Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2010

Spis treści / Contents

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E: bieżące problemy i nowe kierunki badawcze
Hepatitis E: unresolved issues and research challenges
Krzysztof Krawczyński – s. 5-9
Ekspresja antygenów wirusa C zapalenia wątroby i aktywność zapalna w wątrobie u osób przewlekle zakażonych HCV
HCV antigens expression and inflammatory activity in patients with chronic HCV infection
Bożena Walewska-Zielecka – s. 10-14
Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby – badania obrazowe czy biopsja? Doświadczenia własne
Diagnosis of focal liver lesions – visualizing examinations or biopsy? Our experience
Halina Cichoż-Lach, Beata Prozorow-Król, Leszek Buk, Jarosław Swatek, Krzysztof Celiński, Maria Słomka, Beata Kasztelan-Szczerbińska – s. 15-20
Ocena stanu odżywienia i jakości życia u chorych z marskością alkoholową wątroby
Assessment of nutritional status and quality of life of patients with alcoholic liver cirrhosis
Ewa Krzyżanowska, Iwona Jastrzębska, Agnieszka Zwolak, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Cezary T. Łozowski, Jadwiga Daniluk, – s. 21-28
Czynnik transformujący ß1 wskaźnikiem progresji przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
Transforming growth factor ß1 as an indicator of the progression of chronic viral hepatitis
Andrzej Cieśla, Tomasz Mach, Krystyna Pierzchała-Koziec, Joanna Zubel, Paweł Skwara – s. 29-34
Rak wątrobowokomórkowy – rola leczenia chirurgicznego z uwzględnieniem zasad kwalifikacji do przeszczepiania wątroby
Hepatocellular carcinoma (HCC) – a role of surgical resection and liver transplantation for the treatment of HCC
Marek Krawczyk, Urszula Ołdakowska-Jedynak – s. 35-44
Diagnostyka i leczenie zatrucia muchomorem sromotnikowym
Diagnosis and treatment of Amanita phalloides poisoning
Irena Jankowska, Anna Liberek, Jacek Sein Anand, Joanna Pawłowska – s. 45-50
Postać wątrobowa niedoboru alfa-1-antytrypsyny
Liver presentation of alfa-1-antytrypsin deficiency
Agnieszka Bakuła, Piotr Socha – s. 51-57
Żelazo i wątroba – nowe ujęcie starego tematu
Iron and the liver – a novel approach to the old problem**
Joanna Raszeja-Wyszomirska, Piotr Milkiewicz – s. 58-62
Leczenie koagulopatii w ciężkich uszkodzeniach wątroby
Treatment of coagulopathies in severe liver disease
Andrzej Pluta, Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb – s. 63-68
Komórki gwiaździste jako główny regulator sygnalizacji międzykomórkowej w procesie włóknienia wątroby
Stellate cells as a central regulator of intracellular signaling in the process of liver fibrosis
Beata Kasztelan-Szczerbińska, Maria Słomka, Jadwiga Daniluk, , Krzysztof Celiński, Halina Cichoż-Lach, Mariusz Szczerbiński, Agnieszka Zwolak, Iwona Jastrzębska – s. 69-74
Rola wątroby w rozwoju insulinooporności
The role of liver in insulin resistance development
Agnieszka Zwolak, Iwona Jastrzębska, Michał Tomaszewski, Beata Kasztelan-Szczerbińska, Barbara Skrzydło-Radomańska, Jadwiga Daniluk, – s. 75-80
Czy leczenie statynami zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby?
Does statins increase the risk of liver damage?
Tomasz Mach – s. 81-85
Choroba stłuszczeniowa wątroby w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C
Fatty liver disease in chronic hepatitis C
Andrzej Cieśla, Tomasz Mach – s. 86-91
Powikłania wątrobowo-żółciowe w intensywnym leczeniu żywieniowym
Hepatobiliary complications in intensive nutrition therapy
Bogna Grygiel-Górniak, Marian Grzymisławski – s. 92-98
Comment
– s. 100