Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2005

Spis treści / Contents

Multidisciplinary treatment of a case of dentine dysplasia. A case report
Multidyscyplinarne leczenie przypadku rozpoznanej dysplazji zębiny
Joanna Politowska, Adam Okoń, Elżbieta Jodkowska - s. 115-117
Ocena przydatności indykatora próchnicy w pracy klinicznej studentów III roku stomatologii
Evaluation of efficacy of a caries indicator in the clinical work of third-year dental students
Ewa Rusyan, Maria Dubielecka, Sylwia Małgorzata Słotwińska, Elżbieta Jodkowska - s. 118-120
Stan uzębienia studentów Akademii Medycznej w Białymstoku
The state of dentition of Medical Students in Białystok
Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, Wanda Stokowska - s. 121-125
Wybielanie przebarwionej korony zęba preparatem Ena White – opis przypadku
Bleaching of a discolored, pulpless tooth by the use of Ena White – a case report
Konrad Małkiewicz, Elżbieta Jodkowska - s. 127-129
Zespół Gilles de la Tourette´a – opis przypadku
Gilles de la Tourettt´ s syndrome – the case report
Maria Mielnik-Błaszczak, Artur Michałowski - s. 130-131
Aseptyczne przechowywanie materiałów pomocniczych w gabinecie stomatologicznym*
The aseptic way of storing auxiliary materials in the dontist room
Monika Kozarzewska - s. 132-135
Postępowanie z dziećmi chorymi na hemofilię powikłaną obecnością inhibitora czynnika VIII w przypadkach krwawień z jamy ustnej lub po ekstrakcji zębów
Procedures for children with haemophilia complicated by presence of factor VIII inhibitor in cases of bleeding from the oral cavity or bleeding after tooth extraction
Paweł Łaguna, Anna Klukowska, Danuta Samolczyk-Wanyura - s. 136-138
Skuteczność stomatologicznej edukacji prozdrowotnej na podstawie doświadczeń międzynarodowych
Effectiveness of dental health education on the basis of international experiences
Elżbieta Dybiżbańska - s. 139-142
Profil lipidowy a choroba przyzębia u pacjentów leczonych immunosupresyjnie, po przeszczepieniu nerki
Blood lipid levels and periodontitis in patients with immunosupression after kidney transplantation
Agnieszka Dolegacz-Bączkowska, Janusz Wyzgał, Renata Górska - s. 143-146
Skuteczność wybranych środków przeciwbakteryjnych w leczeniu choroby przyzębia
The efficacy of selected antibacterial mouthrinses in the treatment of periodontal disease
Michał Karpiński, Magdalena Korczak, Katarzyna Lasek, Małgorzata Pilch - s. 147-150
Mikrobiologia zapaleń przyzębia na podstawie piśmiennictwa i badań własnych. Cz. II*: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia
Microbiology of periodontitis – on the basis of the literature and own experience. part II: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia
Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 151-154