Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2009

Spis treści / Contents

Poszukiwanie wyciągów roślinnych o wysokiej aktywności antybiotycznej1)
INVESTIGATIONS OF PLANT EXTRACTS WITH HIGH ANTIBIOTIC ACTIVITY
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia, Alina Mścisz - s. 3-11
Wpływ dowymieniowej infuzji ekstraktu z propolisu i wybranych mykostatyków na stan czynnościowy gruczołu mlekowego u krów
INFLUENCE OF COW´S UDDER INFUSION OF PROPOLIS AND ANTIMYCOTIC PREPARATIONS ON ACTIVITY OF MAMMARY GLAND IN COWS
Przemysław Dudko - s. 12-18
Działanie in vitro olejku sosnowego wobec bakterii beztlenowych wyizolowanych z jamy ustnej i dróg oddechowych
ACTIVITY IN VITRO OF PINE OIL (OLEUM PINI SILVESTRIS) AGAINST ANAEROBIC BACTERIA ISOLATED FROM ORAL CAVITY AND UPPER RESPIRATORY TRACT
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia - s. 19-23
Hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy przez surowce roślinne i ich substancje czynne
PLANTS AS A SOURCE OF ACETYLCHOLINESTERASE AND BUTYRYLCHOLINESTERASE INHIBITORS
Natalia Wszelaki - s. 24-38
Skład chemiczny propolisu polskiego. Cz. I. Początkowy okres badań
CHEMICAL COMPOSITION OF POLISH PROPOLIS. PART I. THE INITIAL PERIOD OF INVESTIGATIONS
Bogdan Kędzia - s. 39-44
Właściwości przeciwutleniające kakao w zapobieganiu chorobom układu krążenia
Cardioprotective effects of cocoa antioxidants
Monika Krotki, Beata Stoparczyk - s. 45-49
Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. II. Zastosowanie probiotyków w leczeniu i profilaktyce chorób
ROBIOTICS ACTIVITY IN THE HUMAN BODY. PART II. APPLICATION OF PROBIOTICS IN TREATMENT AND PREVENTION OF DISEASES
Anna Kędzia - s. 50-57
Interakcje pomiędzy lekami roślinnymi i składnikami diety zawierającymi surowce roślinne oraz lekami syntetycznymi dotyczące ośrodkowego układu nerwowego
INTERACTIONS BETWEEN HERBAL MEDICINAL PRODUCTS, DIET COMPONENTS CONTAINING BOTANICAL MEDICINES AND SYNTHETIC DRUGS RELATING OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Marcin Ożarowski - s. 61-64