Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2017

Spis treści / Contents

KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Review paper
Zespół Wolffa, Parkinsona i White’a u dzieci
Wolff-Parkinson-White syndrome in children
Tomasz M. Książczyk, Radosław Pietrzak, Agnieszka Tomik, Bożena Werner – s. 95-100
Opis przypadku
Case report
Zespół WPW u 11-letniej dziewczynki
WPW syndrome in 11-years-old girl
Agnieszka Tomik, Tomasz M. Książczyk, Radosław Pietrzak, Klaudia Obsznajczyk, Bożena Werner – s. 101-105
INNE PRACE
Prace poglądowe
Review papers
Zmiany w układzie oddechowym występujące u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności o typie humoralnym
Changes in respiratory system in patients with primary antibody deficiencies
Dominika Drąg, Urszula Szuba, Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak, Magdalena Chojnowska, Wojciech Feleszko – s. 106-113
Atopowe zapalenie skóry – patomechanizm, diagnostyka, postępowanie lecznicze, profilaktyka
Atopic dermatitis – patomechanism, diagnostics, therapeutic guidelines and prophylaxis
Magdalena Millan, Jarosław Mijas – s. 114-122
Opis przypadku
Case report
Nietypowa zmiana okolicy nadobojczykowej u 3-miesięcznej dziewczynki – opis przypadku
Unusual lesion of the right supraclavicular region in a 3 month old baby – case report
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 123-127