Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2009, s. 878-882
*Urszula Fiszer
Pathogenesis and treatment of Parkinson´s disease – evolution of views
Patogeneza i leczenie choroby Parkinsona – ewolucja poglądów
Department of Neurology and Epileptology of the Postgraduate Medical Education Centre
Department Director: prof. dr hab. med. Urszula Fiszer
Streszczenie
Since a long time Parkinson´s disease (PD) focuses interest of numerous researchers. Views regarding this disease gradually evolved in the course of analysis of the research results. A proper evaluation and classification of clinical symptoms still has a fundamental importance for diagnostics, whereas additional examinations – only play a supporting role. A marker typical for this disease has not yet been determined. Views that PD must be related to the Lewy´s bodies have been proved to be wrong. Pathological changes may begin in brain stem, and subsequently involve substantia nigra and cortex. The occurrence of early autonomic disturbances may be a prodromal symptom of PD, and clinical picture, as well as the course of PD in men and women, are different.
Neuroprotective treatment or treatment modifying the course of the PD are not known, only a symptom-reactive treatment is applied. Recently published papers suggest that there are no fundamental differences in the course of the disease in the levodopa treatment vs dopamine agonists. It has been also established that in PD the variations of the synaptic dopamine level preceed the occurrence of motoric fluctuations.
The desire to permanent dopaminergic stimulation is important in the dopaminergic treatment. Reseach regarding the influence of genetic factors are being performed. It has been noticed that disability of PD patients is mainly related to symptoms not reacting to levodopa treatment. A particular attention must be paid to the treatment of PD patients with autonomous and neuropsychiatric disturbances and pain symptoms.
Currently new treatment strategies, influencing the natural course of this disease, are under preparation.
Summary
Choroba Parkinsona (chP) od dawna cieszy się zainteresowaniem wielu badaczy. Poglądy na to schorzenie stopniowo ewoluowały w wyniku analizy uzyskiwanych rezultatów przeprowadzonych badań. Właściwa ocena i klasyfikacja objawów klinicznych ma nadal podstawowe znaczenie dla diagnostyki, a badania dodatkowe – tylko znaczenie pomocnicze. Nie określono jeszcze markera charakterystycznego dla tego schorzenia. Poglądy, że chP musi być powiązana z ciałami Lewy´go okazały się niesłuszne. Zmiany patologiczne mogą rozpoczynać się w pniu mózgu i opuszce węchowej, a następnie obejmować istotę czarną i korę mózgową. Występowanie wczesnych zaburzeń autonomicznych może być objawem prodromalnym chP, a obraz kliniczny i przebieg chP u kobiet i mężczyzn są różne.
Nie są znane możliwości leczenia neuroprotekcyjnego/modyfikującego przebieg chP, stosowane jest jedynie leczenie objawowe. Ostatnio opublikowane prace sugerują, że nie ma zasadniczych różnic w przebiegu choroby przy leczeniu lewodopą vs agoniści dopaminy. Stwierdzono także, że w chP wahania synaptycznego poziomu dopaminy poprzedzają wystąpienie fluktuacji motorycznych.
W leczeniu dopaminergicznym istotne jest dążenie do ciągłej stymulacji dopaminergicznej. Prowadzone są badania dotyczące wpływu czynników genetycznych na przebieg leczenia. Zaobserwowano, że niesprawność osób z chP jest głównie związana z objawami niereagującymi na leczenie lewodopą. Szczególną uwagę należy zwracać na leczenie osób z chP z zaburzeniami autonomicznymi, zaburzeniami neuropsychiatrycznymi oraz objawami bólowymi.
Obecnie są w opracowaniu nowe strategie leczenia poprzez wpływ na naturalny przebieg tej choroby.
Parkinson´s disease (PD) is a progressive condition characterized by motor and non-motor symptoms (smell disorder, neuropsychiatric disorder and autonomic nervous system disorder). The number of people with PD will grow together with the general ageing of society, in turn causing increased social costs of providing care (1, 2).
PD has attracted the attention of researchers for a long time. As a result of analysis of the results of studies carried out, gradual changes are taking place in views on PD concerning certain issues (3, 4).
Disease definition
The classical definition of the disease as a progressive disorder, starting in an adult person with symptoms of increasing parkinsonian syndrome, responding to levodopa treatment and often connected with motor disorders during treatment, is currently commonly accepted by clinicians (5). PD can occur in three clinical forms: akinetic-hypertonic, tremulous and mixed. Particularly in patients with akinetic-hypertonic form there are often problems with the correct diagnosis in the initial stage of the disease. New assessments of diagnostic criteria of PD have been made (6). The correct assessment and classification of clinical symptoms is of key significance for their diagnosis, and additional examinations (e.g. neuroimaging) are only of auxiliary significance (7). A marker characteristic for this disease has not been identified yet.
Aetiopathogenesis
Genetic and environmental factors undoubtedly have an influence on natural development of PD. The discovery of genetic mutations has contributed to the new view on the pathogenesis of the disease. However, papers within pathology have brought the most unexpected results. The view that PD must be connected with Lewy bodies (8) turned out to be erroneous. Pathological changes may start in the brainstem and olfactory bulb, and then involve the substantia nigra and cerebral cortex (9, 10). This concept has not been commonly accepted yet, and some researchers associate PD only with damage of the substantia nigra.
Autonomic disorders
Criteria used so far for diagnosing PD do not include a requirement to detect the occurrence of autonomic disorders in the person under diagnosis. However, according to recent views the occurrence of early autonomic disorders may be a prodromal symptom of PD (11). The main autonomic disorders in PD comprise: disorders of the cardiovascular system, digestive system, genitourinary system, feeding, excessive secretion of sebum and thermoregulation. Autonomic symptoms in PD are connected with dysfunction of the parasympathetic and sympathetic nervous system (12, 13, 14).
Differences in the course of the disease in women and men
It has been known for a long time that the clinical picture and the course of PD are different in women and men; this is also confirmed by the new observations (15, 16, 17).
Experimental studies on the influence of gender on genetic expression in the substantia nigra showed the increased expression of genes connected with signal transduction and neurons maturing in women and pathogenesis of PD (alpha-synuclein and PINK) in men, which permits the conclusion that the predisposition to the development of PD as well as the nature of the disease and the response to treatment is dependent on gender (18).
Therapeutic approaches
1) Treatment modifying the course of the disease
Current methods of pharmacological treatment of PD concern the treatment of symptoms only. The possibilities for neuroprotective treatment modifying the course of the disease are unknown. None of the drugs researched so far have clearly shown an effect modifying the course of the disease (19, 20, 21). Methods have been worked out to perform studies permitting one to distinguish actions modifying the course of the disease from the symptomatic effect (22).
It is currently thought that distinguishing endogenous compensatory mechanisms in the initial stage of the disease is also important (23).
In the studies on animal models most drugs have a protective effect against the toxic effects of MPTP and other toxins. However, these models turned out to be useless in predicting the clinical neuroprotective effect. So it is essential to develop animal models better imitating PD in people (4).
2) Drugs applied in symptomatic treatment
The following drugs can be given for PD:
levodopa (with dopa decarboxylase inhibitor (decreasing peripheral breakdown of levodopa): levodopa + carbidopa or levodopa + benserazide),
catechol-o-methyl transferase inhibitors (entacapone, tolcapone), dopamine agonists (bromocriptine, pergolide, cabergoline, pramipexole, ropinirole, piribedil, apomorphine, rotigotine),
anticholinergic drugs (trihexyphenidyl, biperiden),
monoamine oxidase inhibitors (selegiline, rasagiline)
and amantadine (amantadine sulphate) (1, 24).
Levodopa, supplementing dopamine deficiency, is undoubtedly the basic drug in PD. However, drug-induced movement disorders can occur (motor fluctuations or dyskinesias – in approximately 50% of patients after 3-5 years of levodopa use). Movement disorders are a fundamental problem in PD; they may be an expression of the disease, and also an adverse symptom/side effect of levodopa treatment. Movement disorders are accompanied by fluctuation of non-motor symptoms – sensory, autonomic and neuropsychiatric (25).
3) Initiation of treatment
There has been an ongoing discussion for years about which way of treatment is more beneficial for the patient – initiation of therapy with levodopa or a dopamine agonist (24, 26, 27).
It seems beneficial for patients to take dopaminergic drugs in the case of minor clinical symptoms (levodopa>60 years old, dopamine agonists <60 years old, with the possibility for quick replacement with levodopa if there is no improvement or adverse symptoms/side effects occur).
Recently published papers suggest that there are not fundamental differences in the course of the disease when treating with levodopa vs dopamine agonists (28, 29, 30).
4) Levodopa-induced motor fluctuations
Persons with PD can be divided into two groups of patients: a stable group (patients without a tendency for motor disorders after levodopa) and a group of so-called fluctuators (patients with a tendency for motor disorders after levodopa). It was also found that in PD fluctuations of synaptic dopamine level precede the occurrence of motor fluctuations. Using positron emission tomography (PET) levodopa-induced changes in the synaptic dopamine level were studied and two groups of patients were distinguished, i.e. the stable group and the group of so-called fluctuators, where increased dopamine turnover was recorded (31).
The development of levodopa-induced motor disorders is connected with central and peripheral mechanisms (32, 33, 34, 35, 36). The central mechanisms comprise progression of multiple system atrophy, changes in dopaminergic receptors and effects of levodopa. The peripheral mechanisms are connected with absorption and metabolism of levodopa.
The risk factors of independent occurrence of levodopa-induced dyskinesias were found to be: female gender, early initiation of the disease, longer therapy and higher dose of levodopa (37).
5) Aspiration for permanent dopaminergic stimulation
A new way of treating PD was developed, consisting in giving gel containing levodopa (Duodopa) directly into the duodenum with the help of a gastric tube or gastroscopy (38). Also a transdermal system with a dopamine agonist – rotigotine – ensuring a stable level of the drug for twenty-four hours was introduced to the treatment (39).
6) Influence of genetic factors on the course of treatment
Currently under study is the role of genetic factors in the response to the applied treatment (40). In PD the influence of genetic factors on disorders during the levodopa treatment has been studied. A relationship between dopamine transporter gene polymorphism and adverse symptoms (dyskinesia, psychosis) (41) was found, as well as polymorphism of angiotensin-converting enzyme (psychosis) (42). However, determination of these parameters does not yet have clinical significance.
7) Recommendations developed for PD treatment
The analysis of scientific research concerning the ways of treatment has already been carried out several times and levels of recommendations based on evidence (19, 26, 43, 44, 45) have been determined.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wolters ECh, Bosboom JLW: Parkinsonism [In:] Parkinsonism and related disorders. (Ed. ECh. Wolters, T. van Laar, HW. Berendse). VU University Press, Amsterdam 2007; 143-58.
2. Vossius C, Nilsen OB, Larsen JP: Parkinson´s disease and nursing home placement: the economic impact of the need for care. Eur J Neurol 2009; 16(2): 194-200.
3. Maguire-Zeiss KA, Mhyre TR, Federoff HJ: Gazing into the future: Parkinson´s disease gene therapeutics to modify natural history. Exp Neurol 2008; 209: 101-13.
4. Marras C, Lang A: Changing concepts in Parkinson disease. Neurology 2008; 70: 1996-2003.
5. Jankovic J: Parkinson´s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79(4): 368-76.
6. Litvan I et al.: Movement Disorders Society Scientific Issues Committee report: SIC Task Force appraisal of clinical diagnostic criteria for Parkinsonian disorders. Mov Disord 2003; 18(5): 467-86.
7. Zgaljardic DJ, Feigin A: Neuroimaging of Parkinson´s disease and atypical parkinsonism. Curr Neurol Neurosci Rep 2004; 4: 284-9.
8. Gibb WRG, Lees AJ: The relevance of the Lewy body to the pathogenesis of idiopathic Parkinson´s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988; 51: 745-52.
9. Braak H et al.: Stages of the development of Parkinson´s disease-related pathology. Cell Tissue Res 2004; 318: 121-34
10. Siderowf A, Stern MB: Premotor Parkinson´s disease: clinical features, detection, and prospects for treatment. Ann Neurol 2008; 64(Suppl 2): 130-47.
11. Probst A, Bloch A, Tolnay M: New insights into the pathology of Parkinson´s disease: does the peripheral autonomic system become central ? Eur J Neurol 2008; 15(Suppl 1): 1-4.
