Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2010

Spis treści / Contents

Życiorys prof. dra hab. med. Adama Grucy (1893-1983)
Prof. dr med. Stefan Malawski – s. 108-113
Zastosowanie zespoleń śródszpikowych w złamaniach wielopoziomowych i wieloodłamowych podudzia
Intramedullary fixation in the treatment multi-level and comminuted tibia fractures
Bogumił Leszczyński, Rafał Kamiński, Cezary Walczyński, Andrzej Suwara, Marcin Wąsowski, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 114-118
„Kolano pływające”, czyli jednostronne złamania uda i podudzia
„Floating knee”, ipsilateral fractures of femur and tibia
Bogumił Leszczyński, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski, Jan Orłowski – s. 119-127
Wyniki leczenia niestabilności przedniej stawów kolanowych z zastosowaniem endoprotezy Leeds-Keio
Results of Leeds-Keio prosthesis application in the treatment of anterior knee instability
Marcin Wąsowski, Maciej Płończak, Jacek Mazek, Piotr Malawski, Rafał Kamiński, Maciej Langner, Stanisław Pomianowski – s. 128-132
Leczenie złamań kości przedramienia gwoździem śródszpikowym ryglowanym
Intramedullary nail fixation of ulna and radius fractures
Andrzej Suwara, Waldemar Rylski, Rafał Kamiński, Bogumił Leszczyński, Maciej Makowski, Cezary Walczyński, Stanisław Pomianowski – s. 133-136
Zastosowanie gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawów rzekomych kości ramiennej
Intramedullary fixation of humeral fractures and non-unions of humerus
Maciej Makowski, Daniel Kowalski, Rafał Kamiński, Cezary Walczyński, Bogumił Leszczyński, Andrzej Suwara, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 137-140
Intramedullary nail fixation of intertrochanteric fractures
Leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowej metodą osteosyntezy śródszpikowej
Rafał Kamiński, Cezary Walczyński, Maciej Makowski, Bogumił Leszczyński, Andrzej Suwara, Marcin Wąsowski, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 141-146
Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures – Review of Locking Techniques
Leczenie złamań trzonu kości udowej gwoździem śródszpikowym blokowanym – omówienie sposobów ryglowania
Marcin Błoński, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski – s. 147-152
Koncentraty płytkowe zawierające czynniki wzrostu, jako nowa, obiecująca technika poprawy gojenia kości i tkanek miękkich w chirurgii ortopedycznej – wprowadzenie do zagadnienia
Platelet concentrates, as new and promising agent in the orthopedic surgery – an introduction
Piotr Chomicki-Bindas, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski – s. 153-157
Komentarz do prac
Stanisław Pomianowski – s. 158
Comment
Stanisław Pomianowski – s. 159
Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych – wytyczne**
Vitamin D supplementation in adults – guidelines
Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka, Marek Tałałaj, Wanda Horst-Sikorska, Magdalena Ignaszak-Szczepaniak, Ewa Sewerynek – s. 160-166
Występowanie czynników ryzyka miażdżycy i skuteczność profilaktyki wtórnej u pacjentów po 60. roku życia po ostrym zespole wieńcowym
Prevalence of coronary risk factors and efficiency of secondary prevention in patients over 60. years of aged after acute coronary syndrome
Jolanta Wołkanin-Bartnik, Hanna Pogorzelska – s. 167-173