Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2000, s. 37-39
Joanna Stąpor1, Ewa Skłodowska2
Badania defekograficzne w diagnostyce zaburzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Defecography in the diagnosis of large bowel disease in children
1 z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
2 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Tadeusz Biegański
Streszczenie
The authors present defecography as a simple and inexpensive procedure that can clearly demonstrate a number of disorders of anorectal function in children with constipation, anal incontinence and in patients complaining of incomplete evacuation.
Defekografia jest badaniem radiologicznym, obrazującym czynność odbytnicy, związanej z nią funkcji przepony miedniczej, głównie mięśnia łonowo-odbytniczego oraz mięśni zwieraczy odbytu (1, 4, 6, 14).
Badanie to pozwala na:
– ocenę czynności mięśni dna miednicy oraz zwieraczy zewnętrznego i wewnętrznego odbytu w trakcie defekacji u dzieci z zaparciami nawykowymi oraz innymi zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
– porównanie wartości diagnostycznej defekografii z wlewem doodbytniczym (10).
Materiał i metody
Ze względu na konieczną współpracę z pacjentem w trakcie wykonywania defekografii badaniem były objęte dzieci powyżej 6 roku życia. W badanej grupie (24 dzieci) było piętnaścioro dzieci, u których wiodącym objawem były tylko zaparcia, u siedmiorga dzieci występowały zaparcia i nietrzymanie stolca, u dwojga rozpoznano wrzód samotny odbytnicy, u jednego dziecka, uskarżającego się na niemożność całkowitego wypróżnienia stwierdzono rektocele tylne oraz wrzód samotny odbytnicy potwierdzony badaniem endoskopowym i histopatologicznym. U czternaściorga dzieci wykonano również wcześniej wlew doodbytniczy (10, 15).
Badanie defekograficzne polegało na podaniu doodbytniczo, pod ciśnieniem, gęstego krochmalu ziemniaczanego z dodatkiem barytu i wykonaniu serii bocznych zdjęć: w spoczynku, w czasie zaciskania zwieraczy odbytu, podczas parcia na stolec, w czasie i po defekacji (3). Na około półtorej godziny przed badaniem dziecko otrzymywało baryt do picia, aby oznaczyć przeciętny czas pasażu przez jelito cienkie oraz celem wykluczenia patologii w obrębie przewodu pokarmowego (zdwojenie jelita, guzy zapalne, nowotworowe, przewężenia odcinkowe światła jelita) (2, 10, 11).
W badaniu defekograficznym oceniano kąt odbytowo-odbytniczy (4, 17), (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. A. Defekogram w fazie spoczynku – kąt odbytniczo-odbytowy wynosi 90o. B. Defekogram w fazie zaciśnięcia zwieraczy (widoczne podciągnięcie odbytnicy). Kąt odbytniczo-odbytowy ulega zmniejszeniu <90o.
Ryc. 2. A. Defekogram w fazie parcia. Obniżenie odbytnicy i rozwarcie kąta odbytniczo-odbytowego do 120o. B. Defekogram w fazie defekacji. Rozwarcie kąta odbytniczo-odbytowego >120o, otwarcie kanału odbytowego.
– w spoczynku,
– przy zaciśnięciu zwieracza odbytu,
– w czasie parcia,
– w trakcie defekacji.
Wyniki badań

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ekberg O. et al.: Defecography. Radiology, 1985, 155:45-48. 2. Feczko P.J. et al.: Solitary rectal ulcer syndrome: radiologic manifestations. AJR 1980, 135:499-506. 3. Fotter R.: Imaging of constipation in infants and children. Eur. Radiology, 1998, 8:248-258. 4. Goei R.: Anorectal function in patients with defecation disorders and asymptomatic. Subjects: evaluation with defecography. Radiology, 1990, 174:121-123. 5. Goei R. et al.: Solitary rectal ulcer syndrome:findings at barium enema study and defecography. Radiology, 1988, 168:303-306. 6. Goei R. et al.: Anorectal function: defecographic measurement in asymptomatic subjects. Radiology, 1989, 173:137-141. 7. Halligan S.: Commentary: imaging of anorectal function. Radiology, 1996, 69:985-988. 8. Halligan S. et al.: Enterocele revealed by simultaneous evacuation proctography and peritoneography: does, defecation block, exist? AJR, 1996, 167:461-466. 9. Kamm M.A. et al.: Outcome of colestomy for severe idiopathic constipation. Gut, 1998, 29:969-973. 10. Kanterman R.Y. et al.: Pediatric barium enema examination: optimizing patient selection with univariate and multivariate analyses. Pediatr. Radiol., 1994, 24:288-292. 11. Karlbom U. et al.: Relatsionships between defecographic findings, rectal emptying and colonic transit time in constipated patients. Gut, 1995, 36:907-912. 12. Kelvin M.F., Gardiner R.: Clinical imaging of the colon and rectum. 528pp., 1987. 13. Kelvin F.M., Stevenson G.W.: Defecography: technigues and normal findings. Alim fract radiology, 1989, 1:840-852. 14. Mellgren A. et al.: Defecography, results of investigations in 2816 patients. Dis Colon Rectum, 1994, 37:1133-1141. 15. Moch A. et al.: Enteroclysis in the evaluation obscure gastrointestinal bleeding. AJR, 1994, 163:1381-1384. 16. Notghi A. et al.: Simplified method for the measurement of segmental colonic transit time. Gut, 1994, 35:976-981. 17. Shorvon P.J. et al.: Defecography in normal volunteers: results and implications. Gut, 1989, 30:1737-1749. 18. Tets W.F., Kuijpers J.H.C.: Internal rectal intussusception – Fact or fancy? Dis Colon Rectum, 995,38, 1080-1083.
Nowa Pediatria 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria