Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3-4/2005, s. 91-97
Olaf Kalisz1, Tadeusz Wolski2, 3, Marek Gerkowicz1
Terapia zaburzeń krążenia obwodowego i mózgowego przy użyciu preparatów z miłorzębu dwuklapowego ( Ginkgo biloba)
Peripheral and cerebral circulatory disturbances therapy and administration of ginkgo biloba preparations
1II Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz
2Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak
3Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Akademii Rolniczej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Dyduch
Summary
Ginkgo biloba - a plant used for many years in traditional Chinese medicine, due to its properties, has attracted the attention and interest of physicians of various specialties. The results of clinical trials carried out recently seem to justify considerable interest in this raw material and confirm the purposefulness of using Ginkgo biloba extract in the treatment of such pathologies as: disturbances of peripheral and cerebral circulation, Alzheimer´s diseasse, vascular dementia, peripheral claudication and tinnitus of vascular origin. There are reports accounting for favourable therapeutic effect of Ginkgo biloba extract in patients with glaucoma. The most important properties of the extract containing, among others, flavonoids and terpenoids include: neuroprotective and antioxidant action, membrane stabilization, inhibition of platelet-activating factor as well as apoptosis inhibition. Ginkgo biloba extract also causes endothelium relaxation mediated by inhibition of 3´,5´-cyclic GMP and protects nervous cells counteracting nitric oxide toxic damage.
Charakterystyka rośliny
Miłorząb japoński – ( Ginkgo biloba, miłorząb dwuklapowy) jest przedstawicielem klasy Ginkgopsida z podgromady Gymnospermae. Jest on jednym z najstarszych gatunków drzew ciągle obecnych w przyrodzie. Roślina ta pochodzi z Chin, a do Europy i Ameryki Północnej trafiła w 18 wieku. Pierwsze okazy miłorzębu zostały sprowadzone do Europy z Japonii w roku 1727 i posadzone w ogrodzie botanicznym w Utrechcie. Drzewa mogą osiągać do 40 m wysokości i charakteryzują się długowiecznością – dożywają nawet 1500 lat.
Korona młodych okazów jest wąskocylindryczna, u starszych wąskostożkowa. Pień prosty, „strzałowaty”, u starszych egzemplarzy korowina głęboko spękana. Średnica starych drzew może dochodzić do 5 m. Gałęzie osadzone na pniu prostopadle. Gałązki zróżnicowane na żółtawopopielate długopędy i gęsto ustawione na nich krótkopędy, o charakterystycznych wałeczkach, będących pozostałościami po opadłych łuskach i liściach (do ok. 4 cm długości). Długopędy roczne często grubsze na końcu niż u nasady.
Liście ustawione skrętolegle na długopędach, na krótkopędach gęsto skupione po 3-5. Kształt szerokowachlarzowaty, blaszka skórzasta, twarda, o unerwieniu równoległym, rozgałęziającym się dychotomicznie; jesienią przebarwiają się na kolor jaskrawożółty.
Roślina jednopienna, choć kwiaty rozmieszczone są dwupiennie. Męskie – zebrane w zwisające kotki, zaś żeńskie na długich szypułach o dwóch zalążkach.
Zazwyczaj rozwija się tylko jeden zalążek kwiatu żeńskiego. Owoc jest barwy żółtej, na długiej szypule, otoczony mięsistą osnówką. Przypomina śliwkę o średnicy około 2,5-3 cm. Miłorząb jest bardzo odporny na mróz. Jest rośliną światłolubną.
Substancje biologicznie aktywne
Wyciąg z Ginkgo biloba zawiera ponad 60 bioaktywnych składników (1). Najistotniejsze są jednak dwie główne grupy składników – flawonoidy i terpenoidy. Większość wyciągów z Ginkgo biloba zawiera około 24% flawonoidów i około 6% terpenoidów. Frakcja flawonoidów składa się z glikozydów kwercetyny, kemferolu i izorametyny (2, 3, 4). W skład flawonoidów wchodzą także biflawony. Frakcja terpenoidowa składa się z ginkgolidów A, B, C, J i M (około 2,8-3,4%), oraz z bilobalidu (2,6-3,2%). Wyciąg z Ginkgo biloba zawiera także kwas ginkgolowy, będący alergenem i wywołujący również działanie neurotoksyczne (5-9). Standardowy wyciąg z Ginkgo biloba nie może zawierać więcej niż 0,0005% kwasu ginkgolowego (10). Wyciąg zawiera także kwasy organiczne, np. kwas kynurenowy, kwas 6-hydroksykynurenowy, kwas wanilinowy oraz kwas glukuronowy. Zawiera on także proantocyjanidyny, garbniki, sitosterole, karotenoidy, polisacharydy, glukozę i inne składniki (2).
Działanie lecznicze
Mechanizm działania Ginkgo biloba (Gb) wynika z jego funkcji neuroprotekcyjnych, antyoksydacyjnych, stabilizatora błony komórkowej i inhibitora czynnika płytkowego (11-14). Wyciąg z Ginkgo biloba chroni przed uszkodzeniami związanymi z działaniem wolnych rodników (15, 16). Za antyoksydacyjny efekt działania i wymiatanie wolnych rodników odpowiedzialne są flawonoidy. Potencjał oksydacyjny Ginkgo biloba jest porównywalny z kwasem askorbinowym, glutationem, a-tokoferolem i octanem retinolu (16-18).
Wyciąg z Ginkgo biloba chroni metabolizm mitochondrialny i wytwarzanie adenozyno-trifosforanu w wielu tkankach, a także zapobiega częściowo zmianom morfologicznym i uszkodzeniom oksydacyjnym związanym z procesem starzenia się mitochondriów (12, 19-22).
Ginkgo biloba hamuje działanie syntazy tlenku azotu (iNOS) (23) oraz czynnika aktywującego płytki (24, 25). Za hamowanie czynnika aktywującego płytki (PAF) odpowiedzialne są ginkgolidy.
Ginkgo biloba wykazuje także działanie ochronne, zapobiegając neurotoksycznemu efektowi działania glutaminianów (26, 27). Ginkgo biloba zapobiega uszkodzeniu związanemu z reperfuzją po niedokrwieniu mózgu (28) oraz serca (29-31), wykazuje neuroprotekcyjne działanie i hamuje apoptozę w hodowlach komórkowych (32-36). W badaniach na gerbilach wykazano, że ekstrakt z miłorzębu – Egb 761 wywiera działanie ochronne na uszkodzenia neuronalne spowodowane niedokrwieniem (37).
Ginkgo biloba poprawia zarówno krążenie obwodowe, jak i krążenie mózgowe (38), zmniejszając lepkość krwi (39) i hamując agregację płytek (40, 41) oraz formowanie skrzepu (42).
Ginkgo biloba charakteryzuje także efekt farmakologiczny, polegający na relaksacji (rozkurczu) endotelium wywoływanym przez hamowanie 3´,5´-cyklicznej GMP (2, 43) oraz stymulacji wychwytu choliny przez hipokampus (44, 45). W badaniu przeprowadzonym na szczurach wykazano, że mechanizm wazodylatacyjny Gb wynika także z hamowania napływu jonów wapnia przez kanały wapniowe oraz z aktywacji uwalniania NO (46).
Miłorząb japoński wykazuje także działanie hamujące monoaminooksydazę A i B. Hamuje on poza tym tworzenie się złogów b-amyloidu (47).
Działanie neuroprotekcyjne
Neuroprotekcyjne działanie Gb zostało wykazane zarówno in vivo jak i in vitro (14). W badaniach in vitro wyciąg EGb 761 wykazywał działanie ochronne na hodowle komórkowe neuronów poddane destrukcyjnemu działaniu hipoksji (48), nadtlenku wodoru (35, 49-54), glutaminianu (55, 56), b-amyloidu (33, 57), tlenku azotu (34) i cyjanków (55). W badaniach in vivo redukcję neuronalnego uszkodzenia przez wyciąg EGb 761 zaobserwowano przy przejściowym zamknięciu tętnicy środkowej mózgu (MCAO) u szczurów (28, 55), hipoksji (58), a także narażeniu na ciepło lub zimno (59, 60).
Wyciąg z Gb redukuje apoptozę (32) indukowaną przez różne czynniki: staurosporynę (32), grupy hydroksylowe (35, 49, 53, 61), przecięcie nerwu węchowego (62) i MCAO u szczurów (28). Działanie zapobiegające apoptozie zostało oznaczone za pomocą fragmentacji DNA (28, 32) oraz za pomocą elektroforezy żelowej (32, 49, 53).
EGb 761 powoduje także zwiększenie przepływu krwi, głównie w naczyniach obwodowych. Potwierdzają to prace na zwierzętach (63, 64). W badaniu na szczurach wykazano, że EGb 761 powodował zmniejszenie hipoperfuzji mózgowej po 10-minutowym, uogólnionym niedokrwieniu. Efekt ten był widoczny po 15 i 45 min niedokrwienia (55). Dodatkowym efektem działania EGb 761 jest wpływ na uwalnianie z przestrzeni wewnątrzkomórkowej katecholamin, co wywołuje pośredni efekt sympatykomimetyczny (65, 66). Zaobserwowano także wzrost poziomu monoamin biogennych w pewnych regionach mózgu u szczurów po podaniu EGb 761 (67).
Istotną właściwością EGb 761 związaną z działaniem antyoksydacyjnym jest zapobieganie utlenianiu lipoprotein frakcji LDL, co poprawia funkcjonowanie śródbłonka i wpływa na spowolnienie miażdżycy (68).
EGb 761 powoduje także zwiększenie poziomu NO poprzez aktywację śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (69). EGb 761 hamuje cykliczną GMP fosfodiesterazę, wydłużając tym samym wazodylatacyjny efekt działania NO (70).
EGb 761 wpływa również na zmniejszenie lepkości krwi, wykazując działanie antagonistyczne do czynnika aktywującego płytki (71). EGb 761 może także wpływać na zmniejszenie agregacji trombocytów poprzez zwiększanie syntezy prostacyklin (72).
Wpływ EGb 761 na uwalnianie noradrenaliny w mózgu nie jest do końca wyjaśniony. Istnieją prace wskazujące na zwiększone wydzielanie noradrenaliny po podaniu EGb 761 (73), a także prace wskazujące na obniżenie poziomu noradrenaliny (74).
W badaniach na myszach wykazano, że EGb 761 wpływa na zahamowanie degeneracji neuronów dopaminergicznych w ciele prążkowanym (75-77). Może to sugerować, że zahamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy i zahamowanie aktywności oksydazy monoaminy może się wiązać z neuroprotekcyjnym mechanizmem działania EGb 761.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3-4/2005
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii