Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2007

Spis treści / Contents

Występowanie próchnicy u dzieci w wieku 6 lat w Polsce w 2005 roku
Caries prevalence in 6 year-old children in Poland in 2005
Michał Ganowicz, Maria Wierzbicka, Elżbieta Pierzynowska, Marcin Zawadziński, Elżbieta Jodkowska - s. 3-7
Świadomość zdrowotna rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – badanie ankietowe
The health awareness of pre-school age children´ parents – questionnaire study
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Joanna Kępa-Prokopienko, Elżbieta Pierzynowska - s. 8-12
Zastosowanie ozonoterapii w leczeniu próchnicy bruzd i szczelin w zębach przedtrzonowych
The treatment of premolar teeth´ primary occlusal pit and fissure caries using ozone-therapy
Anna Turska-Szybka, Michał Sobczak, Aleksander Remiszewski, Dorota Stańczak-Sionek, Halszka Boguszewska-Guttenbaum - s. 13-16
Badania szczelności brzeżnej wypełnień kompozytowych założonych z użyciem samowytrawiających systemów łaczących
The examination of marginal integrity of composite restorations done with self-etching adhesive system
Dorota Gajdzik-Plutecka, Anna Kuczyńska, Ewa Stębelska, Małgorzata Wiśniewska - s. 17-21
Ocena szczelności brzeżnej wypełnień klasy I wykonanych z materiałów złożonych Gradia i Amelogen w warunkach in vitro
The evaluation of marginal sealing ability of microhybrid dental composites Gradia and Amelogen in in vitro conditions
Konrad Małkiewicz, Urszula Leończak, Elżbieta Jodkowska - s. 22-26
Skuteczność preparatu Sensi-Kin w znoszeniu nadwrażliwość zębiny
Effectivenes of Sensi-Kin preparation in combating dentine hypersensitivity
Elżbieta Jodkowska, Mariola Sztogryn, Joanna Politowska, Barbara Podobas - s. 27-30
Wykorzystanie fluorescencji różnicowej w diagnostyce próchnicy – doniesienie wstępne
The application of the differential fluorescence method in caries diagnosis – preliminary study
Agnieszka Mielczarek, Mirosław Kwaśny, Maksymilian Włodarski - s. 31-35
Niektóre nieprawidłowości uzębienia i ich następstwa
Some malfomations of dentition and their consquences
Maria Danuta Pospieszyńska - s. 36-38
Ocena stopnia zaawansowania choroby przyzębia u pacjentów zarażonych wirusem HIV w zależności od liczby limfocytów CD4 i stosowanej terapii antyretrowirusowej
Evaluation of periodontal disease advancement in HIV-infected patients in correlation with CD4+ lymphocyte titers and conducted antiretroviral therapy
Olga Androsz, Piotr Pulik - s. 39-42
Periimplantitis – przegląd piśmiennictwa. Część druga – podatność pacjenta, markery, objawy, klasyfikacja
Periimplantitis – a review of literature Part two – patient´s susceptibility, markers, symptoms, classification
Marcin Siemiątkowski - s. 43-46
Co lekarz – dentysta powinien wiedzieć
What the dentist should know?
Renata Górska - s.s 47-48