12. Ziemssen T, Reichmann H: Non-motor dysfunction in Parkinson´s disease. Parkinsonism Relat Disord 2007; 13(6): 323-32.
13. Wolters ECh, Braak H: Parkinson´s disease: premotor clinico-pathological correlations. J Neural Transm 2006; 70(Suppl): 309-19.
14. Poewe W: Non-motor symptoms of Parkinson´s disease. Eur J Neurol 2008; 15(Suppl 1): 14-20.
15. Haaxma ChA et al.: Gender differences in Parkinson´s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007; 78: 819-24.
16. Rubin SM: Parkinson´s disease in women. Dis Mon 2007; 53: 206-13.
17.Shulman LS: Gender differences in Parkinson´s disease. Gend Med 2007; 4: 8-18.
18. Cantuti-Castelvetri I et al.: Effects of gender on nigral gene expression and Parkinson disease. Neurobiology of Disease 2007; 26: 606-14.
19. Suchowersky O et al.: Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology: Practice Parameter: neuroprotective strategies and alternative therapies for Parkinson disease (an evidence-based review); report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 66(7): 976-82.
20. Fahn S: Does levodopa slov or hasten the rate of progression of Parkinson´s disease? J Neurol 2005; 252(Suppl 4): 37-42.
21. Fahn S: A new look at levodopa based on the ELLDOPA study. J Neural Transm Suppl 2006; (70): 419-26.
22. Rascol O: "Disease – modyfication” trials in Parkinson disease: target populations, endpoints and study design. Neurology 2009; 17: 72(Suppl 7): S51-8.
23. Brotchie J, Fitzer-Attas C: Mechanism compensating for dopamine loss in early Parkinson disease. Neurology 2009; 17: 72(Suppl 7) S32-8.
24. Olanow CW, Watts RL, Koller WC: An algorithm (decision tree) for the management of Parkinson´s disease (2001): treatment guidelines. Neurology 2001; 56: 11(Suppl 5): S1-88.
25. LeWitt PA: Lewodopa for the treatment of Parkinson´s disease. N Engl J Med 2008; 359: 2468-76.
26. Miyasaki JM et al.: Practice parameter: Initiation of treatment for Parkinson´s disease: An evidence-based review. Neurology 2002; 58: 11-7.
27. Weiner WJ: Initial treatment of Parkinson disease. Levodopa or dopamine agonists. Arch Neurol 2004; 61: 1966-69.
28. Hauser RA et al.: Ten-year follow-up of Parkinson´s disease patients randomized to initial therapy with ropinirole or levodopa. Mov Disord 2007; 22(16): 2409-17.
29. Katzenschlager R et al.: Fourteen-year final report of the randomized PDRG-UK trial comparing three initial treatments in PD. Neurology 2008; 71: 474-80.
30. Parkinson Study Group CALM Cohort Investigators. Long-term effect of initiating pramipexole vs lewodopa in early Parkinson disease. Arch Neurol 2009; 66(5): 563-70.
31. de la Fuente-Fernandez R et al.: Biochemical variations in the synaptic level of dopamine precede motor fluctuations in Parkinson´s disease: PET evidence of increased dopamine turnover. Ann Neurol 2001; 49: 298-303.
32. de la Fuente-Fernandez R: Presynaptic mechanisms of motor comlications in Parkinson disease. Arch Neurol 2007; 64: 141-43.
33. Fabbrini G et al.: Levodopa-induced dyskinesias. Mov Disord 2007; 30, 22(10): 1379-89.
34. Guigoni C et al.: Pathogenesis of levodopa-induced dyskinesia: focus on D1 and D3 dopamine receptors. Parkinsonism Relat Disord 2005; 11(Suppl 1): 25-9.
35. Linazasoro G: Pathophysiology of motor comlications in Parkinson Disease. Arch Neurol 2007; 64: 137-40.
36. Roach ES: Both postsynaptic and presynaptic dysfunction contribute to Parkinson disease. Arch Neurol 2007; 64: 143.
37. Zappia M et al.: Sex differences in clinical and genetic determinants of lewodopa peak-dose dyskinesias in Parkinson´s disease: an exploratory study. Arch Neurol 2005; 62(4): 601-05.
38. Antonini A et al.: Duodenal levodopa infusion improves quality of life in advanced Parkinson´s disease. Neurodegenerative Dis 2008; 5: 244- 46.
39. Steiger M: Constant dopaminergic stimulation by transdermal delivery of dopaminergic drugs: a new treatment paradigm in Parkinson´s disease. Eur J Neurol 2008; 15: 6-15.
40. Paus S et al.: The DRD2 TagIA polymorphism and demand of dopaminergic in Parkinson´s disease. Mov Disor 2008; 15, 23(4): 599-602.
41. Kaiser R et al.: L-dopa-induced adverse effects in PD and dopamine transporter gene polymorphism. Neurology 2003; 10, 60(11): 1750-55.
42. Lin JJ et al.: Genetic polymorphism of the angiotensin converting enzyme and L-dopa-induced adverse effects in Parkinson´s disease. J Neurol Sci 2007; 252: 130-34.
43. Horstink M et al.: Review of the therapeutic management of Parkinson´s disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Movement Disorder Society-European Section. Part I: early (uncomplicated) Parkinson´s disease. Eur. J. Neurology 2006, 13, 1170-85. Part II: late (complicated) Parkinson´s disease. Eur J Neurology 2006; 13: 1186-202.
44. Pahwa R et al.: Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology: Practice Parameter: treatment of Parkinson disease with motor fluctuations and dyskinesia (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 66(7): 983-95.
45. Miyasaki JM et al.: Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology: Practice Parameter: evaluation and treatment of depression, psychosis, and dementia in Parkinson disease (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 66(7): 996-1002.
46. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Parkinson´s Disease: National Clinical Guideline for Management in Primary and Secondary Care. London: Royal College of Physicians 2006; guideline 35.
47. Truong DD, Bhidaysiri R, Wolters E: Management of non-motor symptoms in advanced Parkinson disease. J Neurol Sci 2008; 266: 216-28.
48. Dewey RB: Medical management of motor fluctuations. Neurol Clin 2008; 26: S15-S27.
49. Melamed E, Ziv I, Djaldetti R: Management of motor complications in advanced Parkinson´s disease. Mov Disord 2007; 22(Suppl 17): 379-84.
50. Hely MA et al.: Sydney Multicenter Study of Parkinson´s disease: non-L-dopa responsive problems dominate at 15 years. Mov Disord 2005; 20(2): 190-9.
51. Chitnis S: Optimizing therapeutic effects in patients with comorbidities: drug-resistant tremor, autonomic dysfunction, psychiatric disorders, and cognitive impairment. Neurologic Clinics 2008; 26(Suppl 3): 29-44.
52. Sethi K: Levodopa unresponsive symptoms of Parkinson disease. Mov Disord 2008; 23(Suppl 3): 521-33.
53. Dubow JS: Autonomic dysfunction in Parkinson´s disease. Dis Mon 2007; 53(5): 265-74.
54. Chaudhuri KR: Autonomic dysfunction in movement disorders. Curr Opin Neurol 2001; 14: 505-11.
55. Korchounov A, Kessler KR, Schipper HI: Differential effects of various treatment combinations on cardiovascular dysfunction in patients with Parkinson´s disease. Acta Neurol Scand 2004; 109(1): 45-51.
56. Pursiainen V et al.: Blood pressure and heart rate in parkinsonian patients with and without wearing-off. Eur J Neurol 2007; 14: 373-78.
57. Lim SY et al.: Do dyskinesia and pain share common pathophysiological mechanisms in Parkinson´s disease? Mov Disord 2008; 23, 12: 1689-95.
58. Pezzella FR et al.: Prevalence and clinical features of hedonistic homeostatic dysregulation in Parkinson´s disease. Mov Disord 2005; 20(9): 1230-31.
59. Diederich NJ, Goetz ChG: The placebo treatments in neurosciences: New insights from clinical and neuroimaging studies. Neurology 2008; 71: 677-84.
60. Gasser T: Genomic and proteomic biomarkers for Parkinson disease. Neurology 2009; 72(Suppl 2): S27-31.
otrzymano: 2009-08-13
zaakceptowano do druku: 2009-10-06

Adres do korespondencji:
*Urszula Fiszer
Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP SPSK im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (0-22) 629-43-49, fax: (0-22) 584-13-06
e-mail: kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych