Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2013, s. 428-431
*Andrzej Boszczyk, Stanisław Pomianowski
Osteoporoza oczami chirurga urazowego
Osteoporosis from a traumatologist’s point of view
Department of Traumatology and Orthopaedics, The Medical Centre of Postgraduate Education, prof. Adam Gruca Hospital, Otwock
Head of Department: prof. Stanisław Pomianowski, MD, PhD, postdoctoral degree holder
Streszczenie
Według współczesnej definicji osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się obniżeniem wytrzymałości tkanki kostnej i w efekcie zwiększeniem ryzyka wystąpienia złamań. Złamania niskoenergetyczne są powszechne w populacji osób po 50 roku życia. Lekarze traumatolodzy z pacjentem z osteoporozą najczęściej spotykają się w czasie leczenia złamania, którego pacjent już doznał. Poza leczeniem samego złamania równie ważnym etapem postępowania powinna być ocena czynników ryzyka wystąpienia kolejnych złamań. Przebycie złamania osteoporotycznego jest jednym z tych czynników. W ocenie ryzyka złamania znajduje zastosowanie narzędzie FRAX. Umożliwia ono identyfikację pacjentów wymagających dalszej diagnostyki i leczenia. Należy podjąć nie tylko działania farmakologiczne. Ryzyko doznania złamania zwiększają także powszechne w naszej populacji niedobory witaminy D3. Niedobory witaminy D wpływają niekorzystnie nie tylko na metabolizm tkanki kostnej, lecz także mięśniowej. Osłabienie mięśni posturalnych w przebiegu miopatii proksymalnej zwiększa ryzyko upadku. Stosowanie suplementacji witaminy D zmniejsza ryzyko upadku oraz ryzyko złamań. Dodatkowo na ryzyko upadku wpływa stosowanie niektórych leków, np. nasennych, których przyjmowanie należy ograniczać.
Summary
According to contemporary definition osteoporosis is a condition characterized by reduced quality of bone tissue and resulting increase of fracture risk. Low-energy fractures are common in the population of patients over 50 years. Traumatologist typically meats patients with osteoporosis when treating fractures they already suffered. Apart from fracture treatment this is the time to perform fracture risk assessment. Osteoporotic bone fracture is a risk factor for another fracture. FRAX tool is useful for the purpose of identifying patients with elevated fracture risk requiring further diagnostics and treatment. Not only pharmacological treatment is needed. The risk of sustaining the fracture is further elevated by reduced concentration of vitamin D. Vitamin D insufficiency affects bone metabolism and quality of muscle tissue. Reduction of muscle strength in proximal myopathy leads to increase in the risk of falls and fractures. Risk of falling is also influenced by medication – including hypnotic drugs – and their use should be limited.
Słowa kluczowe: osteoporoza, złamanie, leczenie.Osteoporosis is a disease, which manifests with reduced resistance of the bone tissue resulting in an increased incidence of fractures. Osteoporosis and corresponding low-energy fractures are common in elderly patients. It is estimated that the risk of a future fracture occurrence for a 50-year-old female is 50% and for a 50-year-old male – 30% (1, 2). Osteoporosis influences the risk of death and the life expectancy of patients suffering from this disease by increasing the risk of fracture occurrence (3). The purpose of this brief presentation is to analyse such aspects in management of patients with osteoporosis, which are crucial from the trauma surgeon’s point of view. We will not analyse details regarding treatment methods or clinical differentiation of this disease.
Modern perception of osteoporosis
Initial definitions of osteoporosis based its diagnosis on the result of a densitometric analysis. The lowered density of the bone tissue detected in the densitometric analysis correlates with an increased risk of fracture. However, low-energy fractures also occur in patients who do not meet densitometric criteria of osteoporosis (T-score lower than – 2.5). This observation was the base for performing clinical studies, which identified many factors increasing the risk of fracture occurrence. They include, i.a. the patient’s age, his/her BMI, occurrence of the proximal femoral fracture in the patient’s parents and smoking cigarettes by the patient (4). The FRAX tool developed by WHO facilitates easy calculations of the fracture risk by considering many risk factors, including or excluding the result of the densitometric evaluation (5). A ten-year risk of fracture occurrence at the level of > 10% is recognized as significant and with other risk factors it constitutes an indication for treatment introduction (4). Fracture risk of over 20% is direct indication for treatment. Therefore diagnosis of osteoporosis and indication for treatment are based on fracture risk and not solely on result of densitometry.
Osteoporotic fracture as the risk factor for the occurrence of another fracture
Osteoporotic fracture is defined as the fracture occurring after trauma typically not resulting in fracture, such as fall from own height or occurrence of spontaneous fractures (after excluding other causative factors).
Traumatologists meet patients with osteoporosis when treating fractures that patients have already suffered. In such a situation, the primary prevention of fractures is not applicable. Treatment of the injury is the most important in management of the patient. Sometimes, as it is in the case of proximal femoral fractures, the patient’s life may depend on the successful treatment of such fracture. The next and equally important stage in management should be the evaluation of the risk factors for the occurrence of other fractures (6, 7) (or referring the patient to facilities specialised in osteoporosis). In such a situation, a former low-energy fracture, which occurred in the patient, is one of the analysed risk factors (8, 9).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Lippuner K, Johansson H, Kanis JA, Rizzoli R: Remaining lifetime and absolute 10-year probabilities of osteoporotic fracture in Swiss men and women. Osteoporos Int 2009; 20: 1131-1140.
2. Kanis JA, Johnell O, Oden A et al.: Long-term risk of osteoporotic fracture in Malmö. Osteoporos Int 2000; 11: 669-674.
3. Leboime A, Confavreux CB, Mehsenc N et al.: Osteoporosis and mortality. Joint Bone Spine 2010; 77: 107-112.
4. Czerwiński E, Badurski JE, Marcinowska-Suchowierska E, Osieleniec J: Współczesne rozumienie osteoporozy w świetle stanowiska World Health Organization (WHO) i International Osteoporosis Foundation (IOF). Ortop Traumatol Rehabil 2007; 9: 337-356.
5. http://www.shef.ac.uk/FRAX/ (dostęp dnia 25.06.2011).
6. Harness NG, Funahashi T, Dell R et al.: Distal radius fracture risk reduction with a comprehensive osteoporosis management program. J Hand Surg Am 2012; 37: 1543-1549.
7. Collinge C, LeBus G, Gardner MJ, Gehrig L: Osteoporosis in orthopaedic trauma patients: a diagnosis and treatment protocol. J Orthop Trauma 2008; 22: 541-547.
8. Iba K, Takada J, Hatakeyama N et al.: Underutilization of antiosteoporotic drugs by orthopedic surgeons for prevention of a secondary osteoporotic fracture. J Orthop Sci 2006; 11: 446-449.
9. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H et al.: Development and use of FRAX in osteoporosis. Osteoporos Int 2010; 21: 407-413.
10. Holick MF, Chen TC: Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. Am J Clin Nutr 2008; 87: 1080-1086.
11. Holick MF: The vitamin D epidemic and its health consequences. J Nutr 2005; 13: 2739-2748.
12. Lips P, Bouillon R, van Schoor NM et al.: Reducing fracture risk with calcium and vitamin D. Clin Endocrinol (Oxf) 2010; 73: 277-285.
13. Bischoff-Ferrari HA: How to select the doses of vitamin D in the management of osteoporosis. Osteoporos Int 2007; 18: 401-407.
14. Lorenc R, Głuszko P, Karczmarewicz E et al.: Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie. Aktualizacja 2011. Medycyna Praktyczna. Wydanie specjalne 2011/01.
15. Czerwiński E, Białoszewski D, Borowy P et al.: Epidemiology, clinical significance, costs and fall prevention in elderly people. Ortop Traumatol Rehabil 2008; 10: 419-428.
16. Pariente A, Dartigues JF, Benichou J et al.: Benzodiazepines and injurious falls in community dwelling elders. Drugs Aging 2008; 25: 61-70.
17. Chang CM, Wu EC, Chang IS, Lin KM: Benzodiazepine and risk of hip fractures in older people: a nested case-control study in Taiwan. Am J Geriatr Psychiatry 2008; 16: 686-692.
18. American Orthopaedic Association. Leadership in orthopaedics: taking a stand to own the bone. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 1389-1391.
19. Bunta AD: It is time for everyone to own the bone. Osteoporos Int 2011; 22: 477-482.
20. Edwards BJ, Koval K, Bunta AD et al.: Addressing secondary prevention of osteoporosis in fracture care: follow-up to “own the bone”. J Bone Joint Surg Am 2011; 93: 87.
21. Tosi LL, Gliklich R, Kannan KA, Koval KJ: The American Orthopaedic Association’s “Own the Bone” Initiative to Prevent Secondary Fractures. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 163-173.
otrzymano: 2013-03-25
zaakceptowano do druku: 2013-05-08

Adres do korespondencji:
*Andrzej Boszczyk
Department of Traumatology and Orthopaedics Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779-40-31
e-mail: boszczyk@gazeta.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych