Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2013, s. 400-405
*Daniel Kowalski, Magdalena Pieniężna-Ćwirko, Rafał Kamiński, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski, Marcin Wąsowski
Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku
New trends in fracture fixation in elderly patients
Department of Traumatology and Orthopaedics, The Medical Centre of Postgraduate Education, prof. Adam Gruca Hospital, Otwock
Head of Department: prof. Stanisław Pomianowski, MD, PhD
Streszczenie
Wraz ze starzeniem się społeczeństwa coraz częstszym wyzwaniem staje się leczenie złamań osteoporotycznych. Do tzw. złamań osteoporotycznych zaliczamy: złamania kompresyjne trzonów kręgów piersiowych i lędźwiowych, złamanie końca dalszego kości promieniowej, złamanie końca bliższego kości udarowej i ramiennej. Stosowane przez lata leczenie zachowawcze i czynnościowe stopniowo wypierane jest przez leczenie operacyjne. Na taki san rzeczy wpływ ma: ciągłe udoskonalanie technik operacyjnych, w tym nowoczesna endoprotezoplastyka stawów ramiennego i biodrowego, techniki osteostyntezy pozwalające na stabilne zespolenie odłamów kości o zmniejszonej gęstości mineralnej, techniki operacyjne małoinwazyjne, oraz poprawa okołooperacyjnej opieki anestezjologicznej. Korzyści płynące ze skrócenia czasu leczenia i rekonwalescencji chorych to: szybki powrót do samodzielności, zmniejszający presję na otoczenie chorego, oraz czynnik ekonomiczny, z którego wynika, że wcześnie i prawidłowo przeprowadzone leczenie operacyjne z krótki czasem hospitalizacji w ramach oddziału zabiegowego jest tańsze od długotrwałego leczenia czynnościowego lub zachowawczego z wielodniową opieką specjalistyczną i pielęgnacyjną, powtarzanymi badaniami radiologicznymi, transportem chorego na kolejne kontrole ambulatoryjne etc.
Summary
With the aging of the population it becomes more and more challenging to treat osteoporotic fractures. The so-called osteoporotic fractures include compression fractures of thoracic and lumbar vertebrae, fractures of the distal radius, fractures of the proximal femur and humerus. Applied over the years the conservative therapy is gradually being replaced by surgery. Such a situation is affected by: continuous improvement of surgical techniques, including modern shoulder arthroplasty and hip joints, osteosynthesis technique allowing a stable fixation of bone fragments of reduced bone mineral density, minimally invasive surgical techniques, and improved perioperative anesthesia care. The benefits of reducing the duration of treatment and recovery of patients are: a quick return to independence, reducing pressure on the environment of the patient, as well as an economic factor, which shows that early and properly performed surgery with a short hospital stay in the surgical ward is cheaper than conservative long-term treatment with specialist care and nursing, repeated radiological examinations, transport, outpatient controls etc.
Introduction
Osteoporosis is a systemic skeletal disease, frequently associated with elderly persons, that manifests with a decrease of the bone mass, abnormal microarchitecture of the bones and results in increased risk of fracture occurrence. In the practice of an orthopaedic and a trauma surgeon, the most important factors that are common for senile and post-menopausal osteoporosis, include: decreased mineral density of the bones (especially the spongy bones), advanced biological age of the patient, frequent presence of coexisting diseases of the circulatory system, the respiratory system and the nervous system, hormonal abnormalities, decreased general efficiency and fitness. The so-called osteoporotic fractures include: compression fractures of the thoracic and lumbar vertebrae, distal radial fractures, as well as proximal femoral and humeral fractures (1). Applied over the years, the conservative therapy is gradually being replaced by surgery. Conservative and functional treatment remains the gold standard in treatment of fractures of the spine and the upper limb, and surgical treatment of the femoral fractures (2). However, in justified cases, all listed damages of the motoric system may be treated with surgical methods. Modern surgical techniques facilitate early return to movement, which allows managing patients without immobilization of the operated region in plaster casts, which are especially troublesome for elderly people.
Fractures of the proximal femur
Within the proximal femur, we distinguish femoral neck fractures and trochanteric fractures. In accordance with the recommendations of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology, which were binding over the years, femoral neck fractures were treated according to the rule that each patient has the right to spare his/her own hip joint, i.e. the objective was to perform surgical fixation and obtaining union within the area of the femoral neck. Such management required from the patient not to bear weight on the operated limb over a few weeks (or rather a few months, i.e. from 3 to 6 months), i.e. moving with assistance of elbow crutches or a walking frame. In practice, the total elimination of weight bearing by the operated lower limb in elderly and senile patients is possible only as a result of a ban of rising to a standing position. Such management favours development of such complications as: bedsores, urinary tract infections, respiratory tract infections, further worsening in efficiency and fitness, acceleration in lowering mineral density of the bones. It is also worth emphasizing that in a vast majority of cases, a specific blood supply to the femur within the area of its neck results in failure in an attempt to obtain bone union or it may lead to aseptic necrosis of the femoral head. Bipolar hip hemiarthroplasty seems to be a beneficial solution in femoral neck fractures in elderly patients. Significant advantages of this therapeutic method include: possibility of weight bearing by the operated limb from the first day after surgery, no necessity to surgically prepare the acetabulum, which shortens duration of the surgical procedure and lowers blood loss and a lower risk of joint dislocation comparing to total hip arthroplasty. Additionally the bipolar alloplasty shows no tendency of painful protrusion of the endoprosthesis head into the acetabulum, which is characteristic for the Austin-Moore hemiprosthesis (3) (fig. 1).
Fig. 1. Radiograms of the pelvis: preoperative with visible right femoral neck fracture and postoperative after bipolar cemented alloplasty.
In principle, trochanteric fractures of the femur have been surgically treated for years. However, for a decade, an osteosynthesis method has been available, that may be recognized as the optimum method. It is the intramedullar fixation by the Gamma nail. It is charecterised by:
– an exceptionally high stability of the fixation, which allows rising to a standing position and weight bearing of operated limb before the bone union occurs,
– minimal invasiveness of the procedure – 3 skin cuts measuring approximately 4, 2 and 1 cm in length for performing closed reposition and fixation of the bone fragments,
– minimal intraoperative blood loss.
It is extremely important that weight bearing and exercising of the operated limb is possible from the first day post-op. The small surgical approaches significantly lower the risk of infectious complications in elderly patients. Those patients frequently use diapers, are uncared-for, or have a tendency to remove dressing from the postoperative wound due to senile dementia.
The friendly fixation system allows performing the surgery within approximately 30 minutes (4) (fig. 2).
Fig. 2. Intertrochanteric fracture of the left femur – preoperative radiogram and postoperative radiogram after surgical fixation with an intramedullary Gamma nail.
Osteoporotic fractures in the upper limb and spine
As it was mentioned at the beginning, other osteoporotic fractures are most frequently treated by conservative and functional methods:
– compression fractures of the vertebrae – by back braces and back support belts,
– distal radial fractures – by closed reduction and immobilization in a plaster cast (in case of secondary displacements or exceptionally unstable fractures – additionally fixed by a percutaneous insertion of Kirschner wires),

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dell R, Greene D, Anderson D, Williams K: Osteoporosis Disease Management: What every orthopaedic surgeon should know. JBJS Am 2009 Nov; 91(6): 79-86.
2. Dell R, Greene D, Schelkun S, Williams K: Osteoporosis Disease Management: The role of the orthopaedic surgeon. JBJS Am 2008 Nov; 90(4): 188-194.
3. Althausen P, Coll D, Cvitash M et al.: Economic viability of a community-based level-II orthopaedic trauma system. JBJS Am 2009 Jan; 91(1): 227-235.
4. Gehring L, Lane J, O’Connor M: Osteoporosis: management and treatment strategies for orthopedic surgeons. JBJS Am 2008 Jun; 90(6): 1362-1374.
5. Pietrzak S, Szymańska E: Zrzeszotnienie kości starcze. [W:] Marciniak W, Szulc A: Wiktora Degi Ortopedia i rehabilitacja. T. 2, PZWL, Warszawa 2003: 174-177.
6. Tylman D, Dziak A: Zasady postępowania w pourazowych uszkodzeniach narządu ruchu. [W:] Traumatologia narządu ruchu. T. 1, PZWL, Warszawa 1996: 123-202.
7. Hou M, Parvizi J, Bal S, Mont M: What’s new in total hip artroplasty. JBJS Am 2008 Sep; 90(9): 2034-2055.
8. Ramseier L, Janicki J, Weir S, Narayanan U: Femoral fractures in adolescents. A comparison of four method of fixation. JBJS Am 2010 May; 92(5): 1122-1129.
9. Cole P, Miclaull T, Ly M, Morgan R: What’s new in orthopedic trauma. JBJS Am 2008 Dec; 90(12): 2804-2822.
10. Chen N, Jupiter J: Management of distal radial fractures. JBJS Am Sep 2007; 89(9): 2051-2062.
11. Gardner M, Griffith M, Demetrakopoulos D et al.: Hybrid locked plating of osteoporotic fractures of the humerus. JBJS Am 2006 Sep; 88(9): 1962-1967.
12. Osieleniec J, Czerwiński E, Zemankiewicz S: Wertebro- i kyfoplastyki w leczeniu osteoporotycznych złamań kręgosłupa: oczekiwania i obawy. Postępy Osteoartrologii 2003; 14 (suppl. 1): 24.
13. Manson N, Phillips F: Minimally invasive techniques for the treatment of osteoporotic vertebral fractures. JBJS Am 2006 Aug; 88(8): 1862-1872.
14. Horwitz D, Kubiak E: Surgical treatment of osteoporotic fractures about the knee. JBJS Am 2009 Dec; 91(12): 2970-2982.
15. Moroni A, Faldini C, Pegreffi F et al.: How to prevent fixation failure in patients with an osteoporotic trochanteric fracture treated with Dynamic Hip Screw: a prospective randomized study. Annual OTA meeting 2002.
16. Butt MS, Krikler SJ, Nafie S et al.: Comparison of dynamic hip screw and gamma nail: a prospective, randomized, controlled trial. Injury 1995; 26(9): 615-618.
17. Parkkari J, Kannus P, Poutala J et al.: Force attenuation properties of various trochanteric padding materials under typical falling conditions of the elderly. J Bone Mineral Res 1994; 9: 1391-1396.
18. Koval KJ, Friend K, Aharonoff G et al.: Weightbearing after hip fracture: a prospective series of 596 geriatric hip fracture patients. J Orthop Trauma 1996; 10(8): 526-530.
19. Szpalski M, Gunzburg R: Prevention of hip lag screw cut-out in osteoporotic patients: rationale and review of the literature. Bull Hosp Joint Dis 2001/2002; 60(2): 84-88.
20. Fernandez DL, Geissler WB: Treatment of displaced articular fractures of the radius. J Hand Surg 1991; 16(3): 375-384.
21. Young BT, Rayan GM: Outcome following nonoperative treatment of displaced distal radius fractures in low-demand patients older than 60 years. J Hand Surg 2000; 25(1): 19-28.
otrzymano: 2013-03-25
zaakceptowano do druku: 2013-05-08

Adres do korespondencji:
*Daniel Kowalski
Department of Traumatology and Orthopaedics Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779-40-31
e-mail: danielkowalski@gazeta.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych
Powrót na górę strony

Pozostałe artykuły z numeru 6/2013: