Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3-4/2005, s. 115-116
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Właściwości diuretyczne odwaru ze znamion kukurydzy
Maksimović Z., Dobrić S., Koračević N. i wsp.: Diuretic activity of Maydis stigma extract in rats. Pharmazie 2004, 59, 967-971.
Zarówno w tradycyjnej, jak i oficjalnej medycynie znamiona kukurydzy ( Maydis stigma) stosowane są jako łagodny środek moczopędny, zmniejszający stany zapalne dróg moczowych, usuwający kamienie i piasek z nerek i pęcherza moczowego, używany w łagodnym przeroście gruczołu krokowego, zapaleniu pęcherza moczowego, dnie moczanowej, przewlekłym zapaleniu nerek i innych schorzeniach. Jednak do tej pory nie opublikowano doświadczalnych danych farmakologicznych wyjaśniających możliwy mechanizm działania moczopędnego tego leku.
Badania na szczurach wykazały, że 5% odwar ze znamion kukurydzy odznacza się silnym działaniem diuretycznym. Po 8 dniach podawania odwaru zwierzętom doświadczalnym drogą pokarmową raz dziennie w ilości 10 ml/kg masy ciała stwierdzono, że ilość wydalanego moczu wzrosła o około 76% w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej wodę. Po tym czasie poziom sodu w moczu zwierząt wzrósł o około 60%, potasu o około 40%, chloru o około 12% i mocznika prawie 4-krotnie. Klirens nerkowy dla kreatyniny wzrósł z 3,73 do 5,02 mg/min/kg, a pH podwyższyło się z 6,2 do 6,5. Przeprowadzone badania wskazują, że moczopędne działanie 5% odwaru ze znamion kukurydzy jest skorelowane ze wzrostem poziomu filtracji w kłębuszkach nerkowych i hamowaniem reabsorpcji w kanalikach nerkowych sodu i chloru. Proces ten zachodzi pod wpływem nieznanego jeszcze czynnika wewnętrznego. W skład znamion kukurydzy wchodzą polifenole, garbniki, kumaryny i związki flawonoidowe. Badania nad wyjaśnieniem tego mechanizmu trwają.
Kurkumina i jej półsyntetyczna pochodna zmniejszają toksyczność nikotyny
Kalpana C., Menon V.P.: Inhibition of nicotine-induced toxicity by curcumin and curcumin analog: A comparative study. J. Med. Food 2004, 7, 467-471.
W badaniach użyto kurkuminy (dimerycznej pochodnej kwasu ferulowego) występującej w kłączu Curcuma longa oraz jej półsyntetycznej pochodnej (bis-1,7-(4-hydroksy-fenylo)-hepta-1,6-dieno-3,5 dionu). Zatrucie płuc u samców szczurów wywoływano za pomocą nikotyny, którą podawano podskórnie w dawce 2,5 mg/kg masy ciała przez 22 tygodnie. Powodowała ona w surowicy krwi zwierząt doświadczalnych wzrost utleniania lipidów oraz wyraźne zmniejszenie poziomu kwasu askorbinowego, witaminy E, zredukowanego glutationu, peroksydazy glutationowej, dysmutazy nadtlenkowej i katalazy. Obserwowano także obniżenie poziomu cynku i wzrost zawartości miedzi i ferrytyny w surowicy krwi zwierząt. Kurkuminę i jej półsyntetyczną pochodną podawano doustnie w dawce 80 mg/kg mc. przez cały czas trwania doświadczenia.
Stwierdzono, że podawanie kurkuminy i jej pochodnej znacznie obniża utlenianie lipidów i wzmaga właściwości przeciwutleniające surowicy. Substancje te regulowały także poziom cynku, miedzi i ferrytyny. Efekt ten był bardziej wyraźnie zaznaczony w przypadku półsyntetycznej pochodnej kurkuminy.
W podsumowaniu autorzy sugerują, że zarówno kurkumina, jak i jej pochodna, mogą służyć jako substancje odtruwające dla palaczy tytoniu, zabezpieczając ich w dużym stopniu przed zatruciem płuc i wynikającymi nowotworami tego narządu.
Neuroochronne działanie kwasu rozmarynowego
Gao L.P., Wei H.L., Zhao H.S. i wsp.: Antiapoptopic and antioxidant effects of rosmarinic acid in astrocytes. Pharmazie 2005, 60, 62-65.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3-4/2005
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii