Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2017

Spis treści / Contents

KARDIOLOGIA
Opis przypadku
Case report
Problemy diagnostyczno-terapeutyczne u noworodka z zespołem Turnera – opis przypadku
The newborn with Turner syndrome, diagnostic and therapeutic considerations – a case report
Jacek Skiendzielewski, Beata Kucińska, Danuta Roik, Bożena Werner – s. 43-50
Praca poglądowa
Review paper
Nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego w najczęściej występujących zespołach genetycznych u dzieci
Cardiovascular pathology in children with the most frequent genetic syndromes
Beata Kucińska, Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner – s. 51-58
INNE PRACE
Praca oryginalna
Original paper
Sezonowość złamań kończyny dolnej w populacji pacjentów pediatrycznych
The sessional changes of lower limb fracture in children
Magdalena Czerżyńska, Anna Justyna Milewska, Elżbieta Gościk – s. 59-63
Opis przypadku
Case report
Porażenie splotu barkowego u niemowlęcia jako objaw guza kanału kręgowego – opis przypadku
Neonatal brachial nerve palsy as a symptome of spinal cord tumor – case report
Anna Perdeus, Michał Brzewski, Przemysław Bombiński – s. 64-68
Praca poglądowa
Review paper
Lekarz dentysta i lekarz pediatra – współdziałanie w zapobieganiu i wczesnym diagnozowaniu problemów zdrowotnych narządu żucia
The dentist and pediatrician cooperation in prophylaxis and early detection of oral health problems
Aleksandra Kaszak, Michał Kaszak, Joanna Peradzyńska – s. 69-73