Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2016

Spis treści / Contents

CO NOWEGO W CHIRURGII
WHAT’S NEW IN SURGERY?
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Co nowego w chirurgii ogólnej?
What's new in general surgery?
Krzysztof Bielecki – s. 144-153
Co nowego w chirurgii małoinwazyjnej?
What's new in miniinvasive surgery?
Wiesław Tarnowski, Karolina Wawiernia – s. 154-158
Co nowego w chirurgii onkologicznej?
What’s new in surgical oncology?
Andrzej Kurylcio, Jerzy Mielko, Karol Rawicz-Pruszyński, Robert Sitarz, Wojciech P. Polkowski – s. 159-165
Co nowego w chirurgii plastycznej?
What’s new in plastic surgery?
Bartłomiej Noszczyk – s. 166-171
Co nowego w koloproktologii?
What’s new in coloproctology?
Zbigniew Lorenc, Wiktor Krawczyk – s. 172-176
Najnowsze osiągnięcia diagnostyczne i terapeutyczne najczęstszych chorób urologicznych
Recent advances in the diagnosis, management and treatment of the most common urological disorders
Mikołaj Przydacz, Łukasz Belch, Tomasz Gołąbek, Sebastian Piotrowicz, Piotr L. Chłosta – s. 177-181
Co nowego w ortopedii i traumatologii narządu ruchu?
What’s new in orthopedics and traumatology?
Wojciech J. Marczyński – s. 182-186
Leczenie żywieniowe w oddziale chirurgii
Nutritional treatment in sugery
Jacek Sobocki – s. 187-189
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Krzysztof Bielecki – s. 190
Comment
Krzysztof Bielecki – s. 191
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Wczesna ocena chimeryzmu w komórkach CD34+ dodatnich u chorych z ostrą białaczką szpikową/zespołem mielodysplastycznym poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych – doniesienie wstępne
Early assessment of donor CD34+ positive cells chimerism after allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia/myelodysplastic syndrome patients – pilot study
Patrycja Zielińska, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Monika Dzierżak-Mietła, Anna Koclęga, Krzysztof Białas, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 192-196
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Ostre zapalenie trzustki – choroba, która wciąż nas zaskakuje. Opis przypadku
The acute pancreatitis – the condition full of surprises. The case analysis
Łukasz Piskorz, Beata Piskorz, Piotr Misiak, Sławomir Jabłoński – s. 197-202