Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1A/2018

Spis treści / Contents

DERMATOLOGIA/DERMATOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Quantitative analysis of transforming growth factor beta isoforms mRNA TGF-β1-3 in the patients with psoriasis
Ilościowa analiza profilu ekspresji mRNA izoform TGF-β1-3 u pacjentów z łuszczycą
Anna Michalska-Bańkowska, Dominika Wcisło-Dziadecka, Beniamin Grabarek, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Natalia Salwowska, Piotr Michalski – s. 4-9
The correlation between serum E-selectin levels and soluble interleukin-2 receptors in relation to nailfold capillaroscopy in localized scleroderma
Korelacja stężenia E-selektyny i rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 w surowicy z kapilaroskopową oceną mikrokrążenia wału paznokciowego u chorych na twardzinę ograniczoną
Karolina Wodok-Wieczorek, Natalia Salwowska, Aleksandra Wodok, Anna Michalska-Bańkowska, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło, – s. 10-13
Serum levels of chemerin and pigment epithelium-derived factor in patients with psoriasis
Ocena stężeń chemeryny i czynnika wzrostu pochodzącego z nabłonka barwnikowego w surowicy krwi u chorych na łuszczycę
Emilia Tekely, Beata Szostakiewicz-Grabek, Dorota Krasowska, Grażyna Chodorowska – s. 14-19
Evaluation of health behavior in patients with systemic sclerosis
Ocena zachowań zdrowotnych u pacjentów z twardziną układową
Katarzyna Kozłowicz, Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Grażyna Chodorowska, Dorota Krasowska, – s. 20-24
Clinical presentation of erythema nodosum
Obraz kliniczny rumienia guzowatego
Justyna Szczęch, , Monika Matławska, Maja Rutka, Adam Reich, – s. 25-28
Coach in a cosmetology and aesthetic medicine salon
Coach w gabinecie kosmetologii i medycyny estetycznej
Agata Kaźmierczak, , Dominika Wcisło-Dziadecka, Beniamin Grabarek, Krzysztof Jasik – s. 29-32
Mezoterapia mikroigłowa – co o niej wiedzą pacjenci?
Microneedle mesotherapy – what patients know about it?
Agata Kaźmierczak, Dominika Wcisło-Dziadecka, Aleksandra Buczek – s. 33-38
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Emergencies in dermatology
Stany nagłe w dermatologii
Katarzyna Sierant, Aleksandra Buczek, Dominika Wcisło-Dziadecka, , Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 39-44
Neonatal and infantile acne – ethiopathogenesis, clinical presentation and treatment possibilities
Trądzik noworodkowy i niemowlęcy – etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz możliwości terapeutyczne
Marta Filo-Rogulska, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 45-48
Co nowego w etiologii i terapii łojotokowego zapalenia skóry
What is new in the etiology and treatment of dermatitis seborrhoica
Aleksandra Buczek, Dominika Wcisło-Dziadecka, Katarzyna Sierant, Ligia Brzezińska-Wcisło, – s. 49-54
Vitamin D in dermatology
Witamina D w dermatologii
Monika Bilewicz-Stebel, Beata Bergler-Czop, Katarzyna Sierant, Dominika Wcisło-Dziadecka – s. 55-60
Zdrowie z natury – czarnuszka siewna w produktach kosmetycznych i leczniczych
Health from nature – Nigella sativa in cosmetics and medicinal products
Agata Kaźmierczak, , Dominika Wcisło-Dziadecka, Nikola Zmarzły – s. 61-64
Hydroxychloroquine – drug characterization and the most frequently observed adverse reactions in the group of patients with diagnosed alopecia cicatricans
Hydroksychlorochinina – charakterystyka leku i najczęściej obserwowane działania niepożądane w grupie pacjentów z łysieniem bliznowaciejącym
Hubert Arasiewicz, Marta Samborska, Natalia Salwowska, Martyna Zbiciak-Nylec, Ligia Brzezińska-Wcisło, – s. 65-70
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 71-72
Comment
Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 73-74