Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2013, s. 410-415
*Bartłomiej Kordasiewicz, Konrad Małachowski, Andrzej Podgórski, Piotr Zakrzewski, Stanisław Pomianowski
Złamania końca bliższego kości ramiennej u osób starszych
Proximal humeral fractures in elderly patients
Department of Traumatology and Orthopaedics, The Medical Centre of Postgraduate Education, prof. Adam Gruca Hospital, Otwock
Head of Department: prof. Stanisław Pomianowski, MD, PhD
Streszczenie
Szacuje się, że złamania końca bliższego kości ramiennej stanowią ok. 5% wszystkich złamań, a ich częstość występowania wzrasta z wiekiem chorych. Żaden obecnie stosowany system klasyfikacji złamań tej okolicy nie jest doskonały. Ocena typu złamania oraz stopnia przemieszczenia odłamów jest kluczowa w podjęciu decyzji terapeutycznej. Nie istnieją jednoznaczne wskazania do leczenia operacyjnego, zaś największe kontrowersje budzą złamania 3- i 4-fragmentowe. Najczęstszym stosowanym kryterium do oceny złamań jest klasyfikacja Neera. Większość złamań tej okolicy można traktować jako uszkodzenia stawowe, a więc wymagające leczenia „anatomicznego”. Złamania końca bliższego kości ramiennej mogą być powikłane martwicą kości ramiennej. Inną cechą tych złamań jest kluczowa funkcja guzka większego kości ramiennej. W przypadku podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym konieczne jest stosowanie się do zasad stabilnej osteosyntezy. Anatomiczne, stabilne zespolenie musi zapewniać możliwość natychmiastowej biernej rehabilitacji barku. Brak odpowiedniej rehabilitacji pooperacyjnej niesie ze sobą ryzyko rozwoju pourazowego „barku zamrożonego”. W przypadku złamań u młodych chorych tolerancja dopuszczalnego przemieszczenia odłamów jest bardziej ograniczona. Złamania szyjki chirurgicznej jako złamania pozastawowe mogą być w znacznej większości leczone nieoperacyjnie. Leczenie złamań 3- i 4-fragmentowych niekiedy wymaga zastosowania endoprotezoplastyki połowiczej barku. Istotne jest podkreślenie faktu, że na dzień dzisiejszy brak jest jednoznacznych wskazań i algorytmów postępowania w przypadku omawianych złamań.
Summary
Proximal humeral fractures (PHFs) constitute about 5% of all fractures and its’ frequency increase with age. There is no one applicable classification of these fractures. The evaluation of the type of the fracture and the degree of displacement of the bone segments is crucial in therapeutical decision making. There are no unambiguous indications for operative treatment and the biggest controversies stir up 3- and 4-part fractures. The Neer’s classification is the mostly common used one. The majority of PHFs are type intra-articular and so anatomical reduction is required. Common complication of considered trauma is humeral head ischemia. Failure in reducing the greater tuberosity of humerus leads to poor outcomes with no good salvage options. It is essential to observe the principles of stable osteosynthesis. Anatomical and stable fixation of the fracture must ensure the possibility of immediate passive rehabilitation of the shoulder. Lack of adequate postoperative rehabilitation may result in posttraumatic “frozen shoulder”. Surgical management of these fractures in younger patient is challenging because in that group there is lesser tolerance of dislocation. Fractures of the chirurgical neck of the humerus are considered to be extra-articular fractures and are mostly treated conservatively. Considering 3- and 4-part fractures sometimes the only reasonable way of proceeding is humeral hemiarthroplasty. Nevertheless it is vital to emphasise that nowadays there is no clear algorithms of treatment proximal humeral fractures.Epidemiology
Proximal humeral fractures account for ca. 5% of all fractures (1) and they are the second most common fractures in the upper limb, following proximal radial fractures, but in patients over 65 years of age, they are the third most common fracture following proximal femoral fractures and proximal radial fractures (2). Palvanen recorded a threefold increase in number of these fractures between 1970 and 2002 (3). The incidence of these fractures is significantly higher in females (proportion of males to females – 3:7), and other risk factors include low quality of the bones and risk of fall (4). 3- and 4-part fractures account for 15% of all fractures (5). It is believed that approximately 70% of 3- and 4-part fractures of the proximal humerus occur in patients over 60 years of age, including 50% in patients over 70 years of age (6).
Classifications and indications for surgical treatment
There are many classification systems of proximal humeral fractures, and the most common are: Neer, AO, Codman-Hertel and an additional Resch system (7-11). Evaluation is made based on X-ray images in 2 projections (AP and Y-gamma) and computerized tomography (usually with 3D reconstruction). According to Neer (7), determining factors in fracture classification include presence of displacement and the number of fragments: group I – undisplaced, group II, III and IV: 2-, 3- and 4-part fractures, respectively; in total, there are 16 types of fractures. This is the most commonly used classification. According to AO, type A includes extra-articular, two-part (unifocal) fractures, type B includes extra-articular, three-part (bifocal) fractures, and type C includes articular fractures. These groups are further divided into the subtypes depending on displacement and degree of crush of the bone fragments, giving 27 types of fractures in total (8). The Resch classification describes the type of displacement and the pathomechanism of the fracture. A key issue is to differentiate whether the fracture belongs to the “impaction” type (unchanged position of the greater tubercle, with rotation of the humeral head and maintained total length of the humerus) or “disruption” type (increased distance between the greater tubercle and the shaft or the head and the shaft). Then, it is necessary to establish whether the fracture is a varus type, a valgus type or a neutral type, depending on the angle within the frontal plane at the image in AP projection. In the scapular plane projection, it is possible to evaluate the flexion, extension or neutral nature of the fracture (11). The unanimity of independent investigators regarding evaluation of the fracture type still remains low, which means that none of the currently used systems is perfect (12-14). According to Resch, the Codman-Hertel system, also referred as the “Lego bricks” system and the additional description of his authorship, is currently the best system for classifying proximal humeral fractures, which also evaluates the condition of the so-called medial hinge, as a support of the humeral head (9-11) and the length of the “metaphyseal” fragment accompanying a detached humeral head (9, 11). Among 200 multifragmentary fractures, 43% constituted fractures of a “varus” type, 31% – fractures of a “valgus” type, and 25% – fractures with the accepted position of the bone fragments (i.e. below 20 degrees of displacement). Among fractures of a “varus” type, 25% constituted fractures of a “disruption” type and 18% constituted an “impaction” type (11). Evaluation of this type of fracture and the degree of displacement of the bone fragments constitutes a base for qualification of the patients for surgical or non-surgical treatment. There are no explicit indications for surgical treatment, but the most controversial are 3- and 4-part fractures, which are the leading subject of this article, because they mainly occur in elderly patients. The most frequently used criterion for evaluation of fractures is Neer’s classification, which defines the following indications for surgical treatment: displacement exceeding 1 cm including the head and the shaft, displacement of the humeral tubercles, and angular position exceeding 45 degrees (7). These criteria will be discussed in the further part of this article.
Specificity of proximal humeral fractures
Proximal humeral fractures are characterized by a few characteristics. The fractures are located in 2 regions comprising the shoulder – the glonohumeral joint, and the subacromial space, which may significantly influence its biomechanics (15, 16). Therefore, a majority of fractures in this area may be treated as articular injuries, so they require “anatomical” reposition – conservative or surgical (compliant with the rules of stabile osteosynthesis of the intra-articular fractures, see below) (8). This process involves an accurate evaluation of the bone fragments, i.e. suitable X-ray diagnostics (RTG, CT). Specific vascularization of this area is also important (9). Due to this fact, proximal humeral fractures may be complicated with necrosis of the humerus, despite the correct treatment. According to Boileau, the risk of necrosis occurrence is different depending on the fracture type:
– 2-part fractures with displacement – < 10%,
– 3-part fractures with displacement – 1-25%,
– 4-part fractures valgus impacted – 25-30%,
– 4-part fractures with displacement – 40-60%,
– 4-part fractures with dislocation – 80-100% (17).
According to Hertel, the most important risk factors of post-traumatic necrosis of the humeral head is the length of the “metaphyseal” fragment accompanying the detached humeral head (“calcar segment” < 8 mm), the break of the medial arch between the shaft and the head of the humerus (“medial hinge disruption” > 2 mm) and type of the fracture in the “LEGO” classification. Most frequently it refers to the fractures including anatomical head fractures, such as:
– isolated two-part fracture of the humeral neck – type 2,
– 3-part fracture with detachment of the head and the greater tubercle, the shaft remains with the lesser tubercle – type 9,
– 3-part fracture with detachment of the head and the lesser tubercle, the shaft remains with the greater tubercle – type 10,
– 3-part fracture with detachment of the head, the greater and the lesser tubercle are attached to each other, but detached from the shaft and the head – type 11,
– 4-part fracture with detachment of the head at the level of the anatomical head – type 12.
According to the same author, the degree of displacement of the bone fragments was less significant, similarly to the presence of the dislocation (9). Despite significant attention that is paid to the vascularization (i.e. vitality) of the humeral head, it should be remembered that necrosis may be well-tolerated by the patients over many years (18). Due to the incidence of these fractures in elderly patients, an important factor is the condition of the bones, with special considerations of the quality of the humeral head, the degree of “crush” of the humeral tubercles and the thickness of the cortical bone in the shaft (it is believed that for standard internal osteosynthesis, a cortical layer of at least 4 mm thick is required) (17, 19).
The next special characteristic of proximal humeral fractures is the key function of the greater tubercle of the humerus. The greater tubercle is the main “indicator” of the correct reposition of the humeral head (or the endoprosthesis head). Correct reposition of the greater tubercle ensures not only the possibility to “support” the humeral head, but also to provide correct vascularization. Moreover, due to anatomical attachments of tendons of the rotator cuff to the greater tuberosity (including two external rotators), its incorrect reposition corresponds to massive damage of the rotator cuff (17, 20).
Principles of non-surgical treatment
While making a decision on non-surgical treatment, it is necessary to consider the following factors:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Horak J, Nilsson BE: Epidemiology of fracture of the upper end of the humerus. Clin Orthop Relat Res 1975; 250-253.
2. Lee SH, Dargent-Molina P, Breart G: Risk factors for fractures of the proximal humerus: results from the EPIDOS prospective study. J Bone Miner Res 2002; 17: 817-825.
3. Palvanen M, Kannus P, Niemi S, Parkkari J: Update in the epidemiology of proximal humeral fractures. Clin Orthop Relat Res 2006; 442: 87-92.
4. Südkamp N, Bayer J, Hepp P et al.: Open reduction and internal fixation of proximal humeral fractures with use of the locking proximal humerus plate. Results of a prospective, multicenter, observational study. J Bone Joint Surg Am 2009; 91(6): 1320-1328.
5. Stimson B: A manual of fractures and dislocations. 2nd ed., Lea & Febiger, Philadelphia 1947.
6. Court-Brown CM, Garg A, McQueen MM: The epidemiology of proximal humeral fractures. Acta Orthop Scand 2001; 72: 365-371.
7. Neer CS: Displaced proximal humeral fractures. Part I: Classification and evaluation. J Bone Joint Surg Am 1970; 52: 1077-1089.
8. Muller ME, Nazarian S, Koch P, Schatzker J: The comprehensive classification of fractures of long bones. Springer Verlag, Berlin 1990: 120-121.
9. Hertel R, Hempfing A, Stiehler M, Leunig M: Predictors of humeral head ischemia after intracapsular fracture of the proximal humerus. J Shoulder Elbow Surg 2004; 13: 427-433.
10. Codman EA: Fractures in relation to the subacromial bursa. [In:] Codman EA (ed.): The shoulder, rupture of the supraspinatus tendon and other lesions in or about the subacromial bursa. FL: Krieger Publishing, Malabar 1934: 313-331.
11. Resch H: Proximal humeral fractures: current controversies. Journal of Shoulder and Elbow Surg 2011; 20, 5: 827-832.
12. Sidor ML, Zuckerman JD, Lyon T et al.: The Neer classification system for proximal humeral fractures. An assessment of interobserver reliability and intraobserver reproducibility. J Bone Joint Surg Am 1993; 75: 1745-1750.
13. Siebenrock KA, Gerber C: The reproducibility of classification of fractures of the proximal end of the humerus. J Bone Joint Surg Am 1993; 75: 1751-1755.
14. Majed A, Macleod I, Bull AM et al.: Proximal humeral fracture classification systems revisited. J Shoulder Elbow Surg 2011; 20(7): 1125-1132.
15. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. T. 1, PZWL, Warszawa 2002, wyd. 9: 487-488.
16. Kapandji IA: The Physiology of the Joints: Upper Limb. Vol. 1 (Upper Limb), Churchill Livingstone, New York 2007.
17. Boileau P, Pennington Scott D, Alami G: Proximal Humeral Fractures in younger patients: techniques and arthroplasty. J Shoulder Elbow Surgery 2011; 20: 47-60.
18. Gerber C, Hersche O, Berberat C: The clinical relevance of posttraumatic avascular necrosis of the humeral head. J Shoulder Elbow Surg 1998; 7: 586-590.
19. Nho SJ, Brophy RH, Barker JU et al.: Innovations in the management of displaced proximal humerus fractures. J Am Acad Orthop Surg 2007; 15(1): 12-26.
20. Boileau P: Proximal humeral fractures an fracture sequelae. Shoulder Concepts 2008.
21. Neer CS: Four-segment classification of proximal humeral fractures: purpose and reliable use. J Shoulder Elbow Surg 2002; 11(4): 389-400.
22. Solberg BD, Moon CN, Franco DP, Paiement GD: Surgical treatment of three and four-part proximal humeral fractures. J Bone Joint Surg Am 2009; 91: 1689-1697.
23. Solberg BD, Moon CN, Franco DP, Paiement GD: Locked plating of 3- and 4-part proximal humerus fractures in older patients: The effect of initial fracture pattern on outcome. J Orthop Trauma 2009; 23: 113-119.
24. Craig EV: The shoulder. 2nd ed., Master Techniques in Orthopedic Surgery. LWW, Philadelphia 2004.
25. Rogers LF: The shoulder and humeral shaft in radiology of skeletal trauma. Churchill Livingston, New York 1982.
26. Watson-Jones R (ed.): Fractures and joint injuries. Livingstone, Edinburgh 1960.
27. John JR, Bayley JIL: Early complications of acute anterior dislocation of the shoulder in the middle-aged and elderly patient. Injury 1982; 13: 431-434.
28. Park T-S, Choi I-L, Kim Y-H et al.: A new suggestion for the treatment of minimally displaced fractures of the greater tubercle of the proximal humerus. Bull Hosp Joint Dis 1997; 56: 171-176.
29. Kim SH: Arthroscopic treatment of symptomatic shoulders with minimally displaced greater tubercle fracture. Ha KI Arthroscopy 2000; 16(7): 695-700.
30. Song HS, Williams GR Jr: Arthroscopic reduction and fixation with suture-bridge technique for displaced or comminuted greater tubercle fractures. Arthroscopy 2008; 24(8): 956-960.
31. Carrera EF, Matsumoto MH, Netto NA, Faloppa F: Fixation of greater tubercle fractures. Arthroscopy 2004; 20(8): 109-111.
32. Ji JH, Shafi M, Song IS et al.: Arthroscopic fixation technique for comminuted, displaced greater tubercle fracture. Arthroscopy 2010; 26(5): 600-609.
33. Robinson CM, Teoh KH, Baker A, Bell L: Fractures of the lesser tubercle of the humerus. J Bone Joint Surg Am 2009; 91(3): 512-520.
34. Lafosse L, Jost B, Reiland Y et al.: Structural integrity and clinical outcomes after arthroscopic repair of isolated subscapularis tears. J Bone Joint Surg Am 2007; 89(6): 1184-1193.
35. Ogawa K, Takahashi M: Long-term outcome of isolated lesser tubercle fractures of the humerus. J Trauma 1997; 42(5): 955-959.
36. Scheibel M, Martinek V, Imhoff AB: Arthroscopic reconstruction of an isolated avulsion fracture of the lesser tubercle. Arthroscopy 2005; 21(4): 487-494.
37. Gaebler C, McQueen MM, Court-Brown CM: Minimally displaced proximal humeral fractures: epidemiology and outcome in 507 cases. Acta Orthop Scand 2003; 74(5): 580-585.
38. Resch H, H?bner C, Schwaiger R: Minimally invasive reduction and osteosynthesis of articular fractures of the humeral head. Int J Care Injured 2001; 32: 25-32.
39. Ricchetti ET, Warrender WJ, Abboud JA: Use of locking plates in the treatment of proximal humerus fractures. J Shoulder Elbow Surg 2010; 19: 66-75.
40. Duralde XA, Leddy LR: The results of ORIF of displaced unstable proximal humeral fractures using a locking plate. J Shoulder Elbow Surg 2010; 19(4): 480-488.
41. Thanasas C, Kontakis G, Angoules A et al.: Treatment of proximal humerus fractures with locking plates: a systematic review. J Shoulder Elbow Surg 2009; 18(6): 837-844.
42. Olerud P, Ahrengart L, Ponzer S et al.: Internal fixation versus nonoperative treatment of displaced 3-part proximal humeral fractures in elderly patients: a randomized controlled trial. J Shoulder Elbow Surg 2011; 20(5): 747-755.
43. Boileau P, D’Ollonne T, Clavert P et al.: Intamedullary nail for proximal humerus fractures: An old concept revisited. [In:] Boileau P (ed.): Shoulder concepts 2010 arthroscopy & arthroplasty. Sauramps Medical, Montpellier 2010: 201-224.
44. Keener JD, Parsons BO, Flatow EL et al.: Outcomes after percutaneous reduction and fixation of proximal humeral fractures. J Shoulder Elbow Surg 2007; 16: 330-338.
45. Gardner MJ, Weil Y, Barker JU et al.: The importance of medial support in locked plating of proximal humerus fractures. J Orthop Trauma 2007; 21: 185-191.
46. Bergmann G, Graichen F, Bender A et al.: In vivo glenohumeral contact forcesdmeasurements in the first patient 7 months postoperatively. J Biomech 2007; 40: 2139-2149.
47. Neer CS: Displaced proximal humeral fractures. Part II: Treatment of three-part and four-part displacement. J Bone Joint Surg Am 1970; 52: 1090-1103.
48. Boileau P, Krishnan SG, Tinsi L et al.: Tubercle malposition and migration: Reasons for poor outcomes after hemiarthroplasty for displaced fractures of the proximal humerus. J Shoulder Elbow Surg 2002; 11: 401-412.
49. Boileau P, Walsh G, Krishnan SG: Tubercle osteosynthesis and hemiarthroplasty for four-part fractures of the proximal humerus. J Shoulder Elbow Surg 2000; 375: 97-104.
50. Bufquin T, Hersan A, Hubert L, Massin P: Reverse shoulder arthroplasty for the treatment of three- and four-part fractures of the proximal humerus in the elderly: a prospective review of 43 cases with a short-term follow-up. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 516-520.
51. Gallinet D, Clappaz P, Garbuio P et al.: Three or four parts complex proximal humerus fractures: hemiarthroplasty versus reverse prosthesis: a comparative study of 40 cases. Orthop Traumatol Surg Res 2009; 95: 48-55.
52. Klein M, Juschka M, Hinkenjann B et al.: Treatment of comminuted fractures of the proximal humerus in elderly patients with the Delta III reverse shoulder prosthesis. J Orthop Trauma 2008; 22: 698-704.
53. Weaver J: Human intestinal tissue grown in the lab. Nature 2010, based on an original article: Jason R, Spence J, Wells J: Directed differentiation of human pluripotent stem cells into intestinal tissue in vitro. Nature 470: 105-109.
54. Müller PE, Schrimpf F, Milz S et al.: Repair of osteochondral defects in the knee by resorbable bioimplants in a rabbit model. Acta Orthop 2006; 77(6): 981-985.
otrzymano: 2013-03-25
zaakceptowano do druku: 2013-05-08

Adres do korespondencji:
*Bartłomiej Kordasiewicz
Department of Traumatology and Orthopaedics Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 788-56-75
e-mail: bartekko@tlen.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych