Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2016, s. 750-752
*Tomasz Targowski
Differences in the metabolism of vitamin D in sarcoidosis
Odmienności metabolizmu witaminy D w sarkoidozie
Department of Geriatrics, National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw
Head of Department: Professor Tomasz Targowski, MD, PhD, ScD
Streszczenie
Powszechnie wiadomo, że niskie stężenia witaminy D w organizmie zwiększają ryzyko osteoporozy, niemniej nadmierna podaż witaminy D również może przyczyniać się do zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej i mineralizacji kośćca. Według danych z literatury utratę masy kostnej obserwuje się u blisko 80% pacjentów chorujących na choroby śródmiąższowe płuc, w tym na sarkoidozę. Hiperkalcemia i hiperkalciuria z powodu nadmiernej aktywacji witaminy D są stosunkowo częstymi objawami towarzyszącymi chorobom ziarniniakowym, takim jak sarkoidoza. W artykule opisano odmienności metabolizmu witaminy D u chorych na sarkoidozę, jak również potencjalne znaczenie kliniczne tego zaburzenia.
Summary
It is well known that low concentrations of vitamin D in the body increase the risk of osteoporosis, however excessive intake of vitamin D may also contribute to disorders of calcium-phosphate metabolism and bone mineralization. According to literature data, loss of bone mass is present in up to 80% of patients suffering from the interstitial lung diseases, including sarcoidosis. Hypercalcemia and hypercalciuria due to excessive activation of vitamin D are relatively common symptoms associated with granulomatous diseases such as sarcoidosis. The article describes differences in the metabolism of vitamin D in patients with sarcoidosis, as well as the potential clinical significance of this disorder.
Interstitial lung disease is often accompanied by disorders of vitamin D metabolism and related to them disorders of bone mineralization. According to literature data, loss of bone mass is present in up to 80% of patients suffering from the above mentioned respiratory diseases, of which osteoporosis is approx. 44% of the cases (1). Interstitial lung diseases are quite heterogeneous collection of about 200 diseases of different etiology, and clinical course, divided arbitrarily several years ago in four main groups: a disease of known cause (e.g. side effects of drugs or diseases of the connective tissue), idiopathic interstitial pneumonia, granulomatous diseases, and other (e.g. pulmonary eosinophilia, lymphangioleiomyomatosis, etc.) (2). Sarcoidosis takes second place on the list of the most often occuring interstitial diseases of the respiratory system, after idiopathic pulmonary fibrosis and before allergic alveolitis (2).
Sarcoidosis occurs in all ages, with a peak incidence among young adults (20-40 years) (3). Women and black people are particularly exposed. In some highly industrialized countries (e.g. Sweden) can be observed the second peak incidence in women over 50 years of age. Children are rarely suffering from sarcoidosis, and it is rather benign (2, 3). Not becoming caseous granuloma that are composed of epitheloid cells, multinucleated giant cells, macrophages and lymphocytes are typical pathomorphological changes in sarcoidosis. Epithelioid cells emerging from activated macrophages and multinucleated giant cells occupy the central part of the granuloma, and the helper CD4 lymphocytes gather around them. Sarcoidosis is a systemic disease, and sarcoidal granulomas may appear in virtually every organ of the body, yet most frequently (in 90% of cases) can be found in pulmonary parenchyma (2, 4).
In sarcoidosis, as in the case of other interstitial lung diseases for example idiopathic pulmonary fibrosis and other chronic diseases, e.g. rheumatoid arthritis, there is an increased risk of bone mineralization disorders (4, 5). According to literature data, nearly 55% of patients with sarcoidosis without accompanying chronic diseases have reduced bone mineral density (osteopenia or osteoporosis). Furthermore, in nearly a quarter of patients with this disease with normal density of bone mass may occur low-energy fractures of the skeletal system (5).
Disorders of bone mineralization in patients with sarcoidosis result from the possible need for prolonged systemic glucocorticoid use in therapy and chronic systemic inflammatory response accompanying disease (4, 5). In addition, the condition of the bone system is affected by (fairly specific for sarcoidosis) pathomechanisms of calcium and vitamin D metabolism disorders primarily related with non-renal production of excessive amounts of active metabolites of vitamin D (calcitriol) by sarcoidal granulomas which results in hypercalcemia and hypercalciuria. Less often abnormal bone mineralization in sarcoidosis results from direct seizure of the bone system by sarcoidal granulation tissue because, according to the literature, direct damage to the bone affected by the disease occurs in about 1.5 to 13% of patients with sarcoidosis (7, 8).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Alhamad EH, Nadama R: Bone mineral density in patients with interstitial lung disease. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2015; 32(2): 151-159.
2. American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. This joint statement of the American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS) was adopted by the ATS board of directors, June 2001 and by the ERS Executive Committee, June 2001. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165(2): 277-304.
3. Wu JJ, Rashcovsky Schiff K: Sarcoidosis. Am Fam Physician 2004; 70: 321-322.
4. Iannuzzi MC, Rybicki BA, Teirstein AS: Sarcoidosis. N Engl J Med 2007; 357(21): 2153-2165.
5. Saidenberg-Kermanac’h N, Semerano L, Nunes H et al.: Bone fragility in sarcoidosis and relationships with calcium metabolism disorders: a crosss sectional study on 142 patients. Arthrithis Res Ther 2014; 16: R78.
6. Goldring SR, Gravallesse EM: Mechanisms of bone loss in inflammatory arthritis: diagnosis and therapeutic implications. Arthritis Res 2000; 2: 33-37.
7. Sparks JA, McSparron JI, Shah N et al.: Osseous sarcoidosis: Clinical characteristics, treatment, and outcomes – Experience from a large, academic hospital. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2014; 44: 371-379.
8. Wilcox A, Bharadwaj P, Sharma OP: Bone sarcoidosis. Curr Opin Rheumatol 2000; 12: 321-330.
9. Harrell GT, Fisher S: Blood chemical changes in Boeck’s sarcoid with particular reference to protein, calcium and phosphatase values. J Clin Invest 1939; 18: 687-693.
10. Adams J, Sharma O, Gacad M, Singer F: Metabolism of 25-hydroxyvitamin D3 by cultured pulmonary alveolar macrophages in sarcoidosis. J Clin Invest 1983; 72: 1856-1860.
11. Sharma OP: Vitamin D and sarcoidosis. Curr Opin Pulm Med 2010; 16: 487-488.
12. Reichel H, Koeffler HP, Tobler A, Norman AW: 1 alpha, 25-Dihydroxyvitamin D3 inhibits gamma-interferon synthesis by normal human peripheral blood lymphocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1987; 84: 3385-3389.
13. Stoffels K, Overbergh L, Giulietti A et al.: Immune regulation of 25-hydroxyvitamin-D3-1alpha-hydroxylase in human monocytes. J Bone Miner Res 2006; 21: 37-47.
14. Rizzato G: Clinical impact of bone and calcium metabolism changes in sarcoidosis. Thorax 1998; 53(5): 425-429.
15. Baughman RP, Janovcik J, Ray M et al.: Calcium and vitamin D metabolism in sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2013; 30(2): 113-120.
16. Berliner AR, Haas M, Choi MJ: Sarcoidosis: the nephrologist’s perspective. Am J Kidney Dis 2006; 48: 856-870.
17. Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA et al.: Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 1885-1889.
18. Demetriou ET, Pietras SM, Holick MF: Hypercalcemia and soft tissue calcification owing to sarcoidosis: the sunlight-cola connection. J Bone Miner Res 2010; 25(7): 1695-1699.
19. Dierkes-Globish A, Schneiderhan W, Mohr HH: Acute renal failure due to hypercalcemia and peripheral polyneuropathy – rare manifestations of sarcoidosis. Med Klin 2000; 95(10): 583-586.
20. Baughman RP, Lower EE: Goldilocks, vitamin D and sarcoidosis. Arthritis Res Ther 2014; 16: 111.
21. Bolland MJ, Wilsher ML, Grey A et al.: Bone density is normal and does not change over 2 years in sarcoidosis. Osteoporos Int 2015; 26(2): 611-616.
22. Bikle D: Nonclassic actions of vitamin D. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 26-34.
23. Liu PT, Stenger S, Li H et al.: Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response. Science 2006; 311: 1770-1773.
24. Gupta D, Agarwal R, Aggarwal AN, Jindal SK: Sarcoidosis and tuberculosis: the same disease with different manifestations or similar manifestations of different disorders. Curr Opin Pulm Med 2012; 18(5): 506-516.
25. Richmond BW, Drake WP: Vitamin D, innate immunity, and sarcoidosis granulomatous inflammation: insights from mycobacterial research. Current Opinion in Pulmonary Medicine 2010; 16: 461-464.
26. Mortaz E, Adcock IM, Barnes PJ: Sarcoidosis: Role of non-tuberculosis mycobacteria and Mycobacterium tuberculosis. Int J Mycobacteriol 2014; 3(4): 225-229.
27. Ginde AA, Liu MC, Camargo CA: Demographic differences and trends of vitamin D insufficiency in the US population, 1998-2004. Arch Int Med 2009; 169: 626-632.
28. Newman LS, Rose CS, Maier LA: Sarcoidosis. N Engl J Med 1997; 336: 1224-1235.
otrzymano: 2016-09-01
zaakceptowano do druku: 2016-09-22

Adres do korespondencji:
*Tomasz Targowski
Department of Geriatrics National Institute of Geriatrics, Rheumatology and Rehabilitation
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. +48 (22) 844-42-41, wew. 161
klinika.geriatrii@spartanska.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych