Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2000, s. 37-39
Joanna Stąpor1, Ewa Skłodowska2
Badania defekograficzne w diagnostyce zaburzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Defecography in the diagnosis of large bowel disease in children
1 z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
2 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Tadeusz Biegański
Streszczenie
The authors present defecography as a simple and inexpensive procedure that can clearly demonstrate a number of disorders of anorectal function in children with constipation, anal incontinence and in patients complaining of incomplete evacuation.Defekografia jest badaniem radiologicznym, obrazującym czynność odbytnicy, związanej z nią funkcji przepony miedniczej, głównie mięśnia łonowo-odbytniczego oraz mięśni zwieraczy odbytu (1, 4, 6, 14).
Badanie to pozwala na:
– ocenę czynności mięśni dna miednicy oraz zwieraczy zewnętrznego i wewnętrznego odbytu w trakcie defekacji u dzieci z zaparciami nawykowymi oraz innymi zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
– porównanie wartości diagnostycznej defekografii z wlewem doodbytniczym (10).
Materiał i metody
Ze względu na konieczną współpracę z pacjentem w trakcie wykonywania defekografii badaniem były objęte dzieci powyżej 6 roku życia. W badanej grupie (24 dzieci) było piętnaścioro dzieci, u których wiodącym objawem były tylko zaparcia, u siedmiorga dzieci występowały zaparcia i nietrzymanie stolca, u dwojga rozpoznano wrzód samotny odbytnicy, u jednego dziecka, uskarżającego się na niemożność całkowitego wypróżnienia stwierdzono rektocele tylne oraz wrzód samotny odbytnicy potwierdzony badaniem endoskopowym i histopatologicznym. U czternaściorga dzieci wykonano również wcześniej wlew doodbytniczy (10, 15).
Badanie defekograficzne polegało na podaniu doodbytniczo, pod ciśnieniem, gęstego krochmalu ziemniaczanego z dodatkiem barytu i wykonaniu serii bocznych zdjęć: w spoczynku, w czasie zaciskania zwieraczy odbytu, podczas parcia na stolec, w czasie i po defekacji (3). Na około półtorej godziny przed badaniem dziecko otrzymywało baryt do picia, aby oznaczyć przeciętny czas pasażu przez jelito cienkie oraz celem wykluczenia patologii w obrębie przewodu pokarmowego (zdwojenie jelita, guzy zapalne, nowotworowe, przewężenia odcinkowe światła jelita) (2, 10, 11).
W badaniu defekograficznym oceniano kąt odbytowo-odbytniczy (4, 17), (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. A. Defekogram w fazie spoczynku – kąt odbytniczo-odbytowy wynosi 90o. B. Defekogram w fazie zaciśnięcia zwieraczy (widoczne podciągnięcie odbytnicy). Kąt odbytniczo-odbytowy ulega zmniejszeniu <90o.
Ryc. 2. A. Defekogram w fazie parcia. Obniżenie odbytnicy i rozwarcie kąta odbytniczo-odbytowego do 120o. B. Defekogram w fazie defekacji. Rozwarcie kąta odbytniczo-odbytowego >120o, otwarcie kanału odbytowego.
– w spoczynku,
– przy zaciśnięciu zwieracza odbytu,
– w czasie parcia,
– w trakcie defekacji.
Wyniki badań

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ekberg O. et al.: Defecography. Radiology, 1985, 155:45-48. 2. Feczko P.J. et al.: Solitary rectal ulcer syndrome: radiologic manifestations. AJR 1980, 135:499-506. 3. Fotter R.: Imaging of constipation in infants and children. Eur. Radiology, 1998, 8:248-258. 4. Goei R.: Anorectal function in patients with defecation disorders and asymptomatic. Subjects: evaluation with defecography. Radiology, 1990, 174:121-123. 5. Goei R. et al.: Solitary rectal ulcer syndrome:findings at barium enema study and defecography. Radiology, 1988, 168:303-306. 6. Goei R. et al.: Anorectal function: defecographic measurement in asymptomatic subjects. Radiology, 1989, 173:137-141. 7. Halligan S.: Commentary: imaging of anorectal function. Radiology, 1996, 69:985-988. 8. Halligan S. et al.: Enterocele revealed by simultaneous evacuation proctography and peritoneography: does, defecation block, exist? AJR, 1996, 167:461-466. 9. Kamm M.A. et al.: Outcome of colestomy for severe idiopathic constipation. Gut, 1998, 29:969-973. 10. Kanterman R.Y. et al.: Pediatric barium enema examination: optimizing patient selection with univariate and multivariate analyses. Pediatr. Radiol., 1994, 24:288-292. 11. Karlbom U. et al.: Relatsionships between defecographic findings, rectal emptying and colonic transit time in constipated patients. Gut, 1995, 36:907-912. 12. Kelvin M.F., Gardiner R.: Clinical imaging of the colon and rectum. 528pp., 1987. 13. Kelvin F.M., Stevenson G.W.: Defecography: technigues and normal findings. Alim fract radiology, 1989, 1:840-852. 14. Mellgren A. et al.: Defecography, results of investigations in 2816 patients. Dis Colon Rectum, 1994, 37:1133-1141. 15. Moch A. et al.: Enteroclysis in the evaluation obscure gastrointestinal bleeding. AJR, 1994, 163:1381-1384. 16. Notghi A. et al.: Simplified method for the measurement of segmental colonic transit time. Gut, 1994, 35:976-981. 17. Shorvon P.J. et al.: Defecography in normal volunteers: results and implications. Gut, 1989, 30:1737-1749. 18. Tets W.F., Kuijpers J.H.C.: Internal rectal intussusception – Fact or fancy? Dis Colon Rectum, 995,38, 1080-1083.
Nowa Pediatria 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria