Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2018

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ocena opieki stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi z obniżoną sprawnością na podstawie badania socjomedycznego rodziców/opiekunów
Assessment of dental care in children with disability – a sociomedical study of parents/guardians
Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Ewa Nitschke, Anna Klimiuk, Magdalena Choromańska, Anna Zalewska – s. 3-8
Assessment of dental care in children with disability – a sociomedical study of parents/guardians
Ocena opieki stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi z obniżoną sprawnością na podstawie badania socjomedycznego rodziców/opiekunów
Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth, Dominika Wychowaniec, Ewa Nitschke, Anna Klimiuk, Magdalena Choromańska, Anna Zalewska – s. 3-8
Ocena przydatności analizatora Spotchem® (Arkray) w diagnostyce ryzyka chorób jamy ustnej u dzieci. Badanie pilotażowe
The usefulness of Spotchem® Analyser (Arkray) in determining the risk in oral diseases in adolescents – a pilot study
Magdalena Świątkowska, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 9-17
The usefulness of Spotchem® Analyser (Arkray) in determining the risk in oral diseases in adolescents – a pilot study
Ocena przydatności analizatora Spotchem® (Arkray) w diagnostyce ryzyka chorób jamy ustnej u dzieci. Badanie pilotażowe
Magdalena Świątkowska, Paula Piekoszewska-Ziętek, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 9-17
Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe
Dental care in pregnancy in Poland. A postnatal questionnaire study
Angelika Kobylińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Dariusz Gozdowski, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 18-24
Dental care in pregnancy in Poland. A postnatal questionnaire study
Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe
Angelika Kobylińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, Dariusz Gozdowski, Dorota Bomba-Opoń, Mirosław Wielgoś, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 18-24
Opis przypadku
Case paper
Leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) zębiaka zestawnego związanego z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym żuchwy – opis przypadku
Interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment in a patient with compound odontoma associated with impacted permanent lateral incisor of the mandible – a case report
Diana Karolak, Joanna Lange – s. 25-31
Interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment in a patient with compound odontoma associated with impacted permanent lateral incisor of the mandible – a case report
Leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) zębiaka zestawnego związanego z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym żuchwy – opis przypadku
Diana Karolak, Joanna Lange – s. 25-31
Prace poglądowe
Review papers
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące stomatologicznych zaleceń profilaktycznych dla pacjentów niepełnosprawnych
Opinion of the Polish Paediatric Dentistry Association (PTSD), Section of Paediatric Dentistry of the Polish Dental Association, Polish Branch of Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) and the National Consultant in Paediatric Dentistry concerning preventive dental recommendations for patients with disabilities
Karolina Gerreth, Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Borysewicz-Lewicka – s. 32-37
Opinion of the Polish Paediatric Dentistry Association (PTSD), Section of Paediatric Dentistry of the Polish Dental Association, Polish Branch of Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) and the National Consultant in Paediatric Dentistry concerning preventive dental recommendations for patients with disabilities
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące stomatologicznych zaleceń profilaktycznych dla pacjentów niepełnosprawnych
Karolina Gerreth, Dorota Olczak-Kowalczyk, Maria Borysewicz-Lewicka – s. 32-37
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – rodzaje obnażeń miazgi, wskazania do leczenia. Część I
Direct pulp capping in permanent teeth in children – types of pulp exposure, therapeutic indications. Part I
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 38-42
Direct pulp capping in permanent teeth in children – types of pulp exposure, therapeutic indications. Part I
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – rodzaje obnażeń miazgi, wskazania do leczenia. Część I
Malwina Kolasa, Joanna Szczepańska – s. 38-42