Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2009, s. 899
Komentarz do prac
Neurologia jest dziedziną medycyny gwałtownie rozwijającą się, zarówno w zakresie badań dotyczących etiopatogenezy schorzeń, jak i ich leczenia. Przedstawione obecnie prace poruszają różnorodne tematy z tej dziedziny, często spotykane w praktyce lekarskiej. Mamy nadzieję, że zagadnienia opisane w cyklu artykułów zainteresują szeroki krąg Czytelników. Stanowi on kontynuację opracowania dotyczącego udarów mózgu, padaczek, chorób układu pozapiramidowego oraz stwardnienia rozsianego, zamieszczonego w jednym z wcześniejszych numerze miesięcznika „Postępów Nauk Medycznych”.
W pierwszej oryginalnej pracy (Autor: doc A. Sobieszek) przedstawiono wyniki mapowania ewolucji czynności bioelektrycznej mózgu metodą tradycyjną oraz zalety nowej metody analizy zapisu elektroencefalogramu, polegającej na przetwarzaniu wyjściowego wielokanałowego zapisu elektroencefalogramu do postaci barwnych map, ilustrujących w sposób ciągły przestrzenno-czasową ewolucję wzorów czynności bioelektrycznej mózgowia.
Druga praca (Autor: dr C. Siemianowski) dotyczy badań nad lekoopornością padaczek. Omówione zostały wyniki oraz kierunki badań molekularnych, genetycznych i immunochemicznych dotyczących zjawiska lekooporności oraz ich znaczenie w codziennej praktyce klinicznej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 11/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych