Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Spis treści / Contents

RADIOLOGIA ZABIEGOWA/INTERVENTIONAL RADIOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms (rAAA) – own experience
Wewnątrznaczyniowe leczenie pękniętych tętniaków aorty brzusznej – doświadczenia własne
Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Jan Sobstyl, Anna Drelich-Zbroja, Paweł Bernat, Radosław Krupiński, Andrzej Wolski, Tomasz Jargiełło – s. 164-167
Znaczenie badań obrazowych w monitorowaniu chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej
The utility of various imaging modalities in monitoring patients after endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms
Anna Drelich-Zbroja, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Anna Szymańska, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Tomasz Jargiełło – s. 168-176
Grubość kompleksu intima-media oraz występowanie blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych w populacji lubelskiej w odniesieniu do stylu życia badanych
The thickness of the intima-media complex and the existence of atherosclerotic plaque in the carotid arteries in the Lublin’s population in relation to lifestyle of subjects
Tomasz Słomka, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Roman, Maryla Kuczyńska, Piotr Trojanowski, Tomasz Jargiełło – s. 177-182
Revision of facts on pulmonary arteriovenous malformations – experience with embolization techniques
Przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej malformacji płucnych – doświadczenia własne w embolizacji przetok tętniczo-żylnych
Maryla Kuczyńska, Anna Drelich-Zbroja, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Tomasz Jargiełło – s. 183-188
Chemoembolizacja zmian przerzutowych w wątrobie z raka jelita grubego za pomocą cząstek nasączonych cytostatykiem
Transarterial chemoembolisation with drug-eluting microspheres in patients with liver metastases from colorectal cancer
Łukasz Światłowski, Krzysztof Pyra, Michał Górnik, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 189-194
Preoperative embolisation of carotid body paraganglioma
Przedoperacyjna embolizacja przyzwojaków tętnicy szyjnej
Piotr Trojanowski, Tomasz Roman, Anna Szymańska, Agnieszka Trojanowska, Janusz Klatka, Tomasz Jargiełło – s. 195-200
Bronchial artery embolization for the treatment of hemoptysis caused by Aspergillus fumigatus infection
Embolizacja tętnic oskrzelowych w leczeniu krwawień z dróg oddechowych spowodowanych infekcją Aspergillus fumigatus
Ewa Kuklik, Michał Sojka, Łukasz Światłowski, Tomasz Roman, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 201-205
Incidence of the peroneal magnus artery in patients planned for free fibula transfer
Częstość występowania dominującej tętnicy strzałkowej u chorych planowanych do przeszczepu wolnego płata strzałkowego
Piotr Trojanowski, Krzysztof Pyra, Michał Sojka, Michał Górnik, Agnieszka Trojanowska, Janusz Klatka, Tomasz Jargiełło – s. 206-209
Ultrasound imaging of splenic artery aneurysms
Diagnostyka ultrasonograficzna tętniaków tętnicy śledzionowej
Ewa Piasek, Anna Drelich-Zbroja, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Maryla Kuczyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 210-212
Popliteal artery stenting in the peripheral arterial disease of the lower extremity treatment – assessment of the effectiveness and durability of the endovascular treatment
Stentowanie tętnicy podkolanowej w leczeniu choroby tętnic obwodowych kończyn dolnych – ocena skuteczności i trwałości leczenia wewnątrznaczyniowego
Michał Sojka, Jan Sobstyl, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Radosław Krupiński, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 213-217
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm with a short proximal neck using endoanchors – case report
Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka aorty brzusznej o krótkiej proksymalnej szyi przy użyciu wewnątrznaczyniowych wkrętów – opis przypadku
Jan Sobstyl, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Andrzej Wolski, Radosław Krupiński, Tomasz Jargiełło – s. 218-222
Chemoembolization in the treatment of metastasis from uterine sarcoma to the spine
Zastosowanie chemoembolizacji w leczeniu przerzutu mięsaka macicy do kości
Łukasz Światłowski, Michał Górnik, Tomasz Roman, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 223-228
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Ablacja guzów wątroby, płuc, nerek i kości falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal (MWA) i o częstotliwości radiowej (RFA)
Ablation of liver, lungs, kidneys and bones with the use of microwave (MWA) and radiofrequency (RFA) ablation
Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Klaudia Karska, Maryla Kuczyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 229-232
Radiation exposure in interventional neuroradiology
Narażenie na promieniowanie rentgenowskie w neuroradiologii interwencyjnej
Tomasz Roman, Maciej Szajner, Klaudia Karska, Justyna Markowicz-Roman, Katarzyna Hać, Ewa Kramarz, Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 233-236
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 237
Comment
Małgorzata Szczerbo-Trojanowska – s. 238