml3000-4000 ml/h
max 7000-8000 ml
Ważny jest stały nadzór pielęgniarski nad przygotowaniami do płukania i przebiegiem zabiegu.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ciesielski L. i wsp.: Przygotowanie chorych do operacji na jelicie grubym za pomocą odżywek przemysłowych i płukania przepływowego. Wiadomości Lekarskie 1986, XXXIX, 1: 9-14. 2. Ciesielski L. i wsp.: Kliniczna ocena skuteczności przygotowania do operacji za pomocą płukania przepływowego. Polski Tygodnik Lekarski 1983, T XXXVIII, 25:753-756. 3. Craff A.R. et al.: Preparation of the bowel by whole –gut irrigation. The Lancet, 1975 Dec. 20, 1239-1240. 4. Harter F.P.: Preparation of the bowel for surgery. Surgical Clinics of North America 1972, 52, 4, Aug., 859-870. 5. Hewitt J. et al.: Whole – gut irrigation in preparation for large-bowel surgery. The Lancet. 1973, Aug. 18:337-340. 6. Kultys B.: Przygotowanie chorych do planowej operacji jelita grubego ze szczególnym uwzględnieniem całkowitego płukania jelit. Polski Przegląd Chirurgiczny, 1985, 57, 10:875-881. 7. Levy A.L. et al.: Saline lavage: A rapid, effective, and acceptable method for cleansing the gastrointestinal tract. Gastroenterology 1976, 70, 2:157-161. 8. Postuma R.: Whole bowel irrigation in pediatric patients; A comparison of irrigating solutions. Journal of Pediatric Surgery, 1988, 23, 8(August), 769-770. 9. Śpikowski J.: Płukanie jelit jako przygotowanie okrężnicy do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych. Problemy Lekarskie 1984, XXIII, 1-2, 35-37. 10. Taylor E.W. et al.: Bowel preparation and safety of colonoscopic polypectomy. Gastroenterology 1981, 81:1-4. 11. Tuggle D.W. et al.: The safety and cost – effectiveness of polyethylene glycol electrolyte solution bowel preparation in infants and children. Journal of Pediatric Surgery,1987, 22, 6, (June), 513-515. 12. Tuggle D.W. et al.: Outpatient bowel preparation in children. Journal of Pediatric Surgery, 1989, 24, 7 (July), 703-704. 13. Vila J.J. et al.: Whole bowel irrygation: Experience in pediatric patients. Journal of Pediatric Surgery, 1987, 22, 5 (May) 447-450. 14. Zalewski J. i wsp.: Płukanie przewodu pokarmowego w przygotowaniu chorego do wziernikowania lub operacji jelita grubego. Polski Przegląd Chirurgiczny 1982, 54, 7-8:533-537.
Nowa Pediatria 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria