Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2008

Spis treści / Contents

Możliwości zastosowania klinicznego nowego materiału mineral trioxide aggregate (MTA) – przegląd piśmiennictwa
POSSIBILITIES OF CLINICAL APPLICATION OF NEW MATERIAL MINERALE TRIOXIDE AGGRGATE – A REVIEW OF LITERATURE
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada, Danuta Waszkiel - s. 62-66
Rola stresu oksydacyjnego w autyzmie
Role of oxidative stress in autism
Joanna Kałużna-Czaplińska, Wioletta Grys, Anna Szymańska, Jacek Rynkowski - s. 67-70
Dziecko w zakładzie diagnostyki obrazowej
Child at diagnostic imaging unit
Michał Brzewski, Artur Gadomski - s. 71-72
Ganglioneuroblastoma – guz śródpiersia tylnego u 2,5-letniego chłopca
Ganglioneuroblastoma – posterior mediastinal tumour in 2.5-years boy
Artur Gadomski, Michał Brzewski, Jadwiga Małdyk - s. 73-75