Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2012

Spis treści / Contents

Wstęp
prof. Wojciech Zgliczyński – s. 832
Nadciśnienie tętnicze w przypadkowo wykrytych guzach nadnerczy
Arterial hypertension in adrenal incidentalomas
Anna A. Kasperlik-Załuska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Elżbieta Rosłonowska, Wojciech Jeske, Maciej Otto, Andrzej Cichocki, Wojciech Zgliczyński – s. 833-836
Zależność między masą tłuszczu brzusznego i gynoidalnego a wskaźnikami metabolicznymi i stężeniem androgenów u otyłych kobiet z PCOS
Association between abdominal and gynoid fat mass, metabolism markers and serum androgens in obese women with polycystic ovary syndrome
Jarosław Kozakowski, Michał Rabijewski, Wojciech Zgliczyński – s. 837-842
Ocena przydatności klinicznej zaburzeń libido w rozpoznawaniu hipogonadyzmu późnego u mężczyzn
An assessment of clinical importance of low libido in the evaluation of men with late-onset hypogonadism
Michał Rabijewski, Lucyna Papierska, Jarosław Kozakowski, Wojciech Zgliczyński – s. 843-847
Stężenie witaminy D u chorych leczonych dożylnie ibandronianem – badanie kohortowe
Vitamin D status in patients treated with intravenous ibandronate – a cohort study
Lucyna Papierska, Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Piotr Dudek, Małgorzata Gietka-Czernel – s. 848-850
Leczenie cukrzycy typu 1 u pacjentki z orbitopatią tarczycową, otrzymującej systemową dożylną kortykoterapię
Treatment of type 1 diabetes mellitus in female patient with Graves’ orbitopathy, receiving intravenous systemic corticotherapy
Małgorzata Godziejewska-Zawada, Helena Jastrzębska – s. 851-854
Lekarze specjalizujący się w endokrynologii – charakterystyka grupy
Physicians specializing in endocrinology – characteristics of a group
Wojciech Stefan Zgliczyński – s. 855-859
Ocena skuteczności kortykoterapii dożylnej w prewencji zaostrzenia orbitopatii tarczycowej u osób z chorobą Gravesa i Basedowa leczonych radiojodem z powodu nadczynności tarczycy
Evaluation of the efficacy of intravenous corticotherapy in preventing exacerbation of thyroid orbitopathy in patients with Graves’ disease treated with radioactive iodine due to hyperthyroidism
Magdalena Kochman, Helena Jastrzębska, Ewa Szczepańska, Joanna Zgliczyńska-Widłak, Jadwiga Janik – s. 860-865
Akromegalia a układ sercowo-naczyniowy
Acromegaly and cardiovascular diseases
Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński – s. 866-871
Wpływ hiperaldosteronizmu na układ sercowo-naczyniowy
The effect of hyperaldosteronism on the cardiovascular system
Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Aleksandra Kruszyńska – s. 872-875
Niedoczynność tarczycy a układ sercowo-naczyniowy
Hypothyroidism and cardiovascular system
Małgorzata Gietka-Czernel – s. 876-881
Wpływ amiodaronu na tarczycę
Effects of amiodarone on the thyroid function
Helena Jastrzębska – s. 882-888
Zespół Cushinga a choroby układu sercowo-naczyniowego
Cushing’s syndrome and diseases of cardiovascular system
Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński – s. 889-894
Zespół policystycznych jajników a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
The risk of coronary-vascular diseases in polycystic ovary syndrome
Aleksandra Kruszyńska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka – s. 895-899
Niedobór witaminy D a choroby układu sercowo-naczyniowego
Role of Vitamin D Deficiency in Cardiovascular Disease
Waldemar Misiorowski – s. 900-905
Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński – s. 906-907
Comment
Prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD – s. 908-909