Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2001

Spis treści / Contents

Aspekt stomatologiczny przebiegu astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym
Stomatological aspect in course of bronchial asthma in development age
Beata Wierchoła, Katarzyna Emerich-Poplatek, Barbara Adamowicz-Klepalska, Teresa Małaczyńska - s. 3-9
Stan uzębienia i potrzeby lecznicze osób w wieku 35-44 lat zamieszkałych w regionie warszawskim
Dentition status and treatment needs in people aged 35-44 living in the region of Warsaw
Wojciech Popowski, Piotr Wieczorek, Paweł Plakwicz, Piotr Wychowański - s. 10-15
Stan uzębienia dzieci 9- i 14-letnich z okolic Białegostoku
Cz. II. Wpływ wybranych składników pokarmowych i zabiegów higienicznych na intensywność próchnicy zębów*

State of dentition in 9- and 14-year-old children from the vicinity of Białystok
Part II. Effect of chosen food components and hygienic procedures on the intensity of dental caries
Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Jan Karczewski, Grażyna Marczuk-Kolada, Wanda Stokowska - s. 16-19
Epidemiologia bakterii z grupy Streptococcus mutans w różnych populacjach
Epidemiology of Streptococcus mutans in different populations
Izabela Strużycka, Marta Radziejewska, Katarzyna Rucińska - s. 20-23
Kliniczna ocena wypełnień z materiału Ariston pHc na podstawie 18-miesięcznych obserwacji
A clinical assessment of Ariston pHc restorations – 18 months study
Anna Kierklo, Ewa Dąbrowska, Joanna Klepacka, Małgorzata Pawińska, Magdalena Choromańska, Wanda Stokowska - s. 24-26
Co wiemy o profilaktyce stomatologicznej?
Ankieta własna przeprowadzona wśród pacjentów „Wesołego Ząbka”

What do we know about the stomatological prophylaxis? A questionnaire carried out among patients of the „Wesoły Ząbek”
Tomasz Kupka, Marta Tanasiewicz, Maria Kazanecka - s. 27-30
Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Historia i odkrycie
Conservative dentistry in general anaesthesia. One day surgery. History and discovery
Marek Bladowski - s. 31-33
Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Pacjent stomatologiczny a znieczulenie ogólne
Conservative dentistry in general anaesthesia. One day surgery. Dental patient before performance of the treatment in general anesthesia
Marek Bladowski - s. 34-36
Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym.
Tryb ambulatoryjny. Interpretacja i propozycja nowych przepisów dotyczących przeprowadzania zabiegów z zakresu stomatologii klinicznej w znieczuleniu ogólnym

Conservative dentistry in general anaesthesia. One day surgery. Interpretation of the presents directives and new proposed regulations related with procedures of clinical stomatology in general anaesthesia
Marek Bladowski, Mariola Iwanowska-Sosnowska, Mirosław Nischk - s. 37-45
Rola metaloproteinaz w chorobach przyzębia. Przegląd literatury
Role of metalloproteinases in periodontal diseases. A review
Małgorzata Nędzi-Góra, Renata Górska - s. 46-49
Czy ślina może być porównywalnym z krwią materiałem diagnostycznym w wykrywaniu przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori?
Can saliva be used as a diagnostic material, comparable to blood, in the detection of antibodies to Helicobacter pylori?
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Robert Słotwiński, Elżbieta Pierzynowska - s. 50-52
Związek pomiędzy osteoporozą a chorobą przyzębia na podstawie piśmiennictwa
The relationship between osteoporosis and periodontal disease – a review
Monika Borakowska - s. 53-55