Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2010, s. 99
Komentarz do prac
Niniejszy, specjalny numer Postępów Nauk Medycznych wydany z okazji 100. Rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Gastrologicznego zawiera wyłącznie artykuły z zakresu hepatologii. Spośród 15 prezentowanych prac, tylko 4 dotyczą chorób wątroby o etiologii wirusowej, co dowodzi, że ważny dział chorób układu pokarmowego, jakim jest hepatologia nie ogranicza się do wirusowych zapaleń wątroby.
W artykule „na zaproszenie”, profesor Krzysztof Krawczyński, który pracował w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, a obecnie zajmuje prestiżowe stanowisko w Centers for Disease Control w USA, przedstawia aktualny stan wiedzy na temat wirusa hepatitis E oraz epidemiologii i patogenezy zakażeń tym wirusem. Przy tej okazji przypomnieć należy, że pierwszy na świecie opis przypadku ostrej choroby wątroby, która z obecnej perspektywy mogła być zapaleniem wątroby E ukazał się w latach 20. ubiegłego wieku w polskim czasopiśmie lekarskim.
Bożena Walewska-Zielecka z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie w oryginalnej pracy z tematyki zakażeń wirusami hepatotropowymi prezentuje wyniki własnych badań nad wykrywaniem antygenów HCV w tkance wątrobowej technikami immunomorfologicznymi. Metody te mogą być przydatne w diagnostyce zakażeń HCV obok testów molekularnych i serologicznych.
W pracy z ośrodka lubelskiego, H. Cichoż-Lach i współpracownicy przedstawili retrospektywną analizę własnego materiału chorych z ogniskowymi zmianami w wątrobie. U większości spośród 1000 chorych ustalenie natury zmiany ogniskowej możliwe było na podstawie badań obrazowych. Tylko w niewielkiej części przypadków konieczne były inwazyjne metody diagnostyczne. W drugiej pracy oryginalnej z tego ośrodka przedstawiono wyniki badań stanu odżywienia i jakości życia u chorych z alkoholową marskością wątroby. Praca ta zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ porusza zagadnienia psychospołeczne związane z alkoholową chorobą wątroby, na które gastroenterolodzy w naszym kraju rzadziej zwracają uwagę.
Uzupełnieniem problematyki żywieniowej w hepatologii prezentowanej w niniejszym zeszycie jest artykuł przeglądowy B. Grygiel-Górniak i M. Grzymisławskiego z wiodącego w kraju w tej dziedzinie ośrodka poznańskiego, na temat powikłań hepatologicznych u osób żywionych dojelitowo lub parenteralnie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 1/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych