Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2001, s. 3-4
Anna Stolarczyk
Rola oligosacharydów w żywieniu niemowląt
The role of oligosaccharids in infants´ nutrition
z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Mikroflora jelitowa u niemowląt
Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka następuje w ciągu kilku pierwszych dni życia. Powodują to głównie bakterie z rodziny Enterobacteriacae, szczególnie z grupy Escherichia coli, ale też Klebsiella, Enterobacter, Bacteroides, Clostridia i G(+) ziarniaki. U niemowląt karmionych piersią dominującą mikroflorę stanowią bifidobakterie, natomiast mniej jest bakterii z rodzaju Clostridium i Enterococcus, w ogóle nie występują szczepy Klebsiella i Enterobacter. U niemowląt karmionych sztucznie mikroflora jest bardziej złożona, podobna jak u osób dorosłych. W jelicie grubym starszych dzieci i osób dorosłych można wyodrębnić ponad 400 różnych szczepów bakteryjnych. Dominacja bifidobakterii jest wynikiem obecności w pokarmie „czynnika bifidogennego”, tj. niestrawnych oligosacharydów, które ulegając fermentacji w jelicie grubym przez bifidobakterie równocześnie pobudzają ich wzrost. Głównym produktem fermentacji bifidobakterii jest kwas octowy, który poprzez obniżenie pH treści jelitowej oraz – dodatkowo przez silne działanie bakteriostatyczne hamuje szczepy patogenne. Inne produkty fermentacji, to kwas masłowy i propionowy. Kwas masłowy jest preferowanym źródłem energii dla kolonocytów, natomiast pozostałe kwasy, po wchłonięciu, są utleniane w wątrobie i tkankach obwodowych. Bifidobakterie wykazują ponadto korzystne działanie na organizm, poprzez stymulację układu odpornościowego i produkcję innych substancji o charakterze antybiotyków (tzw. bakteriocyny), hamujących rozwój szczepów patogennych. Ostatnio w testach laboratoryjnych wykazano, że niektóre bifidobakterie wykazują działanie antagonistyczne przeciwko E. coli 0157, przy czym najsilniejszy efekt dotyczył szczepów B. infantis i B. longum.
Oligosacharydy w pokarmie kobiecym
W skład węglowodanów pokarmu kobiecego, poza laktozą, wchodzą oligosacharydy, pentozy nukleotydowe, glikolipidy i glikoproteiny. Oligosacharydy stanowią bardzo zróżnicowaną frakcję około 130 związków – pochodnych kwasu sialowego, N-acetyloglukozoaminy, galaktozy, fruktozy oraz glukozy. Ich stężenie wynosi średnio 1,3-1,8 g w 100 ml, a najwyższe wartości osiągają w pierwszym tygodniu laktacji. Oligosacharydom przypisuje się szereg funkcji fizjologicznych – stanowią substraty do syntezy gangliozydów i sialoglikoprotein w procesie dojrzewania mózgu. Ze względu na podobieństwo struktury chemicznej do węglowodanów w cząsteczkach glikoprotein i glikolipidów na powierzchni komórek mogą odgrywać ważną rolę w zapobieganiu adhezji patogenów do receptorów i w wiązaniu toksyn, co sprzyja ochronie niemowlęcia przed zakażeniem. Oligosacharydy pokarmu kobiecego stanowią podstawowy substrat do fermentacji dla bifidobakterii w jelicie grubym, selektywnie pobudzając ich wzrost. Dominacja bifidobakterii w składzie mikroflory jelitowej niemowlęcia stanowi dodatkową barierę przed kolonizacją szczepów patogennych. Inne czynniki sprzyjające rozwojowi bifidobakterii w pokarmie kobiecym to: niskie stężenie białka, laktoferryna, lizozym i immunoglobuliny.
Prebiotyki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Gibson G.R.: Dietary Modulation of the Human Gut Microflora Using the Prebiotics Oligofructose and Inulin. J. Nutr. 1999; 129:1438S-1441S. 2. Gibson G.R., Roberfroid M.B.: Selective Stimulation of Bifidobacteria in the Human Colon by Oligofructose and Inulin. Gastroenterology 1995; 108:975-982. 3. Koletzko B., Aggett P.J., Bindels J.G. et al.: Growth, development and differentiation: a functional food science approach. B. J. Nutr. 1998; 80, Suppl.1:S5-S45. 4. Roberfroid M.B.: Concept of Functional Foods: The Case of Inulin and Oligofructose. J. Nutr. 1999; 129:1398S-1401S. 5. Roberfroid M.B.: Prebiotics and probiotics: are they functional foods? Am. J. Clin. Nutr. 2000; 71 (suppl.):1682S-7S. 6. Salminen S., Bouley C., Boutron-Ruault M.C. et al.: Functional food science and gastrointestinal physiology and function. B. J. Nutr.1998; 80, suppl. 1:S147-S171. 7. Van Loo J., Cummings J., Delzenne N. et al.: Functional food properties of non-digestible oligosacharides: a consensus report from the ENDO project (GDXII AIRII--CT94-1095). Br. J. Nutr. 1999; 81:121-32.
Nowa Pediatria 4/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria