Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2014

Spis treści / Contents

OSTRE STANY JAMY BRZUSZNEJ
ACUTE ABDOMINAL
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w ciąży – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne
Acute appendicitis in pregnant – review of the literature and our own experience
Karolina Wawiernia, Barbara Bukowicka, Wiesław Tarnowski – s. 536-541
Operacje przepuklin ze wskazań nagłych: doświadczenia jednego ośrodka
Emergency surgery of incarcerated abdominal wall hernias: a single centre experience
Krzysztof Barski, Mariusz Gregorczyk, Wiesław Tarnowski – s. 542-546
Nowotworowa niedrożność jelita grubego – wyniki leczenia operacyjnego
Colorectal cancer obstruction – results of surgical treatment
Piotr Kamiński, Piotr Michał Rud, Łukasz Sołtysiak, Wiesław Tarnowski – s. 547-554
Wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki. 25-letnie doświadczenia Kliniki
25 years’ experience of acute pancreatitis management
Maciej Ledóchowski, Jerzy Sieklucki, Wiesław Tarnowski – s. 555-558
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Laparoskopowe, zachowawcze leczenie operacyjne skrętu przydatków u kobiety w wieku rozrodczym
Laparoscopic, conservative surgical treatment of adnexal torsion in women of reproductive age
Michał Ciebiera, Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Grzegorz Jakiel – s. 559-562
PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Ropień odbytu jako problem kliniczny ostrodyżurowy
Perianal abscess as the emergency clinical problem
Krzysztof Bielecki – s. 563-568
Operacje ze wskazań pilnych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Urgent operations in inflammatory bowel diseases
Katarzyna Borycka-Kiciak, Łukasz Janaszek, Wiesław Tarnowski – s. 569-573
Ostre zapalenie trzustki – przegląd piśmiennictwa
Acute pancreatitis – papers review
Agnieszka Białas, Wiesław Tarnowski – s. 574-580
Ciąża pozamaciczna – czy nadal jest to stan naglący?
Ectopic pregnancy – is it the emergency today?
Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Michał Ciebiera, Grzegorz Jakiel – s. 581-585
Ostre schorzenia jamy brzusznej związane z chorobą uchyłkową
Acute abdominal diseases associated with diverticular disease
Mariusz Uryszek, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski – s. 586-591
Leczenie ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki
Clinical management decisions in severe acute pancreatitis
Anna Rupniewska-Ładyko, Urszula Zielińska-Borkowska – s. 592-596
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski – s. 597
Comment
prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD – s. 598