Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2011, s. 1061
dr hab. med. Teresa Jackowska
Komentarz do prac
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy Państwu kolejny numer czasopisma tym razem o tematyce pediatrycznej. Artykuły powstały na „zapotrzebowanie” pediatrów, pracujących w oddziałach ogólnopediatrycznych. Dlatego też tematyka zagadnień jest tak obszerna i dotyczy różnych dziedzin z pediatrii: gastroenterologii, nefrologii, kardiologii, hematologii, zaburzeń snu u dzieci, pediatrii społecznej.
Przyczyny i zaburzenia, z powodu których są przyjmowane dzieci do oddziałów pediatrycznych są różnorodne, stąd wiedza i doświadczenie pracujących tam lekarzy musi być ogromna. Zdecydowana większość dzieci kończy tam diagnostykę i leczenie, natomiast niektóre muszą być kierowane do oddziałów wysokospecjalistycznych. Nie zwalnia to jednak lekarza pediatry od zapoznania się z rozpoznaniem ostatecznym i pogłębienia wiedzy z danej dziedziny.
Drogi czytelniku, w numerze znajdziesz dziewięć prac oryginalnych i dwie przeglądowe oraz informację o Klinice Pediatrii CMKP, która tego roku obchodzi 35-lecie istnienia.
W artykule z dziedziny gastroenterologii czytelnik zapozna się z najnowszą terapią sekwencyjną zakażeń H. pylori, zgodną z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN i NASPGHAN z 2011 roku. Autorzy publikacji na podstawie badań randomizacyjnych uważają, ze dziesięciodniowa terapia sekwencyjna daje u dzieci średnio o 18% lepsze wyniki niż terapia standardowa, przy podobnie znikomej liczbie działań niepożądanych i może być w Polsce terapią pierwszego wyboru.
Tematy nefrologiczne dotyczą zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej z uwzględnieniem wyników biopsji kości u dzieci z przewlekłą chorobą nerek oraz w innym artykule opisano przypadek kliniczny dziecka z agenezją nerki, które mimo wczesnego rozpoznania wrodzonej wady rozwojowej układu moczowego nie zostaje objęte specjalistyczną opieką nefrologiczną, co doprowadza do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Autorzy pierwszej pracy, wybitni nefrolodzy na podstawie własnych badań (biopsji kości), oceniają występowanie zmian kostnych u dzieci z różnym stopniem zaawansowania przewlekłej choroby nerek. Autorzy uważają, że badanie parametrów biochemicznych ma ograniczoną przydatność dla określenia typu osteodystrofii nerkowej, a biopsja kości pozostaje nadal złotym standardem dla rozpoznania. Przewaga osteodystrofii nerkowej, związanej z nadczynnością przytarczyc u dzieci z mniej zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek sugeruje zbyt późne zgłaszanie tej grupy dzieci do nefrologa lub zbyt późne rozpoczynanie leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.
Prace z dziedziny kardiologicznej dotyczą obrazu klinicznego kardiomiopatii przerostowej u dzieci oraz przydatności oznaczania biomarkerów kardiologicznych w ocenie czynności serca u dzieci chorych na białaczkę, leczonych antracyklinami. Obie prace są oryginalne i oparte na doświadczeniach własnych autorów.
Kolejny bardzo praktyczny artykuł porusza możliwość szybkiej diagnostyki zakażeń u dzieci za pomocą szybkiego testu do oceny prokalcytoniny (PCT-Q). We wnioskach ze swojej pracy autorzy uważają, ze test ten może być stosowany jako test przesiewowy u dzieci z wysoką gorączką w diagnostyce ambulatoryjnej zakażeń.
Jest także praca dotycząca zastosowania polisomnografii do diagnostyki zaburzeń oddychania (zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, lub zespołu zwiększonego oporu w górnych drogach oddechowych) u dzieci chrapiących w czasie snu. W pracy własnej autorzy podkreślają korzyści adenotonsillektomii u tych dzieci, u których zespoły obturacyjnego bezdechu sennego wywołane są przerostem migdałków, bowiem po zabiegu mogą ustąpić bezdechy obturacyjne oraz ograniczenie chrapania w czasie snu.
Na oddziale pediatrycznym lekarz musi mieć wiedzę o problemie jakim jest nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowaniach ryzykownych u dzieci i młodzieży. Te dwa ostatnie zagadnienia przedstawiono także na podstawie badań własnych.
Prace przeglądowe dotyczą współczesnych poglądów na etiologię „idiopatycznych” komorowych zaburzeń rytmu serca, oraz nowoczesnych danych o założeniach inżynierii tkankowej, wykorzystywanych metodach oraz dostępnych produktach komercyjnych z opisem klinicznego zastosowania produktów u dzieci w celu regeneracji skóry i naskórka, tętnicy płucnej, plastyki pęcherza moczowego i cewki moczowej oraz rekonstrukcji kości.
Serdecznie polecam Państwu przygotowane przez Nas publikacje i zachęcam do lektury oraz wykorzystania praktycznego zdobytej dzięki temu wiedzy, co dla lekarza jest największym sukcesem.
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
Postępy Nauk Medycznych 12/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych