Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2013, s. 406-409
*Daniel Kowalski, Magdalena Pieniężna-Ćwirko, Mariusz Urban, Piotr Zakrzewski, Maciej Klich, Stanisław Pomianowski
Leczenie złamań szyjki kości udowej u chorych w podeszłym wieku
Treatment of femoral neck fractures in elderly patients
Department of Orthopaedics and Traumatology, The Medical Centre of Postgraduate Education, prof. Adam Gruca Hospital, Otwock
Head of Department: prof. Stanisław Pomianowski, MD, PhD
Streszczenie
Złamania szyjki kości udowej od zawsze były i są trudnym wyzwaniem dla chirurga ortopedy, problemem osobistym dla chorego i jego rodziny, a także charakteryzują się wysokimi kosztami finansowymi i społecznymi. Częstość tego urazu określana jest nawet na 7% wszystkich złamań, a około 1/3 dotyczy osób w podeszłym wieku, tzn. powyżej 70 roku życia. W chwili obecnej złamanie szyjki kości udowej u chorego w podeszłym wieku należy uznać za wskazanie do leczenia operacyjnego, przy braku bezwzględnych przeciwwskazań ogólnych. Propagowane przez lata dążenie do ratowania naturalnego stawu biodrowego, czyli zespalanie złamania z próbą uzyskania zrostu kostnego, coraz częściej ustępuje miejsca nowoczesnej endoprotezoplastyce biodra. Postępowanie takie przyspiesza usprawnianie chorych, ich większą samodzielność, zmniejsza ryzyko konieczności przeprowadzenia powtórnych operacji w razie niepowodzenia osteosyntezy. Spośród metod endoprotezoplastyki stawu biodrowego do wyboru mamy endoprotezoplastykę połowiczą, bipolarną oraz całkowitą, a decyzję o wyborze leczenia podejmować należy indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie m.in. jego stanu ogólnego oraz zdolności do stosowania się do zaleceń pooperacyjnych (1).
Summary
Femoral neck fractures have always been a great challenge for an orthopedic surgeon, a personal problem for the patient and his family, furthermore they are associated with high financial and social costs. The frequency of this trauma is ca. 7% of all fractures and about 1/3 concerns elderly people, i.e. over 70 years of age. Nowadays femoral neck fractures in elderly patients should be treated operatively, if no general contraindication present. Throughout the years efforts have been made to save the natural hip joint, what could be achieved by closed reduction and internal fixation of the fracture. At present this method is being replaced by modern hip alloplasty, resulting in faster rehabilitation of the patients and their greater postoperative independence. The choice among unipolar, bipolar or total allopasty of the hip should be individualized for each patient based on the patient’s general condition and his ability to comply with the postoperative instructions (1).Treatment of femoral neck fractures may be divided in surgical and non-surgical methods. In the past, non--surgical treatment was used far more frequently than it is now; functional methods were developed with use of the skeletal tractions, closed reduction of fractures with immobilization in hip plaster casts. However, such therapy methods are especially troublesome for elderly patients, and associated with risk of such complications as bedsores, urinary tract infections, respiratory tract infections, thromboembolic disease, and lack of the bone union. For this reason, non-surgical management is reserved for patients with absolute contraindications for surgical treatment and it is focused on creating a nonunion of the femoral neck. The patients require careful nursing, pain pharmacotherapy, frequent change in body position, placing them in a sitting position, and after receding of the acute pain phase (usually after approximately 2-3 weeks), they need gradual prolongation in attempts to keep them in a standing position with support of a walking frame with castors.
Patients, whose general condition is suitable, are surgically treated. Surgical treatment methods include surgery that spares the hip joint, i.e. fracture fixation, and the joint arthroplasty, i.e. total hip arthroplasty.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kalewski A: Złamania szyjki kości udowej. [W:] Tylman D, Dziak A: Traumatologia narządu ruchu. T. 2, PZWL, Warszawa 1996; 411-475.
2. Heidukewych G: Results of internal fixation of pauwels Type-3 vertical femoral neck fractures. JBJS Am 2009 Feb; 91(2): 491-491.
3. Liporace F, Gaines R, Collinge C, Haidukewych G: Results of internal fixation of pauwels Type-3 vertical femoral neck fractures. JBJS Am 2008 Aug; 90(8): 1654-1659.
4. Laflamme G, Rouleau D, Leduc S et al.: The timed up go test is an early predictor of functional outcome after hemiartroplasty for femoral neck fracture. JBJS Am 2012 Jul; 94(13): 1175-1179.
5. Moore A: The self-locking metal hip prosthesis. JBJS Am 1957 Jul; 39(4): 811-827.
6. Taylor F, Wright M, Zhu M: Hemiarthroplasty of the hip with and without cement: A randomized clinical trial. JBJS Am 2012 Apr; 94(7): 577-583.
7. Ricci W, McAndrew C, Merriman D, Gardner M: What’s new in orthopedic trauma. JBJS Am 2011 Sep; 93(18): 1746-1756.
8. Blomfeld R, Tornkvist H, Ponzer S et al.: Comparison of internal fixation with total hip replacement for displaced femoral neck fractures: randomized, controlled trial performed at four years. JBJS Am 2005 Aug; 87(8): 1680-1688.
9. Bennett C: To ream or not to ream? That is the question: total hip arthroplasty versus hemiarthroplasty for femoral neck fracture. JBJS Am 2011 Sep; 93: 1-3.
10. Hedbeck C, Enocson A, Lapidus G et al.: Comparison of bipolar hemiarthroplasty with total hip arthroplasty for displaced femoral neck fractures: a concise four-year follow-up of randomized trial. JBJS Am 2011 Mar; 93(5): 445-450.
11. Lu-Yao GL, Keller RB, Littenberg B, Wennberg JE: Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports. J Bone Joint Surg Am 1994 Jan; 76(1): 15-25.
12. Pankovich AM: Primary internal fixation of femoral neck fractures. Arch Surg 1975 Jan; 110(1): 20-26.
13. Sevitt S, Thompson RG: The distribution and anastomoses of arteries supplying the head and neck of the femur. J Bone Joint Surg Br 1965 Aug; 47: 560-573.
14. Crock HV: An atlas of the arterial supply of the head and neck of the femur in man. Clin Orthop 1980; 152: 17-27.
15. Eliasson-Eiskjaer S, Ostgard SE: Survivorship analysis of hemiarthroplasties. Clin Orthop 1993; 286: 206-211.
16. Kreder HJ: Arthroplasty led to fewer failures and more complications than did internal fixation for displaced fractures of the femoral neck. J Bone Joint Surg Am 2002; 84: 2108.
17. Bray TJ: Femoral neck fracture fixation: clinical decision making. Clin Orthop 1997; 339: 20-31.
18. Calder SJ, Anderson GH, Jagger C et al.: Unipolar or bipolar prosthesis for displaced intracapsular hip fracture in octogenarians: a randomised prospective study. J Bone Joint Surg Br 1996; 78: 391-394.
19. Cornell CN, Levine D, O’Doherty J et al.: Unipolar versus bipolar hemiarthroplasty for the treatment of femoral neck fractures in the elderly. Clin Orthop 1998; 348: 67-71.
20. Bout CA, Cannegieter DM, Juttmann JW: Percutaneous cannulated screw fixation of femoral neck fractures: the three point principle. Injury 1997; 28: 135-139.
21. Bonnaire F, Schaefer DJ, Kuner EH: Hemarthrosis and hip joint pressure in femoral neck fractures. Clin Orthop 1998; 353: 148-155.
otrzymano: 2013-03-25
zaakceptowano do druku: 2013-05-08

Adres do korespondencji:
*Daniel Kowalski
Department of Traumatology and Orthopaedics Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779-40-31
e-mail: danielkowalski@gazeta.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych