Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2019

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Przegląd wybranych atraumatycznych metod ekstrakcji
The review of selected methods of atraumatic extractions
Piotr Grad, Aleksandra Paruzel-Pliskowska, Andrzej Żegleń, Jolanta Pytko-Polończyk – s. 95-99
Wpływ różnych metod modyfikacji powierzchni zębiny zębów mlecznych na adhezję materiałów światłoutwardzalnych – na podstawie piśmiennictwa
The influence of different methods of deciduous teeth dentin surface modification on the adhesion of light-curing materials – on the basis of the literature
Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 100-107
Praca oryginalna
Original paper
Wpływ nadwagi i otyłości na stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży
The influence of overweight and obesity on oral health status in children and adolescents
Katarzyna Deszczyńska, Paweł Piątkiewicz, Renata Górska – s. 108-116
Opis przypadku
Case report
Niespecyficzny obraz chłoniaka B-komórkowego u dwuipółletniej dziewczynki – opis przypadku
Non-specific B-cell lymphoma picture in a 2,5-year-old girl – case report
Ewa Krasuska-Sławińska, Izabela Królik-Elgas, Marzena Stypińska, Anna Matosek-Rutkowska – s. 117-123