Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3-4/2005, s. 87-90
Olaf Kalisz1, Tadeusz Wolski2, 3, Marek Gerkowicz1
Miłorząb japoński – pomnik przyrody i roślina lecznicza
Ginkgo biloba – nature monument and medicinal plant
1II Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz
2Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak 3Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Akademii Rolniczej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Dyduch
Summary
Ginkgo biloba L. is a plant coming from China where it has been used for many years in traditional Chinese medicine. From China the plant was brought to the USA, Europe, here also to Poland. Ginkgo biloba is characterised by longevity and resistance to environmental pollution, pests and diseases. This is a plant especially valuable because of its properties as a neuroprotector, antioxidant, inhibitor of platelet-activating factor, and apoptosis inhibitor. Extract from Ginkgo biloba leaves is, among others, used in the therapy of Alzheimer´s disease, disturbances of cerebral and peripheral blood flow and vascular dementia.
Miłorzab japoński ( Ginkgo biloba L.), inaczej dwuklapowy, jest jedynym żyjącym do dziś przedstawicielem rodziny miłorzębowatych ( Ginkgoaceae). Gatunek ten przetrwał w niemal niezmienionej formie ponad 150 mln lat, stąd też często określany jest mianem żywego pomnika ery mezozoicznej („żywa skamielina”). Dziko rosnące miłorzęby spotyka się w górach zachodnich Chin. Fragmenty tego reliktowego gatunku znaleziono w skamieniałościach liczących ponad 150 mln lat (1-3).
W okresie trzeciorzędu na kuli ziemskiej występowało 17 gatunków miłorzębu (4). Jak podaje piśmiennictwo, najstarsze drzewa tego gatunku znajdują się prawdopodobnie w Chinach, gdzie występują okazy przekraczające 40 m wysokości i mają prawie 4 tys. lat. Z Chin miłorząb prawdopodobnie był introdukowany do Japonii i Korei, gdzie rosną drzewa 1100-letnie, osiągające 31 m wysokości i 17 m obwodu pnia (5). W Japonii (Sandai) natomiast występują okazy 1250-letnie. Poza Dalekim Wschodem gatunek ten osiąga znacznie mniejsze rozmiary, a najstarsze drzewa mają około 290 lat.
Do Europy i Stanów Zjednoczonych miłorząb dwuklapowy introdukowano z Japonii w XVIII w. i dlatego często nazywany jest japońskim (6). Najstarszy okaz holenderski, introdukowany z Japonii w 1730 r., posadzono w ogrodzie botanicznym w Utrechcie (7). Drzewo to było uprawiane prawie przez 30 lat w szklarni, po czym przesadzono je do gruntu. Od 1754 r. miłorzęby zaczęto sadzić na większą skalę. Dokładna data introdukcji miłorzębu do Polsaki nie jest znana. Najstarszym miłorzębem dwuklapowym jest drzewo rosnące w Łańcucie, posadzone przez księżną Lubomirską na przełomie lat 1770/1780 (8). W parku puławskim miłorząb został posadzony między 1784 a 1820 rokiem (9).
Miłorząb dwuklapowy należy do drzew dwupiennych, rozdzielnopłciowych i wiatropylnych. Zdarza się również, że na tym samym drzewie niektóre gałęzie mają kwiaty męskie i żeńskie (10). Gatunek ten wchodzi w okres obradzania nasion dopiero po 40 roku życia, a nawet później (6). Piśmiennictwo podaje, że w Korei drzewa 15-20-letnie są w stanie wydawać nasiona, natomiast drzewa szczepione wydają nasiona już po 3-5 latach (11, 12).
W Polsce Ginkgo biloba kwitnie w maju lub w pierwszej połowie czerwca. Kwiaty wyrastają z kątów liści lub łusek skróconych pędów i są mało widoczne. Kwiaty męskie mają liczne pręciki ze zwisającymi i podłużnie pękającymi pylnikami. Kwiaty żeńskie (owocolistki) składają się z dwu zalążków umieszczonych na podłużnej szypułce (5, 6). Nasiona z drzew opadają później niż liście (listopad).
Miłorząb można rozmnażać z nasion i wegetatywnie. W Polsce zdolność kiełkowania nasion jest mała (20 do 30%) ze względu na niedojrzałość zarodków (6, 13). Nasiona importowane z Chin, Korei i Japonii kiełkują w około 45%. Fizjologicznie dojrzałe nasiona zachowują zdolność kiełkowania przez jeden rok (13). Nasiona wysiewa się jesienią lub wiosną po uprzedniej stratyfikacji w temperaturze +2oC przez 30 do 60 dni (6, 13). Najlepszym sposobem rozmnażania miłorzębu jest ukorzenianie sadzonek zielnych – półzdrewniałych i zdrewniałych, pobranych z całej długości jednorocznych pędów, które ukorzeniają się w 40 do 70%, w zależności od zastosowanej substancji wzrostowej.
Miłorząb jest gatunkiem światłolubnym i wyjątkowo dobrze rośnie w klimacie nadmorskim (5, 6). Jest to drzewo wrażliwe na niskie temperatury, zwłaszcza jego siewki i okazy młode (6-10-letnie). Można go uprawiać na glebach krzemowych i krzemowo-ilastych, utrzymujących przez cały rok wystarczającą wilgotność; jednak źle reaguje na nadmiernie wilgotne i podmokłe gleby (5). Niektórzy badacze uważają, że należy go sadzić na glebach ciężkich (gliny, mady) oraz lekkich (piaski gliniaste), natomiast unikać gleb piaszczystych i suchych oraz podmokłych (6). Drzewo to rośnie wolno i po 3 latach uprawy osiąga około 1 m.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3-4/2005
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii