Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2013, s. 191-194
*Szymon Frank1, Aleksandra Półgrabia2, Dorota Nadaj2, Agnieszka Kornet2, Andrzej Wojtowicz1
Problemy komunikacyjne między pacjentem a lekarzem dentystą. Badania własne
Difficulties in communication between the patient and the dentist. Reasearch data
1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytutu Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
2Koło Naukowe, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunkowie Koła: lek. stom. Szymon Frank, lek. stom. Dariusz Mateńko, lek. stom. Piotr Wesołowski
Summary
Introduction: Communication is the process of generation and transmission of information between social groups for various purposes – to modify the knowledge, attitudes or behaviors.
Aim: The aim of this research was to evaluate the communication difficulties that may occur in between doctor and patient and to compare the difficulties of men and women within the studied subject.
Materials and methods: The study was based on a questionnaire, which was filled by a group of 100 patients of the Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw.
Results: The questionnaire revealed that 63% of respondents consider a visit to a dentist to be stressful. 76% of respondents claimed that doctors help patients to deal with the stress associated with the visit, whereas 80% believe that dentists explain the treatment plan in a clear way. 39% of the respondents agreed to the treatment they did not understand (21% of which were women, 18% men).
Conclusions: The majority of patients who associated their visit with stress said that it was overcome with help of dentists. During a conversation with patients, dentists should avoid using medical jargon, which was less clear for women than for men. The vast majority of respondents evaluated communication with the doctor as positive, however it still needs to be improved in the future, as the amount of time spent with patient is disappointing.Wstęp
Komunikacja społeczna jest procesem wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy grupami społecznymi, mającym na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań (1, 2). Wyjątkowym przykładem komunikacji jest relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem, która bywa tematem wielu dyskusji zarówno w środowisku lekarskim, jak i społecznym (3, 4). Niejednokrotnie spotykamy się z problemami we wzajemnym zrozumieniu obu stron (5, 6). Priorytetem każdego lekarza powinno być stworzenie komfortowych warunków pacjentowi podczas wizyty lekarskiej. Porozumienie między lekarzami a pacjentami wpływa na wypełnianie zadań warunkujących rozwiązywanie problemów zdrowotnych. Często nie zła wola pacjenta, lecz niezrozumienie zaleceń lekarskich niweczy całą procedurę terapeutyczną. O tym, jak ważną rolę w procesie leczenia pełnią relacje społeczne, niech świadczy potwierdzony w badaniach naukowych „efekt placebo”. Osoba lekarza stanowi istotny element terapii, potrafi właściwie zmotywować pacjenta do walki z chorobą, wyciszyć nadmiernie rozbudowane emocje, przywrócić poczucie kontroli nad objawami, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wymaga pewnych kompetencji psychologicznych takich jak: empatia, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmowy terapeutycznej, odczytywanie sygnałów niewerbalnych. Efektywna komunikacja bezpośrednio wpływa na całe nasze życie: rodzinne, zawodowe i towarzyskie. Sztuka porozumiewania się jest ważną, lecz wcale niełatwą umiejętnością, mimo że trenujemy ją od urodzenia – najpierw używając kanałów niewerbalnych, czyli gestów, wzroku, dotyku, tak zwanej mowy ciała, następnie wprowadzając słowa. Choć porozumiewamy się ze sobą przez całe życie, to niełatwo o pełne zrozumienie, a tylko takie gwarantuje dobre relacje między ludźmi (7).
Cel
Celem przeprowadzonej ankiety było określenie i analiza problemów komunikacyjnych, występujących w relacjach lekarz-pacjent oraz porównanie problemów kobiet i mężczyzn w badanym zagadnieniu.
Materiały i metody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Verlinde E, De Laener N, De Maesschalck S et al.: The social gradient in doctor-patient communication. Int J Equity Health 2012 12; 11(1): 12. 2. Hulsman RL, Smets EM, Karemaker JM, de Haes HJ: The psychophysiology of medical communication. Linking two worlds of research. Patient Educ Couns 2011; 84(3): 420-427. 3. Larivaara P, Kiuttu J, Taanila A: The patient-centred interview: the key to biopsychosocial diagnosis and treatment. Scand J Prim Health Care 2001; 19(1): 8-13. 4. Cousin G, Schmid Mast M, Roter DL, Hall JA: Concordance between physician communication style and patient attitudes predicts patient satisfaction. Patient Educ Couns 2012; 87(2): 193-197. 5. Jucks R, Paus E, Bromme R: Patients’ medical knowledge and health counseling: What kind of information helps to make communication patient-centered? Patient Educ Couns 2012; 88(2): 177-183. 6. Ruiz-Moral R, Pérula de Torres LÁ, Muñoz Alamo M et al: Patients‘ satisfaction with communication with their family doctors: comparison of three methods fos assessing unmet needs. Rev Esp Salud Publica 2011; 85(3): 315-322. 7. Stangierska I, Horst-Sikorska W: Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej 2007; 1(1): 58-68. 8. Main CJ, Buchbinder R, Porcheret M, Foster N: Adressing patient beliefs and expectations in the consultation. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24(2): 219-225. 9. Verheul W, Sanders A, Bensing J: The effects of physicians‘ affect-oriented communication style and raising expectations on analogue patients‘ anxiety affect and expectancies. Patient Educ Couns 2010; 80(3): 300-306. 10. Lanning SK, Brickhouse TH, Gunsolley JC et al.: Communication skills instruction: an analysis of self, peer-group,
student instructors and faculty assessment. Patient Educ Couns 2011; 83(2): 145-151. 11. Bensing JM, Deveugele M, Moretti F et al.: How to make the medical consultation more successful from patient’s perspective? Tips for doctors and patients from lay people in the United Kingdom, Italy, Belgium and the Netherlands. Patient Educ Couns 2011; 84(3): 287-293. 12. Claramita M, Nugraheni MD, van Dalen J, van der Vleuten C: Doctor-patient communication in Southeast Asia: a different culture? Adv Health Sci Educ Theory Pract 2012; 8. 13. Buetow S, Fuehrer A, Macfarlane K et al.: Development and validation of a patient measure of doctor-patient caring. Patient Educ Couns 2012; 86(2): 264-269.
14. Bombeke K, Van Roosbroeck S, De Winter B et al.: Medical students trained in communication skills show a decline in patient-centred attitudes: an observational study comparing two cohorts during clinical clerkships. Patient Educ Couns 2011; 84(3): 310-318.
otrzymano: 2013-10-03
zaakceptowano do druku: 2013-11-08

Adres do korespondencji:
*Szymon Frank
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-12-42
e-mail: szymon_frank@tlen.pl

Nowa Stomatologia 4/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia