Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2010, s. 199-203
*Bolesław Rutkowski
Polish nephrology – still Cinderella or already Royal Princess?**
Polska nefrologia – jeszcze Kopciuszek czy już Królewna?
Department and Clinic of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases, Medical University of Gdańsk
Head of the Department and Clinic: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Streszczenie
Nefrologia stanowi jedną z dziedzin medycyny powstałej z interny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Celem obecnego opracowania jest ocena pozycji naukowej polskiej nefrologii. Dzięki przeprowadzonym badaniom ankietowym w 19 ośrodkach akademickich za okres 2005-2009 stwierdzono, że średnio polscy nefrolodzy publikują 132 prace rocznie, z tego 32 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Ocena bibliometryczna wykazała, że prace te średnio, rocznie posiadają IF 67,81, a zgodnie z punktacją MNiSzW posiadają wartość 774 punktów. Porównano dodatkowo aktywność naukową polskich ośrodków z wybranymi losowo czterema ośrodkami z Europy Zachodniej i czterema z Europy Środkowej i Wschodniej. Z satysfakcją należy stwierdzić, że porównanie to wypada na korzyść polskiej nefrologii. Dodatkowo zaprezentowano aktywność polskich nefrologów na międzynarodowych zjazdach i kongresach naukowych, a także uczestnictwo w działalności międzynarodowych towarzystw naukowych. Przeprowadzony przegląd pozwala stwierdzić, że polska nefrologia ma znaczącą pozycję naukową i z Kopciuszka w latach 60.-70. przekształciła się obecnie w piękną Królewnę na dworze Królowej nauk medycznych – Interny.
Summary
Nephrology is one of the medical branches which was developed from internal medicine in sixties and seventies of the last century. The aim of presented study was evaluation of the current scientific position of the Polish nephrology. Special survey concerning period 2005-2009 was performed in 19 academic nephrological departments. It was shown that polish nephrologists are publishing in average 132 publications annually and 32 of them were published in international journals. Bibliometric parameters shown average annual IF value 67.81 points and Polish specific evaluation MNiSzW 774 points. Additionally scientific activity of Polish centers was compared with 4 internationally recognized units in Western and Central and Eastern Europe. One has, with satisfaction, conclude that this comparison was positive for Polish nephrology. Simultaneously activity of Polish nephrologists during international conferences and congresses and their active participation in international scientific organizations. Summarizing it is necessary to conclude that current scientific position of the Polish nephrology is high. Moreover Polish nephrology was transformed from Cinderella at 60-70-ties to the position of Royal Princess at court of the Queen of Medicine – Internal Medicine.Nephrology is one of the fields of internal medicine that became independent in the 1950s and 1960s (1). It is worth recalling that the great precursors of Polish nephrological thought, such as Jakub Penson or Jan Roguski, still considered themselves to be internists rather than nephrologists (2, 3, 4). The only person from this generation who did not have such doubts was Zdzisław Wiktor, who was the first in Poland and one of the first in Europe to establish a nephrology clinic in 1958 in Wrocław (1). He simultaneously entitled his work „Zarys Nefrologii Klinicznej” („An Outline of Clinical Nephrology”) (5). In other academic centres nephrology clinics appeared in the 1970s and 1980s. They were founded by such excellent clinicians as F. Kokot in Katowice, Z. Hanicki in Kraków, K. Bączyk in Poznań, A. Wojtczak in Lublin, A. Manitius in Gdańsk, M. Myśliwiec in Białystok, and others (1, 6, 7, 8). A prominent role in the development of nephrological thought was played by the Nephrology Board of the Clinical Pathophysiology Committee of the 6th Department of the Polish Academy of Sciences, which was headed for many years by Prof. Tadeusz Orłowski (9). Not until 1983 was the Polish Society of Nephrology (Polskie Towarzystwo Nefrologiczne – PTN) initiated, beginning the slow but systematic march of Polish nephrology to the international salons. The first president of PTN was T. Orłowski, and his successors were, in order: K. Bączyk, F. Kokot, B. Rutkowski and currently A. Więcek (1, 7, 10). Together with the development of clinical nephrology in the last 20 years also dynamic progress in renal replacement therapy has occurred (11, 12, 13). Since the beginning of this century, no patients with terminal renal failure are left without access to this form of therapy (13, 14). The treatment techniques initiated and used in nephrology have applications in other fields of medicine, such as anaesthesiology and intensive therapy, clinical toxicology, hepatology, transplantology and cardiology (15-21). Therefore it is nothing unusual that Franciszek Kokot stated in one of his articles that: "nephrology is the flywheel of contemporary medicine” (22). Bearing this in mind, it would be worth assessing the current scientific position of Polish nephrology, which is precisely the aim of the present study.
Material and methods
Data presented in this publication derive from statistical surveys carried out in academic nephrology centres on the order of the Executive Board of the Polish Academy of Sciences for the period 2005-2009. A questionnaire specially developed for this purpose was sent out to 24 centres (17 clinics of adult nephrology and 7 clinics of paediatric nephrology), and completed forms were received from 19 clinics. Data listed in tables are in the form of overall or mean results and are anonymous, with no possibility to identify the individual centres that took part in the research. Additionally, for comparison four leading centres from Western Europe ( Copenhagen, Denmark; Paris, France; Aachen, Germany; Pavia, Italy) and Central and Eastern Europe ( Zagreb, Croatia; Prague, Czech Republic; Bucharest, Romania; Budapest, Hungary) were chosen at random. From the bibliometric database Medline publications from the same time period were chosen.
Results and discussion

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Czekalski S, Rutkowski B: The history of nephrology in Poland. J Nephrol 2006; 19 (Suppl 10): S150-8.
2. Hasik J, Durkalec J: W 100-lecie urodzin profesora dr Jana Rogulskiego (1900-1971). Nowiny Lekarskie 2000; 69: 471-82.
3. Makarewicz W, Rutkowski B: Jakub Penson (1899-1971). Od szpitala na Czystem do Akademii Medycznej w Gdańsku. ViaMedica, Gdańsk 2005.
4. Rutkowski B: Jakub Penson and his studies on acute renal failure during typhus epidemic in Warsaw Getto. J Nephrol 2004; 17: 175-9.
5. Wiktor Z: Zarys Nefrologii Klinicznej. PZWL Warszawa Wyd I 1963 i Wyd II 1968.
6. Rutkowski B: 50 lat pracy naukowej Franciszka Kokota. Pol Arch Med. Wewn 2003; 110: 1079.
7. Czekalski S: Laudatio: Kazimierz Bączyk, Poznań Poland. Nephrol Dial Transplant 1996; 11: 1656-7.
8. Rutkowski B, Andrzej Manitius: (1927-2001) wybitny klinicysta, wnikliwy i krytyczny badacz, doskonały nauczyciel. Nefrol Dial Pol 2001; 5: 125.
9. Kokot F: Profesor Tadeusz Orłowski – the founder of Polish Nephrology. Pol Arch Med Wewn 2009; 119 (5): 285-286.
10. Więcek A, Czekalski S, Rutkowski B et al.: In honour of Profesor Franciszek Kokot. NDT Plus 2009; 2: 437.
11. Rutkowski B, Czekalski S, Lao M et al.: Development of renal replacement therapy in Poland. J Nephrol 2006; 19 (suppl 10): S159-S164.
12. Rutkowski B: Contribution of Central and Eastern Europe (CEE) to Nephrology. J Nephrol 2006; 19 (Suppl 10): S165-S172.
13. Rutkowski B: Availability of Renal Replacement Therapy in Central and Eastern Europe. Ethnicity Dis 2009; 19: S1-18-22.
14. Rutkowski B, Lichodziejewska-Niemierko M, Grenda R et al.: Report on the renal replacement therapy 2007; Drukonsul, Gdansk 2009.
15. Sear J: Kidney dysfunction in the postoperative period. Br J Anaesth 2005; 95: 20-32.
16. Joannidis M, Metnitz PGH: Epidemiology and natural history of acute renal failure in the ICU. Crit Care Clin 2005; 21: 239-249.
17. Fukumoto A, Yamagishi M, Dai K et al.: Hemofiltration during cardiac surgery in patients on chronic hemodialysis. J Card Surg 2006; 21: 553-558.
18. O'Grady J: Personal view: current role of artificial liver support devices. Aliment Pharmacol Ther 2006; 23: 1449-1557.
19. Rosner MH, Okusa MD: Acute kidney injury associated with cardiac surgery. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1: 1932.
20. Salerno F, Gerber A, Gines P et al.: Diagnosis, prevention and treatment of hepatorenal syndrome in cirrhosis. Gut 2007; 56: 1310.
21. Feinfeld DA, Rosenberg JW, Winchester JF: Three controversial issues in extracorporeal toxin removal. Semin Dial 2006; 19: 358-362.
22. Kokot F: Nefrologia kołem zamachowym rozwoju medycyny ostatniego półwiecza. Nefrol Dial Pol 2003; 7: 1-4.
23. Rutkowski B: Highlights of the epidemiology of renal replacement therapy in Central and Eastern Europe. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 4-10.
24. Więcek A, kokot F, Chudek J et al.: The adipose tissue-a novel endocrine organ of interest to the nephrologist. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 191-195.
25. Borawski J, Naumnik B, Myśliwiec M: Hepatocyte growth factor: a possible mediator of heparin-induced osteoporosis? Clin Appl Thromb Hemost 2003; 9: 171-172.
26. Kamińska D, Tyran B, Mazanowska O et al.: Cytokine gene expression in kidney allograft biopsies after donor brain death and ischemia-reperfusion injury using in situ reverse-transcription polymerase chain reaction analysis. Transplantation 2007; 84: 1118-24.
27. Rutkowski B, Słomińska E, Szołkiewicz M et al.: N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide: A novel uremic toin? Kidney Int 2003; 63 (Suppl 84): S19-S21.
28. Król E, Rutkowski B, Czarniak P et al.: Early detection of chronic kidney disease: results of the PolNef study. Am J Nephrol 2009; 29 (3): 264-73. Epub 2008 Sep 23.
29. De Santo N, Rutkowski B, George CRP et al.: History of Nephrology, a prophecy in the past. 5th Congress if the Internal Association for the History of Nephrology. Meeting Proceedings. J Nephrol 2006; 19 (Suppl 10): S1-S180.
30. Massry SG, Rutkowski B, Sagliker Y, Niwa T: Uremia Research and Toxicity. Proceedings of the Fifth International Congress on Uremia Research and Toxicity May 18-21 2007, Sopot, Poland. J Ren Nutr 2008; 18: 1-164.
otrzymano: 2010-01-21
zaakceptowano do druku: 2010-02-19

Adres do korespondencji:
*Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel.: (58) 349-25-05
e-mail: bolo@gumed.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych