Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Pediatria 1/2004, s. 28-35
Kamil Hozyasz
Choroby atopowe u dzieci (wybrane aspekty)
Atopic diseases in children
z Kliniki Pediatrii, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski
Streszczenie
Problems associated with atopy in childhood are reviewed
Słowa kluczowe: atopy, allergy, prevention, children.
W krajach wysoko uprzemysłowionych w ostatnich kilkudziesięciu latach zwiększyła się częstość występowania chorób atopowych u dzieci. Niewątpliwie do wzrostu liczby stawianych rozpoznań przyczyniło się edukowanie lekarzy w tym zakresie. Kamienie milowe z historii badań nad alergią i atopią zestawiono w tabeli 1. Szacuje się, że ok. 15% ludzi w krajach cywilizacji zachodniej cierpi z powodu astmy, alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa, alergicznego zapalenia spojówek, atopowego zapalenia skóry, pokrzywki i nadwrażliwości pokarmowej o podłożu alergicznym (4, 7). W Polsce brakuje kompletnych, wieloośrodkowych badań statystycznych nad częstością występowania chorób atopowych w populacji dziecięcej (11).
Tabela 1. Alergia, atopia - zarys historyczny.
Starożytna Grecja i RzymPierwsze opisy chorób alergicznych
XVI wiekWzmianki o pyłkowicy
Początek XIX wiekuPierwsze dokładne opisy pyłkowicy
1873 r.Ch. Blackley, sam cierpiący na pyłkowicę, udowadnia, że gorączka sienna jest wywoływana przez pyłki
1906 r.C. von Pirquet wprowadza termin alergia (utworzony od greckich słów allos - zmieniony i ergos - reakcja) Stopniowo terminem alergia zaczęto określać reakcje będące skutkiem nadwrażliwości na substancje zewnętrzne o ile jest w nie zaangażowany układ immunologiczny
1916 r.R.A. Cooke i A. van der Veer Jr opisują występowanie bąbli pokrzywkowych na skutek ekspozycji na alergeny pacjentów z chorobami alergicznymi
1923 r.R.A. Cooke i A.F. Coca wprowadzili termin atopia. Wykazali, że reakcje alergiczne określane tym mianem są wywoływane przez termolabilne czynniki, które nazwano reaginami
1927 r.B. Ratner i wsp. opisali pierwsze próby zapobiegania uczuleniu na białka in utero
1966/1967 r.Udowodniono, że reaginy należą do nowo odkrytej klasy immunoglobin E
1973 r.J. Pepys definiuje atopię jako formę reaktywności immunologicznej osobnika, u którego reaginy są wytwarzane wkrótce po zwykłej ekspozycji na powszechnie występujące alergeny w otaczającym środowisku. Istnieje genetyczna predyspozycja do syntezy IgE. Definicja nie bierze pod uwagę objawów klinicznych
1973 r.D.L. Miller i wsp. odkryli, że synteza IgE rozpoczyna się u płodu już w 11/12 tygodniu ciąży
1981 r.K. Aas udowadnia, że astma oskrzelowa może występować z lub bez alergii/atopii
1984-1988 r.N.-I.M. Kjellman, S. Croner i C.G. Magnusson jako pierwsi zwracają uwagę na badanie stężenia IgE w krwi pępowinowej jako sposób identyfikowania dzieci z grupy ryzyka rozwoju atopii
1992 r.N. Kondo i wsp. wprowadzają badanie transformacji blastycznej limfocytów z krwi pępowinowej jako sposób identyfikowania dzieci z grupy ryzyka rozwoju atopii
Koniec XX wiekuFenotypowa deficja atopii u chorego oparta jest na obecności zarówno klinicznych objawów choroby atopowej (astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia błon śluzowych, atopowego zapalenia skóry), jak i co najmniej dwóch pozytywnych markerów in vivo/in vitro (wysokie stężenia całkowite IgE w surowicy, pozytywne wyniki oznaczeń minimum dwóch reagin, pozytywne wyniki testów skórnych z minimum dwoma białkowymi alergenami środowiskowymi). U chorych z atopią dominuje odpowiedź immunologiczna zależna od limfocytów Th2 (a nie Th1)
Fenotypowa ekspresja atopii zależna jest od wzajemnego oddziaływania czynników genetycznych, środowiskowej ekspozycji na alergeny (np. pokarmowe, wziewne) oraz niespecyficznych czynników, które mogą działać jak adiuwanty (dym papierosowy, zanieczyszczenie środowiska, patogenne mikroorganizmy) (1, 16). Doświadczenia laboratoryjne przeprowadzone na świnkach morskich i myszach wykazały wzrost częstości uczulenia na owoalbuminę po ekspozycji na zanieczyszczenia komunikacyjne czy przemysłowe.
Szacuje się, że czynniki genetyczne warunkują wystąpienie ok. 50% przypadków chorób alergicznych (16). Choroby atopowe są rozpoznawane 2-3 razy częściej u dzieci, których jeden rodzic lub rodzeństwo są alergikami i 4-5 razy częściej, gdy u obojga rodziców występuje alergia – w porównaniu z populacją dzieci z nieobciążonym wywiadem rodzinnym. Określone geny mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby, jednakże w wielu przypadkach nie prowadzą do ekspresji choroby. Poznawanie uwarunkowań genetycznych umożliwia rozwijanie nowoczesnych metod terapii.
Nie jest prawdopodobne, by w ostatnim stuleciu uległ radykalnej zmianie genom. Stąd dużą uwagę przywiązuje się do poznania uwarunkowań środowiskowych.
Kliniczna ekspresja chorób alergicznych zmienia się z wiekiem dziecka („marsz alergiczny”) (21). Objawy cofają się lub nasilają lub też zmienia się ich charakter. U niemowląt dominują objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, AZS), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nawracające obturacje oskrzeli, natomiast alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa i spojówek oraz astma oskrzelowa występują częściej u starszych dzieci. U ok. 45% niemowląt, u których rozpoznano atopowe zapalenie skóry, z czasem rozwija się alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub astma oskrzelowa. W tabelach 2, 3 i 4 zestawiono odpowiednio czynniki mogące wywoływać zaostrzenie, kryteria rozpoznania oraz diagnostykę różnicową AZS. Niepożądane reakcje związane ze spożyciem pokarmów (głównie białek mleka krowiego, jaj kurzych, białek zbożowych, owoców cytrusowych) występują głównie w pierwszych 2-3 latach życia, uczulenie na alergeny wziewne pojawia się zwykle później. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach laboratoryjnych. Swoiste przeciwciała klasy IgE (reaginy) przeciwko alergenom białek mleka krowiego czy jaj kurzych stwierdzane są najczęściej u dzieci w 2-3 rż., u starszych dzieci wykrywane są reaginy dla alergenów wziewnych. Tolerancja na alergeny pokarmowe zwykle w pełni rozwija się w wieku przedszkolnym, wyjątkiem jest uczulenie na skorupiaki i orzechy. W ostatnich latach alergia na orzeszki ziemne, ze względu na częstość występowania i niekiedy dramatyczne objawy kliniczne, zaczyna być traktowana jako istotny problem zdrowia publicznego.
Tabela 2. Lista czynników mogących zaostrzyć przebieg atopowego zapalenia skóry.
Środki drażniąceAlergenyCzynniki infekcyjneCzynniki emocjonalneZaburzenia struktury rodziny
mydło 
chemikalia 
wełniana 
odzież 
ekstremalne temperatury 
zwiększona wilgotność
 alkohol
żywność* 
kurz 
pleśnie 
pyłki 
sierść 
zwierząt
S. aureus** 
Pityrosporum ovale***
niepokój 
złość 
wrogość 
frustracja 
skrępowanie

brak wzajemnego wsparcia 
skrajna zależność 
chaos* Obserwacje własne wskazują na częste występowanie nasilonych niedoborów a-tokoferolu u niemowląt z AZS, u których stwierdzono swoiste IgE dla pokarmów. W tej podgrupie chorych warto zastosować suplementację witaminą E.
** U dzieci z atopowym zapaleniem skóry często są wykrywane przeciwciała klasy IgE przeciwko gronkowcowej enterotoksynie A lub B.
Tabela 3. Uproszczone kryteria rozpoznawania atopowego zapalenia skóry u dzieci (wg S.S. Rainer).
Świąd szorstkiej skóry i co najmniej 3 dodatkowe objawy, jak:
1. zmieniona, swędząca skóra w okolicy łokci, kolan, stawów skokowych, karku i policzków, o ile chory nie ukończył 4 rż.
2. astma i/lub katar sienny, atopia u krewnych I stopnia przed ukończeniem 4 rż.
3. uogólniona suchość skóry w ciągu ostatnich 12 miesięcy
4 wystąpienie objawów choroby w pierwszych dwóch latach życia
5. obecne zmiany w obrębie fałdów skórnych, policzków, czoła, przedramion i podudzi, o ile chory nie ukończył 4 rż .
Tabela 4. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry.
Łojotokowe zapalenie skóry
Zmiany o charakterze kontaktowego zapalenia skóry
Łuszczyca

Choroby infekcyjne:
 • drożdżyca
 • opryszczka
 • świerzb
 • zakażenia S. aureus

  Niedobory immunologiczne:
 • zespół Wiskott-Aldricha
 • zespół DiGeorge
 • zespół hiper-IgE
 • ciężkie złożone niedobory odporności

  Choroby metaboliczne:
 • fenyloketonuria
 • tyrozynemia
 • histydynemia
 • złożony niedobór karboksylazy
 • niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych

  Choroby nowotworowe:
 • skórny chłoniak T-komórkowy
 • histiocytoza X
 • zespół Sézary´ego
 • Badania przeprowadzone w Austrii, Szwajcarii i Bawarii wykazały, że u dzieci farmerów znacznie rzadziej występują reaginy na alergeny wziewne, a także objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Podobnie przed rozwojem atopii wydaje się chronić dorastanie w społecznościach antropozoficznych. Zachodni styl życia wydaje się predysponować do rozwoju atopii. Niemcy z Zachodniej i Wschodniej części obecnej RFN nie różnią się genetycznie. Przed zjednoczeniem atopia była zdecydowanie częstsza na Zachodzie, obecnie po dziesięciu latach westernizacji „postenerdowskiej” części kraju atopia zawitała na Wschód. Przechorowanie odry zmniejsza ryzyko rozwoju chorób atopowych. Prawdopodobnie niektóre choroby infekcyjne wzmagają aktywność limfocytów Th1, która jest słabo rozwinięta u chorych z atopią (15). Podobne ochronne działanie mogą również wywierać infekcje przebyte w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Zdania są podzielone co do znaczenia szczepień BCG w profilaktyce chorób alergicznych (22). W biednej Albanii, gdzie dzieci często chorują i powszechne są zakażenia pasożytnicze, częstość występowania chorób atopowych jest zdecydowanie niższa niż w krajach Unii Europejskiej (18).
  Karmienie piersią niemowlęcia zmniejsza ryzyko fenotypowej ekspresji atopii (7). Działanie ochronne jest najprawdopodobniej związane z obecnością w pokarmie kobiecym: 1. niezbędnych czynników odżywczych i dietetycznych modulatorów (np. kwasów tłuszczowych, oligosacharydów), 2. przeciwciał i innych czynników odpornościowych (np. peptydowy czynnik antywydzielniczy o działaniu przeciwbiegunkowym) oraz 3. nie eksponowaniem na dużą ilość alergenów białek mleka krowiego. Znajdujące się w pokarmie kobiecym przeciwciała klasy IgA są wytwarzane w gruczołach piersiowych przez limfocyty napływające z jelita matki. Podczas fizjologicznego porodu, bez skrajnej antyseptyki, noworodek otrzymuje od matki szczepy bakterii jelitowych, a z kolei z pokarmem przeciwciała przeciwko tym samym bakteriom, co zapobiega przechodzeniu drobnoustrojów przez błonę śluzową jelita. Nieinicjowana jest kaskada zapalna, a zatem i nie wzrasta przepuszczalność błony śluzowej dla alergenów pokarmowych. Makromolekuły z trawionych pokarmów mogą przenikać przez komórki M w kępkach Peyera, enterocyty (na drodze endocytozy/egzocytozy) oraz przestrzenie międzykomórkowe, co jest nasilane przez stan zapalny. Typowa flora jelitowa, zawierająca liczne szczepy bakterii fermentacji mlekowej, stymuluje odpowiedź limfocytów Th1.
  U niemowląt z grup wysokiego ryzyka celowe jest wprowadzanie preparatów mlekozastępczych o znacznym stopniu hydrolizy (7). Wykazano związek pomiędzy wystąpieniem atopowego zapalenia skóry a rozszerzaniem diety niemowlęcia w pierwszych 3 miesiącach życia.
  Ekspozycja na dym papierosowy in utero, jak i w pierwszych 6 latach życia, poważnie zwiększa ryzyko rozwoju atopii.
  Już w 1882 r. W.B. Osler zauważył związek przyczynowy pomiędzy występowaniem patologicznych odpływów żołądkowo-przełykowych a astmą. Obecnie uważa się, że jest to istotny problem diagnostyczny (ryc. 1). Częstą przyczyną odpływów jest alergia pokarmowa.
  Ryc. 1. Schemat diagnostyki patologicznych odpływów żołądkowo-przełykowych (choroby refluksowej, GERD) u chorych z astmą (wg D.S.Theodoropoulosa i wsp., 1999).
  W diagnostyce chorób alergicznych u dzieci wykorzystywane są liczne badania in vivo i in vitro (tab. 5). U dzieci z astmą w wieku szkolnym, uczulenie na domowe alergeny wziewne jest wykrywane w 70-90% przypadków, czyli ok. 5 razy częściej niż u bezobjawowych rówieśników. Swoiste IgE w niskich mianach (klasa 1) dla alergenów środowiskowych, zarówno pokarmowych jak i wziewnych, mogą być obecne u młodszych dzieci i zwykle nie towarzyszą im żadne objawy kliniczne. U chorych na astmę atopową występują stężenia swoistych IgE> 2 klasy, czy bąbel w testach skórnych o średnicy > 3 mm. Ustępowanie astmy z wiekiem dawniej obserwowano u 50-70% chorych. Obecnie uważa się, że wyzdrowienie obejmuje tylko 1/4 osób w wieku do 40 lat, u których astmę atopową rozpoznano w dzieciństwie. Gorzej rokują chorzy z poliwalentną alergią, z upośledzoną czynnością płuc, z astmą o ciężkim przebiegu, a także chorzy płci męskiej, u których choroba rozwinęła się w bardzo wczesnym dzieciństwie.
  Tabela 5. Laboratoryjne metody diagnozowania alergii u dzieci.
  Badania in vivo
 • Punktowe testy skórne1:
  - z ekstraktami utrwalonymi (komercyjnymi)
  - z ekstraktami świeżymi (alergeny pokarmowe)
 • Płatkowe testy skórne:
  - z ekstraktami utrwalonymi (komercyjnymi)
  - z ekstraktami świeżymi (alergeny pokarmowe)
 • Testy w obrębie jamy ustnej:
  - nanoszenie alergenów na wargi
  - nanoszenie alergenów na błonę śluzową jamy ustnej
 • Testy nosowe
 • Testy spojówkowe

  Badania in vitro
 • Oznaczenia IgE:
  - stężenie całkowite IgE
  - stężenia swoistych IgE 2
  - testy uwalniania histaminy z bazofili

 • Inne:
  - liczba eozynofili i stężenia produktów degranulacji eozynofili
  - dopełniacz
  - tryptaza
  - cytokiny
  - transformacja blastyczna limfocytów
  - bezpośrednie i pośrednie zahamowanie migracji leukocytów
  - IgG i podklasy IgG
  - IgA2
  - kompleksy immunologiczne

  Testy gastroenterologiczne:
 • Biopsje:
  - błony śluzowej żołądka (gastroskopia)
  - błony śluzowej jelita cienkiego (gastroduodenoskopia, biopsja kapsułowa)
  - błony śluzowej esicy i odbytnicy (rektosigmoidoskopia)
 • Testy obciążeniowe (np. ksylozą)
 • Badania stolca (obecność krwi, a1-antytrypsyna)
 • 1także u niemowląt,
  2badania populacyjne przeprowadzone w Islandii wykazały, że obniżone stężenia IgA są poważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju alergii u niemowląt niż podwyższone stężenia IgE (Ludvikson BR i wsp., 1992).
  Część badań ma znaczenie w prognozowaniu ryzyka przyszłego wystąpienia choroby. Noworodki z obciążonym wywiadem rodzinnym i wysokimi stężeniami IgE w krwi pępowinowej stanowią grupę ryzyka, w której powinny zostać podjęte działania prewencyjne (21).
  Poziomy eozynofilii, eozynofilowego białka kationowego (ECP), peroksydazy eozynofilowej i eozynofilowego białka X – które można oznaczać w surowicy, moczu i wydzielinie z dróg oddechowych – podwyższone stężenia u niemowląt wykazują związek ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia astmy oskrzelowej. W ostatnich latach przedmiotem licznych badań była odpowiedź in vitro limfocytów izolowanych z krwi obwodowej płodów lub z pępowiny na alergeny lub mitogeny (14, 19). Stwierdzano różnice w odpowiedzi immunologicznej pomiędzy dziećmi zdrowymi a tymi, u których w przyszłości rozwijała się atopia. Rozwój atopii może wykazywać związek z ograniczoną zdolnością wydzielania interferonu gamma po stymulacji PHA u noworodków.
  Za pomocniczy test w diagnostyce alergii uważana jest transformacja blastyczna limfocytów T. Badane są zmiany in vitro w metabolizmie i morfologii komórek występujące podczas hodowli stymulowanej bodźcami nieswoistymi, jak fitohemaglutynina lub antygenami swoistymi, jak owoalbumina, owomukoid, białka mleka krowiego czy gluten. W latach 60-tych transformacja blastyczna limfocytów znajdowała szerokie zastosowanie (13). Potem, ze względu na pracochłonność, badanie to miało marginalne zastosowanie w diagnostyce alergii. W latach 90-tych poznanie roli limfocytów T w modulacji odpowiedzi alergicznej i syntezy IgE sprawiło, że ponownie wzrosło zainteresowanie testem transformacji blastycznej, tym bardziej, iż w badaniu zaczęto wykorzystywać cytometrię przepływową – co umożliwia lepszą standaryzację badań. Wyniki prac nad użytecznością transformacji blastycznej w diagnostyce i monitorowaniu alergii na białka mleka krowiego, czy jaj kurzych (6), nie są jednak potwierdzane przez wszystkich autorów (9). Wydaje się, że będzie następował wzrost zainteresowania tym badaniem. Bardzo obiecujące są wyniki prac nad diagnostyką i aplikacjami terapeutycznymi alergii na orzeszki ziemne z użyciem omawianego powyżej testu (5, 8, 10).
  Wykazano częstsze występowanie IV typu nadwrażliwości niż I typu w odpowiedzi na gluten u chorych z atopowym zapaleniem skóry i nawracającymi obturacyjnymi zapaleniami oskrzeli. Nadwrażliwość na gluten w IV typie często współistnieje z nadwrażliwością na białka mleka krowiego. Wymienione powyżej grupy pacjentów reprezentują częsty problem lecznictwa pediatrycznego, gdyż trudny do wykrycia alergiczny proces zapalny (negatywne wyniki testów skórnych i oznaczeń reagin), jest mylony z procesem infekcyjnym, co stanowi przyczynę nadużywania antybiotyków.
  Niektóre pokarmy naturalne i substancje dodatkowe mogą wywoływać reakcje niepożądane naśladujące objawy alergii (tab. 6). Zalicza się do nich m.in. aspartam, glutaminian sodu, siarczyny, benzoesany, barwniki spożywcze (np.azowe), azotyny, alkohol, histamina, tyramina, laktoza.
  Tabela 6. Przykłady nieimmunologicznych reakcji niepożą-danych względem pokarmów, mogących przyjmować maskę alergii pokarmowej * (wg S.C. Sicherera w modyfi-kacji własnej).
 • Nietolerancja (niedobór laktazy, fawizm)
 • Zakażenia (bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze)
 • Oddziaływania farmakologiczne (kofeina, histamina, tyramina)
 • Nieswoiste zapalenia jelit
 • Wady anatomiczne (zwężenie oddźwiernika, zwężenie jelita krętego, naczyniak limfatyczny jelit, zespół krótkiego jelita, choroba Hirschprunga z enterocolitis)
 • Mukowiscydoza
 • Nowotwory (zespół Zollinger-Ellisona, neuroblastoma wydzielający katecholaminy lub VIP)
 • Zaburzenia trawienia (niewydolność trzustki, choroby pęcherzyka żółciowego)
 • Choroby metaboliczne (galaktozemia, zaburzenia wchłaniania fruktozy i sorbitolu, hipo- i abetalipoproteinemia, acrodermatitis enteropatica)
 • Zatrucie toksynami (bakteryjnymi, grzybowymi, makreli australijskiej)
 • Zaburzenia neurologiczne (podrażnienie błony śluzowej nosa przez pikantne pokarmy)
 • Zaburzenia psychologiczne (panika)
 • Zespół Münchausena
 • *Należy również różnicować z alergią niepokarmową (np. na pyłki czy roztocza kurzu znajdujące się na pokarmach).
  LECZENIE
  Ważne jest odpowiednie kształtowanie diety w pierwszych latach życia i unikanie szkodzących pokarmów (tab. 7). W domach należy walczyć z zawilgoceniem, dbać o właściwą wentylację, minimalizować ekspozycję na domowe alergeny wziewne (roztocza kurzu domowego, sierść kota). W okresie zwyżek stężenia szkodzących zewnętrznych alergenów wziewnych (pyłki roślin) chorzy powinni przebywać w pomieszczeniach zamkniętych.
  Tabela 7. Rekomendacje w zakresie profilaktyki chorób atopowych w okresie niemowlęcym (częściowo wg Christie, Curr. Allergy Rep. 2001).
  Niemowlęta nieobciążone ryzykiem rozwoju chorób alergicznych
 • Dieta zwykła dla matki w okresie ciąży i laktacji (tylko w USA i Wielkiej Brytanii zalecane jest unikanie orzeszków ziemnych)
 • W przypadkach niedoboru pokarmu w 1-4 dobie życia - pojenie noworodka wodą z glukozą
 • Wyłączne karmienie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia (w przypadku konieczności dokarmiania zaleca się stosowanie standardowych mieszanek dla zdrowych niemowląt. Można rozważyć celowość podania mieszanek zawierających białka mleka krowiego o nieznacznym stopniu hydrolizy: Bebiko HA, Humana HA, Nan HA)
 • Nierozszerzanie diety przed ukończeniem 4 miesiąca życia u niemowląt karmionych sztucznie oraz przed ukończeniem 6 miesiąca życia u niemowląt karmionych piersią
 • Unikanie ekspozycji na dym papierosowy (także in utero)
  Jako przeciwwagę "zwesternizowanej", sterylnej diety i zurbanizowanego otoczenia dziecka można wykorzystywać specjalne mleka (Nan 2 z dodatkiem probiotyków dla niemowląt oraz Junior Bifidus dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia)

  Niemowlęta obciążone ryzykiem rozwoju chorób alergicznych
 • Dieta zwykła dla matki w okresie ciąży i laktacji (tylko w USA i Wielkiej Brytanii zalecane jest unikanie orzeszków ziemnych). U matek niemowląt z grupy bardzo wysokiego ryzyka można rozważyć wyłączenie z diety na okres laktacji mleka, jaj*, ryb
 • W przypadkach niedoboru pokarmu w 1-4 dobie życia - pojenie noworodka wodą z glukozą
 • Wyłączne karmienie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia. W przypadku konieczności dokarmiania zaleca się stosowanie mieszanek hipoalergicznych (HA). W przypadku dzieci z grupy bardzo wysokiego ryzyka rozwoju alergii rozważa się także stosowanie w profilaktyce** mieszanek leczniczych opartych o białka mleka krowiego o wysokim stopniu hydrolizy, np. Bebilon pepti, Nutramigen)
 • Nierozszerzanie diety przed ukończeniem 6 miesiąca życia. Pojedyncze wprowadzanie nowych pokarmów do diety co 1-2 tygodnie***

  Zalecenia środowiskowe
 • Unikanie ekspozycji na dym papierosowy (także in utero)
 • We wczesnym okresie życia zmniejszanie ekspozycji na alergeny wziewne: kurz domowy, sierść zwierząt domowych, karaluchy
 • Unikanie zawilgocenia pomieszczeń
 • Zwiększona wentylacja
 • *Badania doświadczalne przeprowadzone w ostatnich latach sugerują, że niedobory choliny mogą powodować nieodwracalne zaburzenia rozwoju oun, a wtórnie m.in. dysfunkcje pamięci. Instytut Medycyny Narodowej Akademii Nauk USA zaleca spożycie choliny dla niemowląt w 1-6 mż.-125 mg/d; niemowląt w 6-12 mż. - 150 mg/d; dzieci w 1-3 rż. - 200 mg/d; kobiet w ciąży - 450 mg/d; kobiet w okresie laktacji - 550 mg/d. Najzasobniejszym źródłem choliny są jaja - ok. 300 mg/szt. Unikanie spożycia jaj przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią może być potencjanie ryzykowne dla potomstwa. Należy pamiętać, że mimo dużej zawartości cholesterolu w jajach ok. 210 mg/szt. nie wykazano ścisłej zależności pomiędzy dużym ich spożyciem a wzrostem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Obecność jaj w diecie ułatwia poprawne (i tanie !) zbilansowanie diety pod względem zawartości choliny, niezbędnych aminokwasów i witamin - i dlatego bez dogłębnej analizy nie należy eliminować jaj z diety.
  **U dzieci z objawami alergii na białka mleka krowiego nie stosuje się mieszanek HA.
  ***U dzieci z grupy bardzo wysokiego ryzyka rozwoju alergii mleko, pszenicę, kukurydzę, owoce cytrusowe i soję wprowadza się do diety nie wcześniej niż po ukończeniu 12 mż.; jaj po 24 mż.; ryby, owoce morza i arachidy po 36 mż.
  Odczulanie odgrywa istotną rolę w opiece nad pacjentami z alergicznym zapaleniem spojówek i błony śluzowej nosa oraz dzieci z astmą uczulonych głównie na roztocza kurzu domowego, pyłki brzozy i traw.
  Farmakoterapia chorób atopowych u dzieci opiera się na stosowaniu:
  – leków przeciwhistaminowych,
  – ketotifenu,
  – kromonów,
  – glikokortykosteroidów,
  b2-mimetyków,
  – leków antycholinergicznych,
  – metyloksantyn,
  – modyfikatorów leukotrienów (zafirlukast, montelukast, pranlukast).
  Ze względu na koszty i szczególne wymagania natury etycznej, obowiązujące odnośnie badań farmakologicznych z udziałem dzieci, wiele leków jest zarejstrowanych przez producentów tylko do stosowania u osób dorosłych lub starszych dzieci (12) (tab. 8). Wg danych z piśmiennictwa leki stosowane w terapii chorób atopowych u dzieci, jak np. salbutamol, bromek ipratropium czy budesonid, są jednymi z najczęściej stosowanych farmaceutyków niezgodnie z zaleceniami producentów, dotyczącymi formy podawania (np. rozkruszanie tabletek i przygotowywanie zawiesiny; unlicensed use) lub zmiany dawkowania, czy zalecania zbyt małym dzieciom (off-label use) (2, 3, 20). W przypadku „niezgodnego z ulotką” stosowania leku w dokumentacji chorego musi znaleźć się szczegółowy zapis uzasadniający podjęcie takiej decyzji.
  Tabela 8. Dopuszczalny wiek chorych mogących przyjmować leki stosowane w terapii chorób atopowych (dane rejestracyjne).
  Nazwa chemicznaNazwa handlowaWiek od którego można stosować lek
  ketotifenKetotifen1 (syrop)6 mż.
   Zaditen (syrop)6 mż.
   Zaditen (tabl.)5 rż.
  klemastynaClemastinum1 (syrop)2 mż.
   Clemastinum1 (amp., i.v., i.m.)3 rż.
  antazolinaPhenazolinum (drag.)4 rż.
   Phenazolinum (amp., i.m.)4 rż.
   Rhinophenazol2 (krople do nosa)7 rż.
   Rhinophenazol2 (krople do oczu)7 rż.
  dimetindenFenistil (krople)2 mż.
   Fenistil (amp., i.v.)2 mż.
  cetyryzynaAllertec (tabl.)6 rż.
   Zyrtec (krople)2 rż.
  loratydynaClaritine (syrop)3 rż.
   Flonidan (tabl.)3 rż.
  azelastynaAllergodil (tabl.)13 rż.
   Allergodil (aerozol donosowy)7 rż.
  ebastynaKestine (tabl.)13 rż.
  lewokabastynaHistimet (aerozol donosowy)12 rż.
   Histimet (krople do oczu)12 rż.
  kromoglikanIntal (kaps. do inhalacji)5 rż.
   Cromosol (aerozol do gardła)6 rż.
   Cropoz Plus (aerozol)5 rż.
   Cropoz N (aerozol donosowy)3 rż.
   Lomusol (aerozol donosowy)5 rż.
   Nalcrom (kaps., p.o.)2 mż.
  nedokromilTilade (aerozol)3 rż.
   Tilarin (aerozol donosowy)12 rż.
   Tilavist (krople do oczu)7 rż.
  salbutamolSalbutamol1 (syrop)2 rż.
  fenoterolBerotec 100 (aerozol)4 rż.
  formoterolForadil (kaps. do inhalacji)6 rż.
  salmeterolSerevent (aerozol)4 rż.
  terbutalinaBricanyl (proszek do inhalacji)13 rż.
  ipratropiumAtrovent (aerozol)7 rż.
  aminofilinaAminophyllinum3 (krople)3 mż.
   Aminophyllinum prolong.3 (tabl.)12 rż.
   Aminophyllinum retard4 (tabl.)12 rż.
  teofilinaTheoplus (tabl.)4 rż.
   Theospirex retard (tabl.)12 rż.
   Theophyllinum5 (płyn infuzyjny)12 rż.
  beklometazonBeclocort mite (aerozol)6 rż.
   Beclomet (aerozol)6 rż.
   Beclomet Nasal 50 (aerozol donosowy)6 rż.
   Becodisk (proszek do inhalacji)5 rż.
   Becotide (aerozol)5 rż.
  budesonidRhinocort (aerozol donosowy)7 rż.
  flunizolidSyntaris (aerozol donosowy)6 rż.
  flutikazonFlixotide 25 (aerozol)5 rż.
   Flixonase (aerozol donosowy)5 rż.
   Cutivate6 (maść, krem)13 mż.
  betametazonDiprosalic7 (maść, płyn)13 rż.
  klobetazolDermovate (maść, krem, płyn)13 mż.
  montelukastSingulair 5 (tabl.)6 rż.
  zafirlukastAccolate (tabl.)13 rż.
  1Polfa Warszawa; 2lek złożony: antazolina i nafazolina; 3Pliva Kraków; 4Lek Polska; 5Terpol; 6w przypadku stosowania u niemowląt producent zaleca szczególną ostrożność; 7lek złożony: betametazon i kwas salicylowy.
  Przyszłość terapii farmakologicznej chorób atopowych będzie prawdopodobnie zależała od doskonalenia obecnie stosowanych leków (kortykosteroidów, leków antyhistaminowych) i wprowadzenia nowych leków rozkurczających oskrzela, jak:
  – leki otwierające kanał K+ (niektóre plemiona afrykańskie wykorzystują w leczeniu astmy roślinne saponiny),
  – leki antycholinergiczne,
  – modulatory leukotrienów,
  – antagoniści tachykinin, endoteliny 1,
  – inhibitory receptora adenozynowego,
  – inhibitory cytokin i chemokin (np. IL5),
  – cytokiny przeciwzapalne (np. IL10, IL12),
  – monoklonalne przeciwciała anty-IgE,
  – inhibitory aktywności limfocytów Th2,
  – substancje hamujące adhezję, oraz stymulowania poprzez podawane mikroorganizmy odpowiedzi odpornościowych zależnych od limfocytów Th1 (18).
  Piśmiennictwo
  1. Barnes K.C.: Atopy and asthma genes – where do we stand? Allergy 2000, 55:803-817. 2. Bläker F. et al.: Anwendung von Medikamenten auberhalb der Zulassung oder ohne Zulassung bei Kinder. Monatschrift Kinderheilkunde 2000, 148: 904-908. 3. Chalumeau M. et al.: Off label and unlicensed drug use among French office based paediatricians. Arch. Dis. Child. 2000, 83: 502-505. 4. Chandra R.K.: Food allergy: a live tiger or a paper tiger? Nutr. Res. 1999, 19: 1-2. 5. Dorion B.J., Leung D.Y.M.: Selective expansion of T cells expressing Vb2 in peanut allergy. Pediatr. Allergy. Immunol. 1995, 6: 95-97. 6. Eigenmann P.A. et al.: Characterization of ovomucoid-specific T-cell lines and clones from egg-allergic subjects. Pediatr. Allergy. Immunol. 1996, 7: 12-21. 7. Halken S., Host A.: The lessons of noninterventional and interventional prospective studies on the development of atopic disease during childhood. Allergy. 2000, 55: 793-802. 8. Higgins J.A. et al.: Polyclonal and clonal analysis of human CD4+ T-lymphocyte responses to nut extracts. Immunology 1995, 84: 91-97. 9. Hoffman K.M. et al.: Evaluation of the usefulness of lymphocyte proliferation assays in the diagnosis of allergy to cow´s milk. J. Allergy. Clin. Immunol. 1997, 99: 360-366. 10. Hong S.J. et al.: Pepsin-digested peanut contains T-cell epitopes but no IgE epitopes. J. Allergy. Clin. Immunol. 1999, 104: 473-477. 11. Kaczmarski M. i wsp.: Wybrane aspekty epidemiologiczne chorób alergicznych u dzieci. Terapia 1998, 6,5:3-6. 12. Kmietowicz Z.: Drug indutry is unwilling to run trials in children. Br. Med. J. 2000, 320: 1362. 13. Kunicka A.: Transformacja blastyczna limfocytów krwi obwodowej jako test funkcji immunologicznej limfocytów oraz znaczenie tego testu w badaniach klinicznych. Ped. Pol. 1969, 44, 7: 897-904. 14. Martinez F.D. et al.: Association of interleukin-2 and interferon gamma production by blood mononuclear cells in infancy with parental allergy skin tests and with subsequent development of atopy. J. Allergy. Immunol. 1995, 96: 652-660. 15. Mazzarella G. et al.: Th1/Th2 lymphocyte polarization in asthma. Allergy. 2000, 55, supl.61: 6-9. 16. Moffat M.F., Cookson W.O.C.M.: Gene identification in asthma and allergy. Int. Arch. Allergy. Immunol. 1998, 116: 247-252. 17. Pelaia G. et al.: New perspectives in asthma treatment. Allergy 2000, 55, supl. 61: 60-66. 18. Priftanji A.V. et al.: Asthma and allergy in Albania. Allergy 1999, 54: 1042-1047. 19. Rinas U. et al.: Mechanisms of deficient interferon g production by cord blood mononuclear cells is reduced in newborns with a family history of atopic disease and independent from cord blood IgE-levels. Pediatr. Allergy. Immunol. 1993, 4:60-64. 20. Turner S. et al.: Unlicensed and off label drug use in paediatric wards: prospective study. Br. Med. J. 1998, 316: 343-345. 21. Wahn U.: What drives the allergic march. Allergy 2000, 55:591-599. 22. Yilmaz M.: Correlation between atopic disease and tuberculin responses. Allergy 2000, 55: 664-667.
  Nowa Pediatria 1/2004
  Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria