Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2010

Spis treści / Contents

Kontrola ciśnienia tętniczego u chorych dializowanych otrzewnowo
Blood pressure control in peritoneal dialysis patients
Edyta Zbroch, Dominika Maciorkowska, Jolanta Małyszko, Michał Myśliwiec – s. 181-187
Problemy psychospołeczne chorych przewlekle dializowanych
Psychosocial problems of chronic dialysis patients
Anna Misiewicz, Jacek Różański, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Magdalena Wiśniewska – s. 188-191
Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu ciężkiego zatrucia digoksyną – opis przypadku
Severe digoxin intoxication treated with urgent plasmapheresis – case report
Krzysztof Jankowski, Agnieszka Kaźmierczak, Mirosław Grzeszczyk, Anna Ognista-Gajda, Magdalena Koczaj-Bremer, Piotr Bienias, Magdalena Durlik, Piotr Pruszczyk – s. 192-194
Hemolytic uremic syndrome (HUS) After Kidney Transplantation in Two Patients Treated With Sirolimus – case report
Zespół hemolityczno-mocznicowy u dwóch biorców przeszczepu nerkowego leczonych sirolimusem – opis przypadków
Olga Kozińska-Przybył, Andrzej Mróz, Magdalena Durlik – s. 195-198
Polish nephrology – still Cinderella or already Royal Princess?**
Polska nefrologia – jeszcze Kopciuszek czy już Królewna?
Bolesław Rutkowski – s. 199-203
Rola granulocytów obojętnochłonnych w rozwoju uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego przeszczepionej nerki
The role of polymorphonuclear granulocytes in transplanted kidney ischemia-reperfusion injury development
Małgorzata Zynek-Litwin, Jakub Kuźniar, Marian Klinger – s. 204-208
Nowotwory układu moczowego u pacjentów po transplantacji nerek
Cancer in patients after kidney transplantation
Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko – s. 209-215
Zastosowanie badania USG-Doppler u chorych po przeszczepieniu nerki
The utility of Doppler sonography in kidney transplant recipients
Aureliusz Kolonko, Andrzej Więcek – s. 216-221
Zasady leczenia nerkozastępczego w ostrym uszkodzeniu nerek
Principles for renal replacement therapy in acute kidney injury
Joanna Matuszkiewicz-Rowińska – s. 222-226
Zespół metaboliczny u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych
The metabolic syndrome in organ transplant recipients
Anna Zawiasa, Michał Nowicki – s. 227-232
Stan uzębienia i przyzębia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
Dental and periodontal status in patients with chronic renal failure
Magdalena Wilczyńska-Borawska, Jolanta Małyszko, Wanda Stokowska – s. 233-237
Nawrót FSGS w nerce przeszczepionej
Recurrence AT FSGS in renal transplant
Dominika Dęborska-Materkowska, Magdalena Durlik – s. 238-246
Transplantacyjne metody leczenia cukrzycy
Transplantation methods in treating diabetes
Janusz Wyzgał, Dorota Zygier, Joanna Sanko-Resmer, Monika Gaj – s. 247-260
Komentarz do prac
– s. 261-262
Comment
– s. 263-264