Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2008

Spis treści / Contents

Ocena stanu tkanek mineralizowanych zębów u pacjentów w wieku rozwojowym po transplantacji nerki lub wątroby. Cz. I – Częstość i intensywność próchnicya
Assessment of mineralized teeth´s tissue status in developmental age patients after kidney or liver transplantation. Part I – Frequency and intensity of caries
Dorota Olczak-Kowalczyk, , Joanna Pawłowska, Ewa Śmirska, Aleksander Remiszewski, Małgorzata Syczewska, Ryszard Grenda - s. 79-85
Ocena stanu tkanek mineralizowanych zębów u pacjentów w wieku rozwojowym po transplantacji nerki lub wątroby. Cz. II – Zaburzenia rozwojowe tkanek twardych zębówa
Assessment of mineralized teeth´s tissue status in developmental age patients after kidney or liver transplantation. Part II – Disturbance of hard teeth´s tissue
Dorota Olczak-Kowalczyk, , Joanna Pawłowska, Ewa Śmirska, Aleksander Remiszewski, Małgorzata Syczewska, Ryszard Grenda - s. 86-91
Kolorymetryczna ocena skuteczności wybielania zębów preparatem Ena White Power
Colorimetric assessment of professional Ena White Power bleaching system
Konrad Małkiewicz, Elżbieta Jodkowska - s. 92-96
Zmiana kolorystyki materiałów złożonych pod wpływem barwników spożywczych
Color changes of dental composites after storage in food colorants
Konrad Małkiewicz, Marta Gładkowska - s. 97-102
Ocena poziomu wybranych metaloproteinaz i ich tkankowego inhibitora w ziarniniakach okołowierzchołkowych u pacjentów leczonych immunosupresyjnie
The expression of the level of metalloproteinases and their tissue inhibitor in immunosuppression treated patients
Ewa Jankowska-Antczak, Andrzej Wojtowicz - s. 103-107
Rzadki przypadek formowania się korzenia zęba stałego niedojrzałego po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym
Seldom case of apexificaton of the immature permanent tooth´s root after endodontic treatment
Anna Gordon, Dorota Gajdzik-Plutecka, Anna Grzybowska - s. 108-111
Otyłość dzieci a próchnica zębów – na podstawie piśmiennictwa
Children´s obesity and dental caries – on the basis of the literature
Anna Kierklo, Ewa Ostasiewicz, Klaudiusz Rojek - s. 112-115
Porównanie stanu tkanek przyzębia u pacjentów z chorobą przyzębia oraz chorobą przyzębia i współistniejącą cukrzycą
Comparison of periodontal tissues in patients with periodontitis and periodontitis with coexisting diabetes mellitus
Renata Stawicka-Wychowańska, Renata Górska - s. 116-120
Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia przed zabiegami stomatologicznymi
Prevention of infective endocarditis before dental procedures
Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Magdalena Napora, Marcin Grabowski, Renata Górska, Grzegorz Opolski - s. 121-126