Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2016

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Badania in vitro nad cytotoksycznością olejku z drzewa herbacianego
Cytotoxic effect of tea tree oil – in vitro studies
Magdalena Wyszkowska-Kolatko, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala – s. 159-166
Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na Aromatol
The susceptibility of yeastlike fungi to Aromatol
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 167-171
Zawartość anionów nieorganicznych w pędach szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis L.) w zależności od metody ich obróbki hydrotermicznej
Inorganic anions’ content in Asparagus officinals L. shoots depending on their hydrothermal treatment’s method
Agnieszka Siembida, Ewa Cieślik, Maciej Bilek – s. 172-178
Prace przeglądowe
Review papers
Gatunki rodzaju Cistus sp. – taksonomia, występowanie, skład chemiczny, aplikacje terapeutyczne i badania biotechnologiczne
Species of the genus Cistus sp. – taxonomy, distribution, chemical composition, therapeutic applications and biotechnological studies
Paweł Kubica, Halina Ekiert, Radosław J. Ekiert, Agnieszka Szopa – s. 179-188
Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) – substancje biologicznie aktywne i działanie farmakologiczne
Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) – biological active substances and farmacological activity
Marta Sarnowska, Anna Gawron-Gzella – s. 189-199
Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) – charakterystyka porostu i jego właściwości biologiczne
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – characteristic of the lichen and its biological properties
Elżbieta Studzińska-Sroka, Daria Zarabska-Bożejewicz – s. 200-207
Pokrzywa indyjska (Coleus forskohlii Briq) – właściwości biologiczne i aktywność terapeutyczna
Coleus forskohlii Briq – biological and therapeutic activity
Justyna Baraniak – s. 208-212
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne opuncji figowej (Opuntia ficus-indica Mill.)
The nutritional value and health benefits of fig prickly pear (Opuntia ficus-indica Mill.)
Ewa Cieślik, Iwona Cieślik, Katarzyna Bartyzel – s. 213-217
Jeżyny (Rubus sp.) jako źródło substancji biologicznie aktywnych o potencjalnym zastosowaniu medycznym
Blackberries (Rubus sp.) as a source of bioactive compounds with high potential in medicine
Dorota Grabek-Lejko – s. 218-226
Miód manuka w leczeniu owrzodzeń żylakowych podudzi
Manuka honey in treatment of a venous leg ulcer
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 227-231
Dietetyczne i kosmetyczne metody wspomagania terapii cukrzycy typu 2
Dietary and cosmetic methods of support for diabetes type 2 therapy
Ewa Szmaj, Katarzyna Martela – s. 232-240
Kronika
Chronicle
16. Sejmik Zielarski
Małgorzata Górska-Paukszta – s. 242
V Konferencja Zielarska Kobiet
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 243-244
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 245-246