Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2014

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Przeciwwirusowa Aktywność Biostyminy (wodnego wyciągu ze świeżych liści aloesu drzewiastego) przeciwko wirusom powodującym infekcje górnych dróg oddechowych w badaniach in vitro
Anti-viral activity of Biostymina (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum) against viruses causing upper respiratory tract infections tested in vitro
Karina Schönknecht, Frank Conrad, Hartwig Sievers, Jerzy Jambor, Andrzej M. Fal, – s. 127-135
Ocena aktywności olejku eterycznego z Cannabis sativa L. wobec bakterii beztlenowych
Evaluation of activity essential oil from Cannabis sativa L. against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Marta Ziółkowska-Klinkosz, Barbara Kochańska, Andrzej W. Kędzia, Alina Gębska – s. 136-140
Badanie aktywności antybiotycznej krajowego olejku konopnego
Investigation on antibiotic activity of native hemp essential oil
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Ryszard Kaniewski, Małgorzata Szarata – s. 141-143
Wrażliwość na preparat Baikadent bakterii mikroaerofilnych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych
Susceptibility to Baikadent microaerophilic bacteria isolated from atherosclerotic plaques
Anna Kędzia, Andrzej Kufel, Marek Ciecierski , Ewa Kwapisz, Maria Wierzbowska – s. 144-149
Ocena wpływu rozstawy rzędów na plon ziela Chelidonium majus L. oraz wartość biologiczną surowca**
Impact of raw spacing on the yield of Chelidonium majus L. herb and biological value of raw material
Romuald Mordalski, Wojciech A. Kucharski, Agnieszka Gryszczyńska, Waldemar Buchwald – s. 150-154
Prace przeglądowe
Review papers
Kurkumina i jej pochodne – zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej i chemoochronnej
Curcumin and its derivatives application in cancer therapy and chemoprevention
Tomasz Deptuła, Beata Gruber, Adam Krówczyński – s. 155-165
Systematyka gatunku Dictamnus oraz skład fitochemiczny dwu odmian dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L. cv. Albifloers i cv. Rosa Purple). Cz. I.
The systematic of Dictamnus species and chemical composition of two cultivars of Dictamnus albus L. (cv. Albiflores and cv. Rosa Purple). Part I.
Tadeusz Wolski,, Tomasz Baj – s. 166-179
Stan badań nad zielem mierznicy czarnej (Ballotae nigrae herba)
Ballotae nigrae herba – current state of knowledge
Wiesława Bylka, Elżbieta Studzińska-Sroka, Paulina Znajdek-Awiżeń – s. 180-183
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania diosminy w chorobie hemoroidalnej
Efficacy and safety of using diosmin in hemorrhoidal disease
Katarzyna Basista-Sołtys – s. 184-186
Opinie
Opinions
Medycyna ekologiczna – twoje zdrowie w twoich rękach
Lek. med. Wojciech Gziut – s. 187-188
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia – s. 189-190