Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2000

Spis treści / Contents

Zastosowanie uspokojenia wziewnego przy użyciu podtlenku azotu (N2O) w leczeniu stomatologicznym dzieci – doniesienie wstępne
Preliminary evaluation of using inhalation sedation with N2O for children dental treatment
Agnieszka Wal, Aleksander Remiszewski, Anna Sosnowska-Boroszko - s. 3-5
Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych
The value of digital radiografy in caries diagnostic
Kornel Krasny, Anna Sałacińska, Hanna Markiewicz - s. 6-8
Ocena stanu uzębienia i zachowań prozdrowotnych dzieci 9- i 14-letnich z okolic Białegostoku. Cz. I. Ogólna ocena higieniczna
State of dentition in 9- and 14-year-old children from the vicinity of Białystok. Part I. General hygienic evaluation
Grażyna Marczuk-Kolada, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Wanda Stokowska, Jan Karczewski - s. 9-12
Analiza kliniczna i laboratoryjna materiału kompomerowego Elan
The clinical and laboratory evaluation of compomer restorative material Elan
Tomasz Kupka, Marta Tanasiewicz, Henryk Szenowski, Wojciech Feodorów, Mariusz Wiśniewski - s. 13-19
Ocena szczelności brzeżnej wypełnień z materiału kompozytowego „Ana Norm” na powierzchniach stycznych w zębach trzonowych i przedtrzonowych wykonanych przy użyciu stożka „Light Tip” – po 3 latach obserwacji
Marginal tightness of fillings of „Ana Norm” composite assessment on molar teeth and premolar teeth tangential surfaces performed with the aid of a ” Light Tip” cone after 3 years observations
Krystyna Opalko, Jan Zuchowski, Ryta Łagocka - s. 20-22
Inżynieria tkankowa. Cz. 2. Ocena wykorzystania autogennej masy płytkowej i Bio-Oss w gojeniu się ubytków kostnych po wyłuszczeniu torbieli żuchwy
The evaluation of the effect of autogenic platelled rich plasma combined with Bio-Oss on bone healing process after mandibular cystectomiae
Piotr Wychowański, Elżbieta Urbanowska, Jolanta Malec, Hanna Markiewicz, Andrzej Wojtowicz - s. 23-28
Własna ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii – materiał I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie
Own result evaluation of surgical treatment of mandibular prognathism – data collected from I department of Maxillofacial Surgery Material of Medical University of Warsaw
Leszek Kryst, Michał Jachimowicz - s. 29-32
Zasady posługiwania się laserami dużej i małej mocy podczas zabiegów przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym
The usage of soft and hard lasers in the dental general anaesthesia in one day surgery
Marek Bladowski, Hanna Konarska-Choroszucha, Tomasz Choroszucha - s. 33-37
Jak ułatwić i przyspieszyć leczenie endodontyczne?
How to make endo treatment faster and easier?
Marcin Dolecki - s. 38-40
Występowanie młodzieńczego zapalenia przyzębia u dzieci w wieku szkolnym na podstawie badań radiologicznych
Occurence of Juvenile Periodontitis in schoolchildren based on the radiological examinations
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Hanna Markiewicz, Elżbieta Pierzynowska, Marzena Rycembel - s. 41-44
Zakażenie HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności
HIV infection and acquired immunodeficiency syndrome
Renata Górska, Tomasz Radzikowski, Maciej Zaremba - s. 45-50
Występowanie grzybów z rodzaju Candida w jamie ustnej u pacjentów z zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia
Occurence of Candida species in the oral cavity of patients with gingivitis and periodontitis
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Elżbieta Pierzynowska, Tomasz Foik - s. 51-54
Kształcenie przeddyplomowe w zakresie chorób błon śluzowych i przyzębia w nawiązaniu do wymagań Unii Europejskiej
Pre-graduate education of periodontology and oral mucous membrane diseases according to European Union demands
Renata Górska - s. 55-57