Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2013, s. 180-182
Dariusz Krzywicki1, *Piotr Rożniatowski2, Krzysztof Kukuła1
Znacznych rozmiarów włókniak policzka. Opis przypadku
Large fibroma of buccal mucosa. Case report
1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr. hab. Andrzej Wojtowicz
2Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk
Summary
Fibroma is the most common benign oral neoplasm. It is a firm tumour with a smooth, pale pink surface, usually painless, has a wide base and a peduncle. It most commonly develops due to trauma, and less frequently as a result of chronic inflammation.
The treatment of choice of such lesions is excision. Small asymptomatic nodules with normal surface can be left untreated for observation.
Despite the fact that fibromas are classified as benign tumours and do not cause diagnostic difficulties during clinical exami-nation, they should always undergo histopathological verification following removal.
The article describes a case of a female patient, 49, who presented for diagnosis and treatment of a large exophytic lesions on the right buccal mucosa. Clinical examination allowed to make an initial diagnosis – fibroma of the buccal mucosa. As a result the nodule was removed under local anaesthesia, the wound was sutured and the excised tissue was sent for histopathological evaluation. Complete wound healing was observed 7 days postoperatively. The histopathological examination result confirmed the initial diagnosis.
Wstęp
Włókniak (fibroma) jest najczęściej występującym nowotworem łagodnym jamy ustnej. Po raz pierwszy został opisany w 1846 roku (1). Jest to spoisty guz, o gładkiej bladoróżowej powierzchni. W obrazie histopatologicznym włókniaki jamy ustnej najczęściej pokryte są niezmienionym, bardzo rzadko owrzodziałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Utkanie guza stanowią liczne włókna kolagenowe (typy I i III) (2).
Włókniaki obserwowane są u 1,2% dorosłych pacjentów, częściej u kobiet (60-70%) w wieku 40-60 lat (3-5). Najczęstszą przyczyną ich występowania jest uraz, rzadziej przewlekły stan zapalny (2).
Są to zazwyczaj zmiany niebolesne, o szerokiej podstawie (ok. 70%) lub na węższej szypule, o kolorze zbliżonym do otaczającej błony śluzowej. Zwykle osiągają wymiary od kilku do kilkunastu milimetrów. W badaniu palpacyjnym stwierdza się gładką powierzchnię i elastyczną, rzadziej miękką konsystencję bez skłonności do krwawień. Nie zaobserwowano związku palenia tytoniu z występowaniem włókniaków lub osiąganiem przez nie większych rozmiarów. Według Torres-Domingo i wsp. omawiane zmiany częściej występowały u pacjentów ze złą i średnią higieną jamy ustnej (6).
Opis przypadku
Pacjentka w wieku 49 lat, ogólnie zdrowa, zgłosiła się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu diagnostyki i leczenia egzofitycznej zmiany na błonie śluzowej prawego policzka.
W wywiadzie podała, że guz pojawił się 8 lat temu i stopniowo powiększał się, nie dając dolegliwości bólowych. Po osiągnięciu znaczących rozmiarów powodował u pacjentki narastający dyskomfort w spożywaniu posiłków, mówieniu, wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych w obrębie jamy ustnej. Pacjentka podała, że zmiana pojawiła się po przygryzieniu błony śluzowej policzka. Początkowo mały guzek był traumatyzowany przez ostre brzegi zniszczonych koron zębów. Następnie – po ekstrakcji zębów – był nawykowo wciągany w brak międzyzębowy do czasu wykonania uzupełnień protetycznych.
W badaniu klinicznym stwierdzono na błonie śluzowej prawego policzka w linii zgryzu, na wysokości zębów trzonowych miękki, bladoróżowy, uszypułowany guz o wzroście egzofitycznym o średnicy około 20 mm. Zmiana była niebolesna w badaniu palpacyjnym. Nie stwierdzono owrzodzeń na powierzchni guza. Na podstawie badania przedmiotowego wstępnie zdiagnozowano włókniaka (fibroma) (ryc. 1).
Ryc. 1. Stan przed zabiegiem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Tomes J: A course of lectures on dental physiology and surgery (lectures I-XV). Am J Dent Sc 1846-1848; 7: 1-68,121-134; 8: 33-54,120-147, 313-350. 2. Alam MN, Chandrasekaran SC, Valiathan M: Fibroma of the Gingiva: A Case Report of a 20 Year old Lesion. Int Journal of Contemporary Dentistry 2010; 1(3): 107-109. 3. Toida M, Murakami T, Kato K et al.: Irritation fibroma of the oral mucosa: a clinicopathological study of 129 lesions in 124 cases. Oral Med Pathol 2001; 6: 91-94. 4. Mujica V, Rivera H, Carrero M: Prevalence of oral soft tissue lesions in an elderly venezuelan population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008; 5: E270-274. 5. Yeatts D, Burns JC: Common oral mucosal lesions in adults. American Family Physician 1991; 44(6): 2043-2050. 6. Torres-Domingo S, Bagan JV, Jiménez Y et al.: Benign tumors of the oral mucosa: a study of 300 patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008; 3: E161-166. 7. Trajtenberg C, Adibi S: Removal of an irritation fibroma using an Er, Cr:YSGG laser: a case report. General Dentistry 2008; 56(7): 648-651. 8. Kondori I, Mottin RW, Laskin DM: Accuracy of dentists in the clinical diagnosis of oral lesions. Quintessence Int 2011; 42(7): 575-577. 9. Jorge Júnior J, de Almeida OP, Bozzo L et al.: Oral mucosal health and disease in institutionalized elderly in Brazil. Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19(3): 173-175. 10. Columbia University College of Dental Medicine; http://www.simplestepsdental.com/SS/ihtSSPrint/r.WSIHW000/st.32219/t.32129/pr.3/c.351800.html (02.2012). 11. Seyedmajidi M, Hamzehpoor M, Bagherimoghaddam S: Localized lesion of oral cavity: a clinicopathological study of 107 cases. Research Journal of Medical Sciences 2011; 5(2): 66-72.
otrzymano: 2013-10-10
zaakceptowano do druku: 2013-11-20

Adres do korespondencji:
*Piotr Rożniatowski
Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-31
e-mail: piotr@rozniatowski.pl

Nowa Stomatologia 4/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia