Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2009

Spis treści / Contents

Metody obrazowania funkcji ośrodkowego układu nerwowego: elektroencefalografia
Imaging functions of the central nervous system: electroencephalography
Aleksander Sobieszek – s. 864-868
Progress in studies on drug-resistant epilepsy
Postępy w badaniach nad lekoopornością padaczki
Cezary Siemianowski – s. 869-873
Niedrgawkowy stan padaczkowy – klinicznie trudna diagnoza
Nonconvulsive status epilepticus – difficult clinical diagnosis
Joanna Jędrzejczak – s. 874-877
Pathogenesis and treatment of Parkinson´s disease – evolution of views
Patogeneza i leczenie choroby Parkinsona – ewolucja poglądów
Urszula Fiszer – s. 878-882
Powikłania neurologiczne i psychiatryczne w chorobach tkanki łącznej
Neurological and psychiatric complications of systemic connective tissue diseases
Witold Palasik – s. 883-888
Zespół Guillaina-Barrégo
Guillain-Barré syndrome
Małgorzata Michałowska – s. 889-893
Rozpoznawanie objawów przemocy u pacjentów zgłaszających się do przychodni i oddziałów neurologicznych
Recognition of symptoms of violence in cases of patients showing up in ambulatories and neurological wards
Jacek J. Pruszyński – s. 894-898
Komentarz do prac
– s. 899
Comment
– s. 900
Hipotermia poresuscytacyjna – wskazania, sposób prowadzenia, skuteczność kliniczna, powikłania stosowania
Resuscitative hypothermia – indications, the way of proceeding, clinical efficacy, complications
Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Sławomir Lech Czaban, Piotr Szczesiul, Anna Nielepiec-Jałosińska, Jerzy Robert Ładny – s. 901-906