Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2002

Spis treści / Contents

Prognozowanie występowania próchnicy u dzieci w oparciu o wieloaspektową analizę czynników ryzyka – część II
Prognosing of dental caries prevalence in children on the basis of multiple analysis of risk factors – part II
Joanna Szczepańska - s. 3-7
Braki ilościowe uzębienia mlecznego u dzieci w wieku 3-7 lat zamieszkałych w Warszawie
Loss of primary teeth in children aged 3-7 living in Warsaw
Dorota Olczak-Kowalczyk - s. 8-13
Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych
Digital radiography as an efficient method supplying clinical examination in diagnosis of approximal caries in posterior teeth
Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Jurkiewicz-Mazurek, Radosław Zadora, Anna Michalska, Teresa Katarzyna Różyło - s. 14-17
Ocena stanu uzębienia pacjentów z cukrzycą typu 2
Dental status in type 2 diabetics
Paweł Chomicki, Barbara Juszczyk-Popowska, Barbara Chruściel, Wojciech Popowski - s. 18-20
Badania stanu narządu żucia i wpływu rehabilitacji protetycznej na efektywność żucia pacjentów geriatrycznych z osteoporozą
The survey of masticatory organ state and the bearing of prosthetic rehabilitation on chewing ability of elderly patients with osteoporosis
Krystyna Rusiniak-Kubik, Iwona Weimert, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Zbigniew Kucharski, Dariusz Chmielewski - s. 21-26
Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny. Resuscytacja w jednostkach lecznictwa stomatologicznego
General anaesthesia in clinical dentistry. Resuscitation in medical intervention
Dariusz Onichimowski, Marek Bladowski, Dariana Onichimowska, Mirosław Nischk - s. 27-33
Kliniczna ocena preparatu Peroxyl-Dental gel 1%
Clinical asses of the Peroxyl dental gel 1%
Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Katarzyna Charazińska-Carewicz, Renata Stawicka-Wychowańska - s. 34-36
Analiza histopatologiczna i PCR błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki allogenicznej z aktywnym zakażeniem Ludzkim Wirusem Brodawczaka (HPV)*
Histopathological Evaluation of the Oral Mucosa in Patients after Renal Transplantation and with HPV Infection.
Katarzyna Ciechowicz, Piotr Fiedor, Kinga Grabowska, Monika Duszek, Andrzej Wojtowicz - s. 37-40
Inżynieria tkankowa w chirurgii stomatologicznej – przegląd nowych materiałów i technik
Tissue engineering in oral surgery – review of new methodology
Andrzej Wojtowicz, Dominika Szostak, Jolanta Malejczyk - s. 41-45
Wpływ urazu zgryzowego na powstawanie recesji dziąseł
The influence of occlusal trauma on gingival recession
Monika Grabowska, Ewa Grabowska, Monika Chylińska, Wojciech Chludziński, Jan Kowalski, Marcin Kacprzak - s. 46-48