Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2002, s. 214-215
Renata Górska
Sprawozdanie ze Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
88 Zjazd Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej odbywał się w tym roku we wrześniu w niecodziennej scenerii Nowego Orleanu, ale nie tylko z powodu szczególnego miejsca, położonego nad Zatoką Meksykańską, obarczonego wpływami francuskimi i hiszpańskimi, ale również z powodu niecodziennych warunków atmosferycznych. Huragan Izydor spowodował nie tylko zakłócenia w mieście (pozamykane szkoły, urzędy, ogłoszony stan wyjątkowy na terenie tego miasta), ale również zawieszenie wykładów i wszelkich innych zajęć towarzyszących zjazdowi (wystawa) na kilkanaście godzin.
Inauguracyjny wykład pt.: Jutro zaczyna się dziś – wizja periodontologii w roku 2020 – poprowadził Prezydent AAP Dr. Keuneth Bueltmann, a motto jakie towarzyszyło temu wykładowi to „A leader is Someone you choose to fallow to a place you wouldnt go by yourself”.
W niezwykle sugestywny sposób autor wykładu przedstawił stan periodontologii współczesnej, nawiązał do lat osiemdziesiątych (kto myślał wtedy np. o implantach lub szeroko stosowanej regeneracji) oraz zarysował cele jakie stoją przed współczesną periodontologią, aby sprostać wymaganiom 2020 roku.
Autor przedstawił wizję periodontologii 2020 roku, bowiem przyszłość zaczyna się już dzisiaj. Pomiędzy dniem dzisiejszym a przyszłością wg. dr. Bueltmana trzeba zbudować pomost, po którym będzie można bezpiecznie przejść. Pomostem tym jest wiedza, nauka, które towarzyszą postępowi i pozwalają rozwiązywać problemy wynikające z rozwoju cywilizacji. Kolejne lata będą zmieniać pacjentów, którzy będą bardziej świadomi roli jamy ustnej w utrzymaniu zdrowia człowieka, jak również będą występowały inne choroby związane z rozwojem cywilizacji, co będzie obligowało lekarzy do podjęcia nowych metod terapeutycznych. Będzie z pewnością zwiększone zapotrzebowanie na chirurgię plastyczną tkanek miękkich i kości, aby sprostać wymaganiom estetyki i funkcji narządu żucia.
Naczelnym celem dotyczącym wizji periodontologii roku 2020 jest zwiększony nacisk na edukację, kształcenie studentów i higienistek, zapewnienie standardowej opieki nad chorym, połączenie nauki z praktyką oraz zwiększenie godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne w leczeniu chorób przyzębia.
Periodontologia powinna stać się głównym filarem nauczania studentów w dziedzinie higieny stomatologicznej jak również powinna odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie chirurgii plastycznej w obrębie jamy ustnej, regeneracji tkanek przyzębia z wykorzystaniem inżynierii tkankowej oraz implantów, a periodontolog powinien sprawować pierwszoplanową opiekę nad pacjentami z ciężkim zapaleniem przyzębia, mającym wpływ na ogólny stan zdrowia.
Całodniowa sesja tegorocznego spotkania AAP była poświęcona leczeniu kieszonek przyzębnych powyżej 6 mm. Udział w tej sesji wzięli m.in.: Jack G.Caton, Connie H. Drisko, Gary Greenstein, William J.Killoy, Sigmund S.Socransky, Myron Nevins.
Całodniowe Sympozjum zakłócone warunkami atmosferycznymi, niestety zostało skrócone. W wykładach tych omówiono diagnozowanie i leczenie kieszonek powyżej 6 mm, omawiając poszczególne ich rodzaje w oparciu o nową klasyfikację chorób przyzębia. Określono zasady postępowania obejmujące skaling i wygładzenie powierzchni zęba, przydatność badań mikrobiologicznych w praktyce lekarskiej a także antybiotykoterapię miejscową i ogólną. Wspomagające leczenie układu odpornościowego staje się rutynowym postępowaniem w leczeniu chorób przyzębia, obok leczenia przyczynowego chirurgicznego i podtrzymującego.
Rola odpowiedzi immunologicznej w etiopatogenezie chorób przyzębia przez nikogo nie jest kwestionowana, dlatego stało się naturalnym elementem, leczenie modulujące układ odpornościowy poprzez zastosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i Periostatu.
Niezwykle interesująca w swojej ocenie była sesja poświęcona zdrowiu kobiet, a dokładnie wpływom hormonów na organizm kobiety począwszy od okresu dojrzewania, poprzez ciążę, antykoncepcję doustną, a także okres menopauzy. Ale wykładowcy nie tylko omawiali wpływ hormonów, ustosunkowali się również do czynników środowiskowych takich jak: palenie, alkohol, nadwaga, stres czy brak ćwiczeń fizycznych, co czyni kobiety powyżej 45 roku życia bardziej narażonymi (od 4 do 6 razy) na występowanie chorób w tym chorób przyzębia, chorób serca, nowotworów, cukrzycy, nadciśnienia. Dyskutowano wpływ osteoporozy i cukrzycy na występowanie chorób przyzębia.
Udział takich nazwisk jak: M. Jeffcoat, Joan Otomo-Cergel, Jeffery Payne i CH. Seel Ritchie zapewnił wysoki poziom tej dyskusji.
W tegorocznym spotkaniu amerykańskich uczonych, i sympatyków z różnych stron świata, nie zabrakło wykładowców na temat klinicznych aspektów estetycznej implantologii, programów dydaktycznych, począwszy od najprostszych niechirurgicznych metod leczenia poprzez leczenie chirurgiczne, protetyczne, ortodontyczne i implantologiczne.
Organizacja Konferencji była dobra, poziom naukowy i zawodowy poszczególnych sesji wysoki. Wspomniane wyżej zakłócenia atmosferyczne spowodowały, że część wykładowców i uczestników nie była w stanie przybyć na miejsce, wobec czego liczba uczestników była mniejsza od oczekiwanej.
Na zakończenie chciałabym podziękować Władzom Uczelni oraz Sponsorowi Panu Prezesowi Zarządu Stanisławowi Szuderowi z LUCENT TECHNOLOGIES POLAND SA za umożliwienie mi wyjazdu w celu uczestnictwa i przedstawienia 2 prac z zakresu badania cytokin pro- i przeciwzapalnych produkowanych przez komórki krwi obwodowej pod wpływem bakterii kieszonek przyzębnych in vitro i wpływu leczenia przyczynowego na poziom cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej.
Nowa Stomatologia 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia